สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : KOMEA and TSA MOU Signing Ceremony

โรงแรม Hilton Sukhumvit Hotel(Sukhumvit 24) (2019-10-02 )   Back(40 kB)


(40 kB)


(40 kB)


(41 kB)


(39 kB)


(212 kB)


(214 kB)


(214 kB)


(207 kB)


(202 kB)


(216 kB)


(208 kB)


(224 kB)


(211 kB)


(191 kB)


(213 kB)


(212 kB)


(215 kB)


(230 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com