สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาส ครั้งที่ 3/2548

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ (2005-09-20 )   Back800*600 (80 kB)


800*600 (81 kB)


480*640 (65 kB)


800*600 (88 kB)


800*600 (84 kB)


800*600 (91 kB)


800*600 (96 kB)


480*640 (50 kB)


800*600 (112 kB)


800*600 (78 kB)


800*600 (119 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com