สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาสประจำปี 2552 และเชิญ รมช.คมนาคม คุณเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร มาร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกสมาคมฯ

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 (2009-06-25 )   Back(118 kB)


(103 kB)


(102 kB)


(100 kB)


(91 kB)


(93 kB)


(90 kB)


(97 kB)


(103 kB)


(85 kB)


(95 kB)


(98 kB)


(94 kB)


(91 kB)


(94 kB)


(100 kB)


(97 kB)


(99 kB)


(98 kB)


(96 kB)


(98 kB)


(105 kB)


(104 kB)


(106 kB)


(95 kB)


(108 kB)


(93 kB)


(118 kB)


(114 kB)


(93 kB)


(88 kB)


(110 kB)


(101 kB)


(96 kB)


(104 kB)


(99 kB)


(101 kB)


(120 kB)


(92 kB)


(113 kB)


(91 kB)


(105 kB)


(107 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com