สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

Visitor Counter

208,387

Since September 7,2002

 

 

What's New

 

ฉบับที่ : 2557-421 วันที่ 23/09/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กันยายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-420 วันที่ 12/09/2557
ข่าวจากโคเรียน เรจิสเตอร์ ออฟ ชิปปิ้ง
 

    ดูข่าวอื่นๆ...
     
Activity Gallery
แสดงความยินดี ดร.จุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ กรมเจ้าท่า
2014-08-20 (5 ภาพ)
   
  กิจกรรมอื่นๆ
   
Download File

Training
     
    อื่นๆ

 

 
Member of FASA


Calculate route
distance from Port to Port.

TSA's Newsletter Sign uP !! FREE !!

E-Mail Address:

Subscribe
Unsubscribe

 

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 Site : Ruk-Com, Lastwordz