ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ

AHT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 16  0.00 478.00 1,595.00

2

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

3

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00
   

Total

3,550.00 1,842.00 6,143.00
   

Average

  8 1,183.33 614.00 2,047.67

AHTS

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC BONGKOT  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

2

SC WINTER  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

3

SC SUMMER  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

4

SC GALAXY  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

5

SC UNIVERSE  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

6

SC GANYA  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

7

SC NATA  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

8

SC CHOLRUEDEE  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

9

SC SKY  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

10

SC VICTOR  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2007 11  1,385.00 503.00 1,678.00

11

SC EMERAL  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2007 11  1,410.70 441.00 1,470.00
   

Total

16,917.70 6,080.00 20,276.00
   

Average

  5 1,537.97 552.73 1,843.27

Asphalt Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

TASCO PHOENIX  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2002 16  2,058.00 457.00 1,523.00

2

TASCO SAKORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2009 3,619.00 1,083.00 3,609.00

3

TASCO TARA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00

4

TASCO NIRAND  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2014 4,485.00 1,267.00 4,225.00

5

TASCO AMARIT  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2012 7,532.00 1,832.00 6,106.00

6

TASCO ANAN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 15  3,851.00 1,058.00 3,525.00

7

TASCO AMATA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 15  7,146.00 1,811.00 6,035.00

8

MT.TASCO 1  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1995 23  4,685.00 1,219.00 4,063.00

9

TASCO AMORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1995 23  2,005.00 469.00 1,354.00

10

TASCO BRAVO  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1994 24  1,589.62 373.00 1,350.00

11

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 26  1,283.00 335.00 981.00

12

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00
   

Total

52,166.94 13,327.00 44,063.00
   

Average

  14 4,347.25 1,110.58 3,671.92

AWB/International

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 10,678.00 3,401.00 10,528.00
   

Total

10,678.00 3,401.00 10,528.00
   

Average

  8 10,678.00 3,401.00 10,528.00

Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.RC  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2000 18  113.05 46.00 85.00

2

LOveGISTIC9  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2007 11  11,455.00 1,483.00 1,946.00

3

SCENA 2801  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 7,763.00 787.00 2,625.00

4

SCENA 2802  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 7,763.00 787.00 2,625.00
   

Total

27,094.05 3,103.00 7,281.00
   

Average

  9 6,773.51 775.75 1,820.25

Bulk Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 33,857.00 10,850.00 23,670.00

2

APISARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  18,596.00 6,343.00 11,474.00

3

BOONTRIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 28  27,881.00 9,904.00 17,066.00

4

BUSSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 21  18,573.00 6,343.00 11,474.00

5

CHALOTHORN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  27,079.00 9,303.00 16,285.00

6

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  33,733.00 10,816.00 21,093.00

7

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  33,720.00 10,816.00 21,093.00

8

CHOLLADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 21  18,485.00 6,343.00 11,474.00

9

DUSITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 21  18,486.00 6,343.00 11,474.00

10

EMWIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 21  18,462.00 6,343.00 11,474.00

11

FONTHIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  28,484.00 9,829.00 17,429.00

12

FUJISAN MARU  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1976 42  16,922.00 6,488.00 10,334.00

13

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,920.00 19,231.00 33,044.00

14

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,823.00 19,231.00 33,044.00

15

MATHAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  28,364.00 10,452.00 16,761.00

16

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 30,162.50 10,297.00 19,891.00

17

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  31,699.00 10,378.00 19,799.00

18

PARINDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  23,720.00 8,741.00 14,430.00

19

PLOYPAILIN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  26,472.00 9,568.00 15,932.00

20

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 16  28,442.00 9,829.00 17,431.00

21

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  29,870.00 10,748.00 17,951.00

22

SARANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1991 27  28,583.00 10,435.00 16,725.00

23

SUCHADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 24  23,732.00 8,741.00 14,431.00

24

SUJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  28,290.00 9,064.00 18,302.00

25

THARINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 24  23,724.00 8,741.00 14,431.00

26

URAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 21  28,415.00 10,452.00 16,766.00

27

VIJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 21  28,646.00 9,914.00 17,879.00
   

Total

768,140.50 265,543.00 471,157.00
   

Average

  20 28,449.65 9,834.93 17,450.26

Burge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 31  0.00 0.00 1,072.00
   

Total

0.00 0.00 1,072.00
   

Average

  31 0.00 0.00 1,072.00

Car and Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 17  0.00 672.00 2,241.00

2

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 34  0.00 708.00 961.00

3

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 35  0.00 698.00 1,099.00

4

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 32  0.00 571.00 1,076.00

5

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 28  0.00 270.00 815.00

6

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 32  0.00 949.00 1,759.00

7

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 24  0.00 529.00 1,141.00
   

Total

0.00 4,397.00 9,092.00
   

Average

  29 0.00 628.14 1,298.86

Car Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP THANYA 1  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1985 33  2,317.00 2,476.00 6,631.00
   

Total

2,317.00 2,476.00 6,631.00
   

Average

  33 2,317.00 2,476.00 6,631.00

Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.V.L.5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1988 30  2,223.00 674.00 1,228.00

2

M.T.V.L.10  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 29  2,971.54 852.00 1,846.00
   

Total

5,194.54 1,526.00 3,074.00
   

Average

  30 2,597.27 763.00 1,537.00

Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Total

7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Average

  9 7,124.87 2,032.00 5,683.00

Clean Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 24  2,203.71 601.00 1,253.00

2

M.T.B.P.P.19  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1988 30  2,112.00 614.00 967.00

3

M.T.B.P.P 25  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1979 39  2,155.00 681.00 1,344.00

4

M.T.B.P.P 30  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1980 38  1,841.01 587.00 924.00

5

M.T.B.P.P 31  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1985 33  5,336.00 1,595.00 3,434.00

6

M.T.SIAM VARICH  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1972 46  2,031.00 794.02 590.41

7

M.T.SRINAKHON  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1974 44  1,165.00 491.79 303.81

8

M.T.SRIPAKNAKHON  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1978 40  1,326.29 770.00 321.00

9

M.T.SRIPAKPANANG  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1976 42  988.00 671.00 273.00
   

Total

19,158.01 6,804.81 9,410.22
   

Average

  37 2,128.67 756.09 1,045.58

Clean Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 35  519.40 265.56 390.53
   

Total

519.40 265.56 390.53
   

Average

  35 519.40 265.56 390.53

Coastal Container Feeder

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MV.SAMUT CHEDI  BMT PACIFIC LTD.  2008 10  1,600.00 481.00 1,516.00
   

Total

1,600.00 481.00 1,516.00
   

Average

  10 1,600.00 481.00 1,516.00

Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 23  1,300.00 421.80 670.48

2

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 24  1,300.00 421.80 670.48

3

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 23  1,300.00 421.80 670.48

4

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 23  1,300.00 421.80 670.48

5

ANAN BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  13,825.00 5,195.00 9,675.00

6

BANI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  13,825.00 5,195.00 9,675.00

7

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

8

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  21,813.30 7,477.00 15,533.00

9

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 28  15,152.00 4,736.00 11,079.00

10

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 20  8,018.00 3,239.00 6,393.00

11

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

12

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 20  8,018.00 3,239.00 6,393.00

13

URA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  31,805.00 11,523.00 24,955.00

14

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  31,300.00 11,523.00 24,955.00

15

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  30,832.00 9,737.00 23,922.00

16

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  30,832.00 9,737.00 23,922.00

17

NP MARINA  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

18

NP NONTHABURI  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

19

NP PATHUMTHANI  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

20

NP RAYONG  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

21

NP SAMUTPRAKAN  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

22

NP SURATTHANI 1  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2004 14  3,600.00 991.00 2,839.00

23

NP SURATTHANI 2  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2004 14  3,600.00 991.00 2,839.00

24

NP SURATTHANI 3  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2004 14  3,600.00 991.00 2,839.00

25

NP LOveGISTICS 1  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

26

NP LOveGISTICS 2  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2011 2,300.00 788.00 1,760.00

27

NP LOveGISTICS 3  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

28

NP LOveGISTICS 4  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

29

NP JENELLE  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,200.00 109.00 361.00

30

NP JOY  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

31

NP BLOOM  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

32

NP CHONBURI  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

33

NP FORWARD  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

34

NP AYUTTHAYA  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,020.00 107.00 355.00

35

NP BANGKOK  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2009 1,200.00 109.00 361.00
   

Total

270,258.38 90,718.20 198,945.92
   

Average

  13 7,721.67 2,591.95 5,684.17

Crane

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 30  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  30 0.00 0.00 1,329.00

Crew Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC GLORY 8  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2012 132.75 77.00 257.00

2

SC GLORY 9  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2013 130.00 77.00 257.00

3

SC GLORY 1  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  80.29 83.00 244.00

4

SC GLORY 2  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2011 114.00 71.00 236.00

5

SC GLORY 3  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2011 113.00 71.00 236.00

6

SC GLORY 4  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

7

SC GLORY 5  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

8

SC GLORY 6  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

9

SC BRAVE  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

10

TMS 1   THAIOIL MARINE CO.,LTD  2011 0.00 63.00 205.00

11

TMS 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

12

TMS 3  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

13

TMS 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

14

TMS 5  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

15

TMS 6  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

16

TMS 7  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

17

TMS 8  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

18

TMS 9  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

19

TMS 10  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

20

TMS 11  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

21

TMS 12  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

22

TMS 14  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

23

TMS 111  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

24

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 11  120.00 63.00 205.00

25

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 11  120.00 63.00 205.00

26

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 10  120.00 63.00 205.00

27

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 10  120.00 63.00 205.00

28

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 10  120.00 63.00 205.00

29

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 10  120.00 63.00 205.00

30

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 10  120.00 63.00 205.00

31

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 10  120.00 63.00 205.00

32

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 120.00 63.00 205.00

33

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 147.00 74.00 247.00

34

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 145.00 71.00 236.00

35

UNIEXPRESS 20  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 145.00 71.00 236.00

36

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 16  149.00 77.00 243.00

37

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

38

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

39

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

40

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00
   

Total

3,026.43 2,810.00 9,250.00
   

Average

  7 75.66 70.25 231.25

Flat Top Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S CHANTHABURI   M.S. SERVICE CO.,LTD  1993 25  8,700.00 929.00 3,098.00

2

M S PRACHUAPKHIRIKHAN   M.S. SERVICE CO.,LTD  1993 25  8,700.00 929.00 3,098.00
   

Total

17,400.00 1,858.00 6,196.00
   

Average

  25 8,700.00 929.00 3,098.00

Floating Crane Ship/120 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 36  926.74 427.00 772.00
   

Total

926.74 427.00 772.00
   

Average

  36 926.74 427.00 772.00

Floating Crane Ship/300 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S CHUMPHON  M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 11  0.00 550.00 1,012.00
   

Total

0.00 550.00 1,012.00
   

Average

  11 0.00 550.00 1,012.00

FSO/Local

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SRIRACHA EAGLE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1996 22  94,999.00 27,821.00 53,639.00
   

Total

94,999.00 27,821.00 53,639.00
   

Average

  22 94,999.00 27,821.00 53,639.00

FSU/International

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 21  309,984.00 100,817.00 164,371.00

2

FORTUNE STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1999 19  280,973.00 91,210.00 149,376.00
   

Total

590,957.00 192,027.00 313,747.00
   

Average

  20 295,478.50 96,013.50 156,873.50

Gas Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP BANGPAKONG  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1991 27  3,398.00 1,050.00 3,501.00

2

NP SRIRACHA  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1985 33  1,123.00 375.00 977.00

3

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 23  2,999.00 1,055.00 3,516.00
   

Total

7,520.00 2,480.00 7,994.00
   

Average

  28 2,506.67 826.67 2,664.67

General Cargo

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 32  2,686.89 1,021.00 1,834.00

2

M.V.HARIN TRANSPORT 16  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1978 40  1,590.76 629.00 1,095.00

3

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 38  1,584.80 630.42 1,165.12

4

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 33  1,600.00 748.00 1,408.00

5

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 31  1,400.00 599.00 1,273.00

6

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11,944.75 3,824.00 8,479.00

7

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 18  8,973.60 2,686.00 7,659.00

8

M.V.JUTHA BUDDHACHART  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 19  8,976.45 2,686.00 7,659.00

9

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 22  8,240.92 2,792.00 6,635.00

10

M.V.JUTHA DHAMMARAKSA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  8,691.00 3,891.00 6,275.00

11

SEA BRIGHTON  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1994 24  6,903.00 2,301.00 5,601.00

12

SEA CASTLE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2000 18  7,963.00 2,928.00 4,967.00

13

SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 21  8,527.00 3,097.00 6,154.00

14

SEA HONOUR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1996 22  8,663.00 3,891.00 6,264.00

15

SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 16  10,302.00 3,415.00 7,436.00

16

SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 12  11,346.00 3,974.00 7,498.00

17

SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 15  12,540.49 4,822.00 7,295.00

18

SEA VICTORY   SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 11  12,509.00 3,884.00 7,404.00

19

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 14  12,214.00 3,915.00 9,697.00
   

Total

146,656.66 51,733.42 105,798.12
   

Average

  22 7,718.77 2,722.81 5,568.32

LCT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP GLORY 4  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  2,328.00 506.00 1,687.00
   

Total

2,328.00 506.00 1,687.00
   

Average

  12 2,328.00 506.00 1,687.00

LPG Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PP 1  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1983 35  560.00 254.00 846.00

2

PP 2  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1985 33  1,122.90 375.00 989.00

3

PP 3  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1983 35  493.00 219.00 730.00

4

PP 4  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1987 31  1,000.96 316.00 1,006.00

5

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1993 25  1,005.00 343.00 1,063.00
   

Total

4,181.86 1,507.00 4,634.00
   

Average

  32 836.37 301.40 926.80

None

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

None  ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

2

None  BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD  0000 0.00 0.00 0.00

3

None  HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

4

None  MARINE ACME THAI DOCKYARD CO.,LTD ( DOCKYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

5

None  NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)  0000 0.00 0.00 0.00

6

None  THAI PROSPERITY TERMINAL CO.,LTD (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

7

None  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  0000 0.00 0.00 0.00

8

None  TIPS CO.,LTD (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

9

None  UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  0 0.00 0.00 0.00

Oil & Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M/T C.P.38   C.&P. CO., LTD.  2001 17  6,712.00 2,063.00 4,357.00

2

MT.SMOOTH SEA 3  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 35  6,801.33 1,916.00 4,301.00
   

Total

13,513.33 3,979.00 8,658.00
   

Average

  26 6,756.67 1,989.50 4,329.00

Oil and LPG Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVAKUN 11  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1977 41  781.66 434.25 698.71

2

NAVAKUN 14  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 39  741.47 474.22 698.67

3

NAVAKUN 16  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 39  752.03 486.44 699.13

4

NAVAKUN 17  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1980 38  785.53 302.00 727.00

5

NAVAKUN SKALA  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1986 32  1,142.00 383.00 991.00
   

Total

4,202.69 2,079.91 3,814.51
   

Average

  38 840.54 415.98 762.90

Oil Pollution Surface Clearance Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC 31  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1981 37  0.00 0.00 44.26

2

SC 32  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1980 38  0.00 0.00 270.00

3

SC RECOVERY  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1982 36  0.00 0.00 195.00
   

Total

0.00 0.00 509.26
   

Average

  37 0.00 0.00 169.75

Oil Products Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 12  48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Total

48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Average

  12 48,676.00 13,234.00 28,799.00

Oil Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.6  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1970 48  1,427.85 625.10 1,073.57

2

M.T.B.P.P.14  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1971 47  1,468.32 659.00 1,104.00

3

M.T.B.P.P.15  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1969 49  3,500.00 1,343.00 1,990.00

4

M.T.B.P.P.16  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1968 50  2,437.50 984.54 1,572.03

5

M.T.B.P.P. 20  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1977 41  2,293.00 634.00 1,282.00

6

M.T.B.P.P.21  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1985 33  3,356.23 920.00 1,963.00

7

M.T.B.P.P.23  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1980 38  2,368.90 617.00 1,313.00

8

M.T.ANCHARA  BIG SEA CO.,LTD  1989 29  2,076.43 601.00 1,012.00

9

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 30  1,929.06 595.00 978.00

10

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 30  1,830.37 624.00 1,014.00

11

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 27  1,878.11 591.00 1,023.00

12

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 26  1,879.00 493.00 1,065.00

13

M.T.BIG SEA 16  BIG SEA CO.,LTD  1987 31  1,968.00 589.00 1,021.00

14

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 24  2,412.00 650.00 1,451.00

15

M.T.BIG SEA 18  BIG SEA CO.,LTD  1992 26  1,950.00 396.00 991.00

16

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 24  1,907.00 487.00 1,148.00

17

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 10  3,200.00 0.00 2,014.00

18

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

19

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

20

M/T C.P.41   C.&P. CO., LTD.  1998 20  3,895.00 1,143.00 2,752.00

21

M/T C.P.45  C.&P. CO., LTD.  2002 16  3,543.00 1,091.00 2,295.00

22

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 22  3,861.83 1,346.00 2,748.00

23

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 40  7,050.66 184.00 331.40

24

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 41  600.00 181.00 334.00

25

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 40  375.91 144.87 213.04

26

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 44  1,100.00 299.00 486.00

27

M/T Mongkolsamut 1  P.I.N.K.TRANSPORTS AND TRADING CO.,LTD  1970 48  2,537.00 696.00 1,046.90

28

M/T Mongkolsamut 5  P.I.N.K.TRANSPORTS AND TRADING CO.,LTD  1969 49  3,168.00 1,058.80 1,585.70

29

M/T Mongkolsamut 8  P.I.N.K.TRANSPORTS AND TRADING CO.,LTD  1983 35  3,352.00 929.00 1,993.00

30

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 22  675.36 283.62 507.79

31

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 22  675.36 283.62 507.79

32

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 22  675.36 283.62 507.79

33

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 22  675.36 283.62 507.79

34

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 22  675.36 283.62 507.79

35

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 22  675.36 283.62 507.79

36

R.M.1  RAUM-MITR MARINE OIL CO.,LTD.  1993 25  3,481.00 574.00 1,916.00

37

M.T. SM 22  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  2005 13  6,078.00 1,736.00 3,466.00

38

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 32  4,974.00 1,494.00 2,983.00

39

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 35  3,043.60 914.00 1,989.00

40

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 13  2,290.00 554.00 1,388.00

41

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

42

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 12  3,214.86 887.00 1,993.00

43

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 16  281,050.00 95,718.00 160,072.00

44

PHUBAI AMARA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1996 22  32,250.00 8,594.00 21,367.00

45

M/T PATARA VARIN 2   V.C.C.INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD  1989 29  1,976.00 592.00 992.00

46

M/T SURATCHANYA  V.C.C.INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD  1993 25  3,366.00 909.00 2,148.00

47

M/T SURATCHARIN  V.C.C.INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD  1988 30  1,998.00 577.00 1,009.00

48

M.T.CHUTIPA 5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.39 678.00 1,477.00

49

M.T.V.L.11  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 24  2,464.00 658.00 1,350.00

50

M.T.V.L.12  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  2,409.36 639.00 1,344.00

51

M.T.V.L.14  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 25  1,568.64 426.00 1,074.00

52

M.T.V.L.15  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 24  2,816.82 799.00 1,730.00

53

M.T.V.L.16  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,388.06 678.00 1,477.00

54

M.T.V.L.17  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.53 678.00 1,477.00

55

M.T.V.L.18  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.57 678.00 1,477.00

56

M.T.V.L.19  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 11  5,470.00 1,540.00 3,547.00

57

M.T.V.L.20  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 13  5,578.00 1,526.00 3,629.00
   

Total

458,645.16 144,374.03 264,854.38
   

Average

  25 8,046.41 2,532.88 4,646.57

Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 10  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 10  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 24  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 25  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.CHAO ANOMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 23  4,763.34 1,323.00 3,348.00

7

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 16  4,823.00 1,527.00 3,408.00

8

M.T.PRIMROSE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1992 26  4,908.00 1,321.00 3,220.00

9

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 10  13,001.00 4,112.00 7,321.00

10

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 11  9,941.80 3,220.00 6,522.00

11

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13,019.80 4,117.00 8,539.00
   

Total

96,202.35 29,326.00 61,007.00
   

Average

  16 8,745.67 2,666.00 5,546.09

Oil Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 2  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1968 50  371.81 190.81 279.56

2

M.T.B.P.P.5  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1984 34  130.69 66.81 98.26

3

M.T.RATANACHAI KHONSONG 3  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1968 50  338.00 173.05 254.49
   

Total

840.50 430.67 632.31
   

Average

  45 280.17 143.56 210.77

Oil/Chemi Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. SM 21  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  1991 27  2,392.00 715.00 1,479.00
   

Total

2,392.00 715.00 1,479.00
   

Average

  27 2,392.00 715.00 1,479.00

Oil/Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHUBAI PATTRA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2008 10  7,177.00 2,037.00 5,681.00

2

PHUBAI PATTRA 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2009 7,156.00 2,037.00 5,681.00

3

PHUBAI PATTRA 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1995 23  2,584.00 735.00 1,640.00
   

Total

16,917.00 4,809.00 13,002.00
   

Average

  14 5,639.00 1,603.00 4,334.00

Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 29  0.00 83.00 243.00

2

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 27  0.00 85.00 249.00

3

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 22  0.00 50.23 73.87

4

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 30  0.00 49.00 135.00

5

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 29  0.00 146.00 495.00

6

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 58  0.00 42.00 75.00
   

Total

0.00 455.23 1,270.87
   

Average

  33 0.00 75.87 211.81

Pilot Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

KNO 201  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 40.97

2

SC 11  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1981 37  0.00 0.00 42.73

3

SC 12  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1978 40  0.00 0.00 25.71

4

SC 14  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1970 48  0.00 0.00 32.17

5

SC 15  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1980 38  0.00 0.00 26.93

6

SC 16  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1981 37  0.00 0.00 20.00

7

SC 17  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1978 40  0.00 0.00 45.00

8

SC 18  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1985 33  0.00 0.00 36.00

9

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 0.00 6.00 10.00
   

Total

0.00 6.00 279.51
   

Average

  34 0.00 0.67 31.06

PSV

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00
   

Total

1,940.00 677.00 2,259.00
   

Average

  6 1,940.00 677.00 2,259.00

Pusher

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 31  0.00 10.00 30.00
   

Total

0.00 10.00 30.00
   

Average

  31 0.00 10.00 30.00

Rope Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

KNO 401  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 9.13

2

KNO 402  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 9.13

3

SC 21  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1989 29  0.00 0.00 7.41

4

SC 22  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1995 23  0.00 0.00 11.56

5

SC 23  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1996 22  0.00 0.00 15.60
   

Total

0.00 0.00 52.83
   

Average

  24 0.00 0.00 10.57

Sand Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 34  0.00 303.00 1,007.00
   

Total

0.00 303.00 1,007.00
   

Average

  34 0.00 303.00 1,007.00

Small Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

KNO 301   S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 45.80
   

Total

0.00 0.00 45.80
   

Average

  24 0.00 0.00 45.80

Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 31  2,100.00 491.00 954.00

2

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

3

AMPAR 1  PSV SUPPLY CO.,LTD  1972 46  3,610.35 1,143.71 1,878.20

4

M.T.  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 10  968.40 333.00 491.00

5

M.T."SINEE"  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 30  458.79 107.00 324.00

6

M.T."SIRITANASIN"  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 32  2,015.66 981.00 981.00
   

Total

12,315.10 3,978.71 6,782.20
   

Average

  25 2,052.52 663.12 1,130.37

Towing Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP MAPLE  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  163.00 74.00 248.00

2

NP LOTUS  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  0.00 0.00 248.00

3

SCENA SULTAN  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  0.00 79.00 498.00

4

SCENA RAJA  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2003 15  314.81 140.00 469.00
   

Total

477.81 293.00 1,463.00
   

Average

  13 119.45 73.25 365.75

Trading/International

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 16  300,838.00 99,476.00 154,338.00

2

BHUREEMAS  THAIMARINE TANKER CO.,LTD  2009 7,147.00 2,032.00 5,683.00
   

Total

307,985.00 101,508.00 160,021.00
   

Average

  13 153,992.50 50,754.00 80,010.50

Trading/Local Trade

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 3,138.00 809.00 2,409.00

2

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 3,021.00 812.00 2,398.00

3

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 25  4,999.00 1,469.00 2,989.00

4

SRI PHANG-NGA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 31  2,111.00 593.00 929.00

5

SRI TAHTHONG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 26  1,869.00 588.00 1,005.00

6

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2016 3,022.00 804.00 2,304.00
   

Total

18,160.00 5,075.00 12,034.00
   

Average

  15 3,026.67 845.83 2,005.67

Trading/Near Coastal

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 33  4,999.00 1,541.00 3,104.00

2

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 818.00 2,423.00

3

SRI KHIRI CHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

4

SRI KRABI  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 31  2,016.00 587.00 985.00

5

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 26  4,999.00 1,551.00 2,995.00

6

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 2,975.00 800.00 2,420.00
   

Total

22,977.00 6,815.00 15,985.00
   

Average

  16 3,829.50 1,135.83 2,664.17

Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 46  0.00 68.00 225.00
   

Total

0.00 68.00 225.00
   

Average

  46 0.00 68.00 225.00

Tug Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S PETCHBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 11  0.00 53.00 174.00

2

M S TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 11  0.00 68.00 229.00

3

KNO 101  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 284.72

4

KNO 102  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 284.72

5

KNO 103  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1994 24  0.00 0.00 284.72

6

NP JASMINE  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1980 38  0.00 0.00 290.00

7

RS 1  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1967 51  0.00 0.00 171.55

8

RS 2  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1969 49  0.00 0.00 188.88

9

RS 4  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1971 47  0.00 0.00 257.51

10

RS 6  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1966 52  0.00 0.00 204.62

11

RS 7  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1970 48  0.00 0.00 200.62

12

RS 9  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1968 50  0.00 0.00 175.07

13

RS 10  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1966 52  0.00 0.00 201.25

14

RS 11  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1968 50  0.00 0.00 173.00

15

RS 14  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1993 25  0.00 0.00 34.30

16

RS 15  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1993 25  0.00 0.00 34.30

17

RS 16  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1993 25  0.00 0.00 34.30

18

RS 17  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1973 45  0.00 0.00 289.13

19

RS 18  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1996 22  0.00 0.00 28.40

20

RS 19  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1967 51  0.00 0.00 171.50

21

RS 20  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1971 47  0.00 0.00 205.00

22

RS 21  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1980 38  0.00 0.00 196.00

23

RS 22  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1973 45  0.00 0.00 183.00

24

RS 23  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1977 41  0.00 0.00 252.00

25

RS 24  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1978 40  0.00 0.00 312.00

26

RS 25  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1973 45  0.00 0.00 206.00

27

RS 27  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  0.00 0.00 27.79

28

RS 26  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  2006 12  0.00 0.00 27.79

29

RS 28  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1973 45  0.00 0.00 191.30

30

RS 29  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1976 42  0.00 0.00 270.00

31

RS 30  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1984 34  0.00 0.00 170.00

32

RS 31  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1992 26  0.00 0.00 194.00

33

RS 32  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1999 19  0.00 0.00 279.00

34

RS 33  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1988 30  0.00 0.00 262.00

35

RS 34  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1999 19  0.00 0.00 495.00

36

RS 35  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1981 37  0.00 0.00 185.00

37

RS 36  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1980 38  0.00 0.00 321.58

38

RS 37  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1980 38  0.00 0.00 292.00

39

RS 38  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1984 34  0.00 0.00 194.00

40

RS 39  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1985 33  0.00 0.00 118.00

41

RS 40  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1990 28  0.00 0.00 230.00

42

SC 33  S.C.MANAGEMENT CO.,LTD  1985 33  0.00 0.00 29.00

43

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 30  0.00 86.00 288.00

44

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 26  0.00 117.00 390.00

45

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 21  0.00 103.00 341.00

46

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 39  0.00 65.00 216.00

47

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 28  0.00 75.00 250.00

48

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 24  0.00 116.00 386.00

49

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 44  0.00 62.00 204.00

50

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 47  0.00 58.80 184.00
   

Total

0.00 803.80 10,611.05
   

Average

  34 0.00 16.08 212.22

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
AHT  3 3,550.00  1,842.00  6,143.00 
AHTS  11 16,917.70  6,080.00  20,276.00 
Asphalt Tanker  12 52,166.94  13,327.00  44,063.00 
Asphalt Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
AWB  0 0.00  0.00  0.00 
AWB/International  1 10,678.00  3,401.00  10,528.00 
Barge  4 27,094.05  3,103.00  7,281.00 
Bulk Carrier  27 768,140.50  265,543.00  471,157.00 
Bunker Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Burge  1 0.00  0.00  1,072.00 
Car and Passenger Ferry  7 0.00  4,397.00  9,092.00 
Car Carrier  1 2,317.00  2,476.00  6,631.00 
Chemical   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO 2/3   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO2  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker  2 5,194.54  1,526.00  3,074.00 
Chemical Tanker (IMO 2)  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker IMO II  1 7,124.87  2,032.00  5,683.00 
Clean Oil Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Tanker  9 19,158.01  6,804.81  9,410.22 
Clean Tanker,Barge   1 519.40  265.56  390.53 
Coastal Container Feeder  1 1,600.00  481.00  1,516.00 
Coastal Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Combined Oil/Chemical Tanker/Inter Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Container  35 270,258.38  90,718.20  198,945.92 
Container Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Container Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Conventional  0 0.00  0.00  0.00 
Crane  1 0.00  0.00  1,329.00 
Crane Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Crew Boat  40 3,026.43  2,810.00  9,250.00 
Dirty Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Dock Cargo Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Double Hull/Oil Product  0 0.00  0.00  0.00 
Ferry  0 0.00  0.00  0.00 
Flat Top Barge  2 17,400.00  1,858.00  6,196.00 
Floating  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Ship/120 Tons  1 926.74  427.00  772.00 
Floating Crane Ship/300 Tons  1 0.00  550.00  1,012.00 
Floating Storage Unit  0 0.00  0.00  0.00 
FSO/Local  1 94,999.00  27,821.00  53,639.00 
FSU/International  2 590,957.00  192,027.00  313,747.00 
Gas Carrier  3 7,520.00  2,480.00  7,994.00 
General Cargo  19 146,656.66  51,733.42  105,798.12 
LCT  1 2,328.00  506.00  1,687.00 
Liquefied Gas Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier/Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade (Coastal)  0 0.00  0.00  0.00 
LPG  0 0.00  0.00  0.00 
LPG Carrier  5 4,181.86  1,507.00  4,634.00 
LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Motor Tanker/Barge for Clean Oil  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose/RoRo Cargo Ship   0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose Cargo Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-purpose general cargo  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
Offshore Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical Tanker  2 13,513.33  3,979.00  8,658.00 
Oil / Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil and LPG Tanker  5 4,202.69  2,079.91  3,814.51 
Oil Pollution Surface Clearance Boat  3 0.00  0.00  509.26 
Oil Products Tanker  1 48,676.00  13,234.00  28,799.00 
Oil Tanker  57 458,645.16  144,374.03  264,854.38 
Oil Tanker (Double Bottom)  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker (Flashpoint below 60 C) and Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III  11 96,202.35  29,326.00  61,007.00 
Oil Tanker, Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker,Barge  3 840.50  430.67  632.31 
Oil Tanker/Local Trade   0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi Tanker  1 2,392.00  715.00  1,479.00 
Oil/Chemical Tanker   0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker IMO II  3 16,917.00  4,809.00  13,002.00 
Passenger  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger Ferry  6 0.00  455.23  1,270.87 
Pilot Boat   9 0.00  6.00  279.51 
PILOT/GENERAL SERVICE  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/General Service  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/Launching Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
PSV  1 1,940.00  677.00  2,259.00 
Pusher  1 0.00  10.00  30.00 
Rope Boat  5 0.00  0.00  52.83 
Rope Handing  0 0.00  0.00  0.00 
ROPE HANDING/UTILITY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Handing/Utility Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Sand Carrier  1 0.00  303.00  1,007.00 
SINGLE HAUL (OIL)  0 0.00  0.00  0.00 
Single Haul (Oil)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO2&3)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO3)  0 0.00  0.00  0.00 
Small Tug  1 0.00  0.00  45.80 
Tanker  6 12,315.10  3,978.71  6,782.20 
Towing Tug   4 477.81  293.00  1,463.00 
Trading  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/International  2 307,985.00  101,508.00  160,021.00 
Trading/Local Trade  6 18,160.00  5,075.00  12,034.00 
Trading/Near Coastal  6 22,977.00  6,815.00  15,985.00 
Travel  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  1 0.00  68.00  225.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug Boat  50 0.00  803.80  10,611.05 
Tugboat and Pilot Boat  0 0.00  0.00  0.00 
TWEENDECKER  0 0.00  0.00  0.00 
Twin Deck  0 0.00  0.00  0.00 
Very Large Crude Oil Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC Crude Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC CRUDE CARRIER  0 0.00  0.00  0.00 
0 0.00  0.00  0.00 
W/F/OT  0 0.00  0.00  0.00 
W/FF/F/DCS/OST  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/OT  0 0.00  0.00  0.00 
WORK/SURVEY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต  0 0.00  0.00  0.00 
Total 377 3,057,959.02 1,002,656.34 1,896,142.51
Average 8,111.30 2,659.57 5,029.56

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com