สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาส ครั้งที่ 3/2547

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 (2004-11-17 )   Back640*480 (45 kB)


640*480 (57 kB)


640*480 (55 kB)


640*480 (49 kB)


640*480 (62 kB)


640*480 (55 kB)


640*480 (45 kB)


640*480 (43 kB)


640*480 (57 kB)


640*480 (41 kB)


640*480 (54 kB)


640*480 (52 kB)


640*480 (45 kB)


640*480 (42 kB)


640*480 (55 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com