สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง สมาคมเจ้าของเรือไทย กับ ปตท.

สนามกอล์ฟธนาซิตี้ (2006-08-18 )   Back640*478 (57 kB)


640*478 (66 kB)


640*478 (69 kB)


640*478 (63 kB)


640*478 (61 kB)


640*478 (66 kB)


640*478 (67 kB)


640*478 (62 kB)


640*478 (63 kB)


359*480 (54 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com