สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : การอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเดินเรือและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553

บริษัท นทลิน จำกัด ถนนบางนา-ตราด (2010-10-20 )   Back(85 kB)


(68 kB)


(100 kB)


(93 kB)


(89 kB)


(69 kB)


(79 kB)


(79 kB)


(69 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com