สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : แสดงความยินดีกับ นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

กรมสรรพากร (2010-11-08 )   Back(120 kB)


(108 kB)


(105 kB)


(101 kB)


(102 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com