สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาสประจำปี 2551

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ (2008-07-09 )   Back(96 kB)


(91 kB)


(105 kB)


(100 kB)


(106 kB)


(98 kB)


(117 kB)


(106 kB)


(117 kB)


(144 kB)


(102 kB)


(94 kB)


(101 kB)


(133 kB)


(112 kB)


(93 kB)


(102 kB)


(109 kB)


(106 kB)


(101 kB)


(93 kB)


(139 kB)


(122 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com