สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมเจ้าของเรือไทยกับกลุ่มธุรกิจ ปตท. ในการใช้ข้อกำหนดการตรวจเรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกก๊าซเหลว

โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต (2009-07-30 )   Back(77 kB)


(126 kB)


(105 kB)


(118 kB)


(119 kB)


(110 kB)


(116 kB)


(113 kB)


(113 kB)


(112 kB)


(115 kB)


(118 kB)


(120 kB)


(123 kB)


(124 kB)


(122 kB)


(120 kB)


(116 kB)


(115 kB)


(103 kB)


(108 kB)


(112 kB)


(106 kB)


(105 kB)


(100 kB)


(95 kB)


(102 kB)


(89 kB)


(82 kB)


(106 kB)


(104 kB)


(92 kB)