สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาส ครั้งที่1/2550 และการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าของเรือไทย

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ (2007-09-24 )   Back640*480 (89 kB)


640*480 (88 kB)


640*480 (95 kB)


800*600 (153 kB)


640*480 (100 kB)


800*600 (144 kB)


800*600 (153 kB)


640*480 (97 kB)


640*480 (121 kB)


640*480 (95 kB)


640*480 (91 kB)


640*480 (136 kB)


640*480 (160 kB)


640*480 (111 kB)


640*480 (136 kB)


640*480 (128 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com