สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ( อาคารจามจุรี 10 ) ชั้น 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2019-10-02 )   Back(267 kB)


(274 kB)


(242 kB)


(222 kB)


(212 kB)


(201 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com