สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : Class NK

Crowne Plaza Hotel Rama IV Road, ห้อง Crowne Room 1-3, 21 Floor (2016-08-10 )   Back(72 kB)


(101 kB)


(109 kB)


(87 kB)


(113 kB)


(104 kB)


(88 kB)


(91 kB)


(102 kB)


(104 kB)


(113 kB)


(105 kB)


(105 kB)


(104 kB)


(106 kB)


(111 kB)


(98 kB)


(95 kB)


(100 kB)


(87 kB)


(88 kB)


(107 kB)


(92 kB)


(91 kB)


(101 kB)


(97 kB)


(80 kB)


(123 kB)


(101 kB)


(86 kB)


(106 kB)


(101 kB)


(98 kB)


(102 kB)


(92 kB)


(100 kB)


(99 kB)


(89 kB)


(100 kB)


(109 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com