สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

Visitor Counter

208,534

Since September 7,2002

 

 

What's New

 

ฉบับที่ : 2558-435 วันที่ 30/01/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1 - 15 มกราคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-434 วันที่ 14/01/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2557
 

    ดูข่าวอื่นๆ...
     
Activity Gallery
งานฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งสถาบัน Asian Maritime Technological College ณ อาคาร AMCOL 79/4 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2014-12-22 (4 ภาพ)
   
  กิจกรรมอื่นๆ
   
Download File

Training
     
    อื่นๆ

 

 
Member of FASA


Calculate route
distance from Port to Port.

TSA's Newsletter Sign uP !! FREE !!

E-Mail Address:

Subscribe
Unsubscribe

 

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 Site : Ruk-Com, Lastwordz