สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : กรมเจ้าท่าเชิญร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2560

ห้องกรุงธนบอลลูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (2017-10-03 )   Back(238 kB)


(173 kB)


(199 kB)


(198 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com