สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 33 และการเลือกตั้งคณะกรรมการทำงานชุดใหม่ประจำปี 2551-2552

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก (2008-04-03 )   Back(113 kB)


(98 kB)


(105 kB)


(102 kB)


(103 kB)


(91 kB)


(76 kB)


(83 kB)


(87 kB)


(90 kB)


(106 kB)


(107 kB)


(90 kB)


(81 kB)


(66 kB)


(69 kB)


(81 kB)


(85 kB)


(83 kB)


(91 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com