สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : การแข่งขันกอล์ฟ TSA Open 2006

สนามกอล์ฟธนาซิตี้ (2006-11-30 )   Back1380*1034 (235 kB)


1040*1386 (245 kB)


1386*1040 (203 kB)


1338*1003 (291 kB)


1380*1035 (154 kB)


1385*1038 (286 kB)


1385*1038 (288 kB)


1385*1038 (288 kB)


1385*1038 (188 kB)


1385*1038 (153 kB)


1385*1038 (159 kB)


1385*1038 (154 kB)


1385*1038 (141 kB)


1385*1038 (180 kB)


1385*1038 (159 kB)


1385*1038 (159 kB)


1385*1038 (190 kB)


1385*1038 (158 kB)


1038*1385 (179 kB)


1385*1038 (145 kB)


1385*1038 (130 kB)


1385*1038 (117 kB)


1385*1038 (158 kB)


1385*1038 (100 kB)


1385*1038 (187 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com