สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : สมาคมฯเข้าร่วมการสัมมนา "โอกาสและศักยภาพแห่งท้องทะเล" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553

โรงแรมชาเทรียมสวีท กรุงเทพฯ (2010-09-10 )   Back(84 kB)


(106 kB)


(82 kB)


(99 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com