สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาส ครั้งที่2/2549

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ (2006-07-03 )   Back850*850 (107 kB)


850*850 (131 kB)


850*850 (124 kB)


850*850 (142 kB)


850*850 (150 kB)


850*850 (136 kB)


850*850 (135 kB)


850*850 (186 kB)


850*850 (177 kB)


850*850 (116 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com