สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 32/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ (2007-04-02 )   Back800*600 (67 kB)


800*600 (74 kB)


800*600 (86 kB)


800*600 (76 kB)


800*600 (71 kB)


800*600 (70 kB)


800*600 (82 kB)


800*600 (83 kB)


800*600 (75 kB)


800*600 (102 kB)


800*600 (89 kB)


800*600 (88 kB)


800*600 (92 kB)


800*600 (73 kB)


800*600 (79 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com