ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ

Accommodation, Work Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 10,678.00 3,401.00 10,528.00
   

Total

10,678.00 3,401.00 10,528.00
   

Average

  9 10,678.00 3,401.00 10,528.00

AHT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 17  0.00 478.00 1,595.00

2

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

3

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00
   

Total

3,550.00 1,842.00 6,143.00
   

Average

  9 1,183.33 614.00 2,047.67

AHTS

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

2

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

3

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

4

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

5

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

6

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

7

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

8

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

9

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

10

SC VICTOR  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 12  1,385.00 503.00 1,678.00

11

SC EMERAL  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 12  1,410.70 441.00 1,470.00
   

Total

16,917.70 6,080.00 20,276.00
   

Average

  6 1,537.97 552.73 1,843.27

Asphalt Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

TASCO PHOENIX  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2002 17  2,058.00 457.00 1,523.00

2

TASCO SAKORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2009 10  3,619.00 1,083.00 3,609.00

3

TASCO TARA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00

4

TASCO NIRAND  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2014 4,485.00 1,268.00 4,225.00

5

TASCO AMARIT  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2012 7,532.00 1,832.00 6,106.00

6

TASCO ANAN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 16  3,851.00 1,058.00 3,525.00

7

TASCO AMATA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 16  7,146.00 1,811.00 6,035.00

8

MT.TASCO 1  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1995 24  4,685.00 1,219.00 4,063.00

9

TASCO BRAVO  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1994 25  1,589.62 373.00 1,350.00

10

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 27  1,283.00 335.00 981.00

11

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00
   

Total

50,161.94 12,859.00 42,709.00
   

Average

  14 4,560.18 1,169.00 3,882.64

Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

LOveGISTIC9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 12  11,455.00 1,483.00 1,946.00

2

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 32  0.00 0.00 1,072.00
   

Total

11,455.00 1,483.00 3,018.00
   

Average

  22 5,727.50 741.50 1,509.00

Bulk Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 33,857.00 10,850.00 23,670.00

2

APISARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  18,596.00 6,343.00 11,474.00

3

BOONTRIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 29  27,881.00 9,904.00 17,066.00

4

BUSSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 22  18,573.00 6,343.00 11,474.00

5

CHALOTHORN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  27,079.00 9,303.00 16,285.00

6

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  33,733.00 10,816.00 21,093.00

7

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  33,720.00 10,816.00 21,093.00

8

CHOLLADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 22  18,485.00 6,343.00 11,474.00

9

DUSITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 22  18,486.00 6,343.00 11,474.00

10

EMWIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 22  18,462.00 6,343.00 11,474.00

11

FONTHIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  28,484.00 9,829.00 17,429.00

12

FUJISAN MARU  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1976 43  16,922.00 6,488.00 10,334.00

13

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,920.00 19,231.00 33,044.00

14

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,823.00 19,231.00 33,044.00

15

MATHAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  28,364.00 10,452.00 16,761.00

16

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 10  30,162.50 10,297.00 19,891.00

17

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  31,699.00 10,378.00 19,799.00

18

PARINDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  23,720.00 8,741.00 14,430.00

19

PLOYPAILIN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  26,472.00 9,568.00 15,932.00

20

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 17  28,442.00 9,829.00 17,431.00

21

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  29,870.00 10,748.00 17,951.00

22

SARANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1991 28  28,583.00 10,435.00 16,725.00

23

SUCHADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 25  23,732.00 8,741.00 14,431.00

24

SUJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  28,290.00 9,064.00 18,302.00

25

THARINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 25  23,724.00 8,741.00 14,431.00

26

URAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 22  28,415.00 10,452.00 16,766.00

27

VIJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 22  28,646.00 9,914.00 17,879.00

28

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 13  54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Total

822,310.50 282,263.00 502,353.00
   

Average

  20 29,368.23 10,080.82 17,941.18

Car and Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 18  0.00 672.00 2,241.00

2

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 35  0.00 708.00 961.00

3

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 36  0.00 698.00 1,099.00

4

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 33  0.00 571.00 1,076.00

5

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 29  0.00 270.00 815.00

6

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 33  0.00 949.00 1,759.00

7

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 25  0.00 529.00 1,141.00
   

Total

0.00 4,397.00 9,092.00
   

Average

  30 0.00 628.14 1,298.86

Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.V.L.5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1988 31  2,223.00 674.00 1,228.00

2

M.T.V.L.10  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 30  2,971.54 852.00 1,846.00
   

Total

5,194.54 1,526.00 3,074.00
   

Average

  31 2,597.27 763.00 1,537.00

Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 10  7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Total

7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Average

  10 7,124.87 2,032.00 5,683.00

Clean Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 25  2,203.71 601.00 1,253.00

2

M.T.B.P.P.19  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1988 31  2,112.00 614.00 967.00

3

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 26  2,089.72 519.00 1,368.00

4

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 26  2,523.81 772.00 1,408.00

5

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 21  6,523.00 2,075.00 3,993.00
   

Total

15,452.24 4,581.00 8,989.00
   

Average

  26 3,090.45 916.20 1,797.80

Clean Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 36  519.40 265.56 390.53
   

Total

519.40 265.56 390.53
   

Average

  36 519.40 265.56 390.53

Coastal Container Feeder

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MV.SAMUT CHEDI  BMT PACIFIC LTD.  2008 11  1,600.00 481.00 1,516.00
   

Total

1,600.00 481.00 1,516.00
   

Average

  11 1,600.00 481.00 1,516.00

Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 24  1,300.00 421.80 670.48

2

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 25  1,300.00 421.80 670.48

3

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 24  1,300.00 421.80 670.48

4

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 24  1,300.00 421.80 670.48

5

ANAN BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  13,825.00 5,195.00 9,675.00

6

BANI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  13,825.00 5,195.00 9,675.00

7

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

8

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  21,813.30 7,477.00 15,533.00

9

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 29  15,152.00 4,736.00 11,079.00

10

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 21  8,018.00 3,239.00 6,393.00

11

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

12

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 21  8,018.00 3,239.00 6,393.00

13

URA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  31,805.00 11,523.00 24,955.00

14

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  31,300.00 11,523.00 24,955.00

15

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  30,832.00 9,737.00 23,922.00

16

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  30,832.00 9,737.00 23,922.00

17

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

18

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

19

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 15  3,600.00 991.00 2,839.00

20

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 15  3,600.00 991.00 2,839.00

21

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

22

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 2,300.00 788.00 1,760.00

23

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

24

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

25

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,200.00 109.00 361.00

26

NP JOY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

27

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

28

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

29

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

30

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,020.00 107.00 355.00

31

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 10  1,200.00 109.00 361.00
   

Total

263,598.38 89,406.20 195,041.92
   

Average

  15 8,503.17 2,884.07 6,291.67

Crane

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 31  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  31 0.00 0.00 1,329.00

Crew Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC GLORY 8  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2012 132.75 77.00 257.00

2

SC GLORY 9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 130.00 77.00 257.00

3

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 13  80.29 83.00 244.00

4

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 114.00 71.00 236.00

5

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 113.00 71.00 236.00

6

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

7

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

8

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

9

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

10

TMS 1   THAIOIL MARINE CO.,LTD  2011 0.00 63.00 205.00

11

TMS 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

12

TMS 3  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

13

TMS 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

14

TMS 5  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

15

TMS 6  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

16

TMS 7  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

17

TMS 8  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

18

TMS 9  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

19

TMS 10  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

20

TMS 11  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

21

TMS 12  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

22

TMS 14  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

23

TMS 111  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

24

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 12  120.00 63.00 205.00

25

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 12  120.00 63.00 205.00

26

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 11  120.00 63.00 205.00

27

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 11  120.00 63.00 205.00

28

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 11  120.00 63.00 205.00

29

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 11  120.00 63.00 205.00

30

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 11  120.00 63.00 205.00

31

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 11  120.00 63.00 205.00

32

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 10  120.00 63.00 205.00

33

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 147.00 74.00 247.00

34

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 145.00 71.00 236.00

35

UNIEXPRESS 20  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 145.00 71.00 236.00

36

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 17  149.00 77.00 243.00

37

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

38

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

39

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

40

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00
   

Total

3,026.43 2,810.00 9,250.00
   

Average

  8 75.66 70.25 231.25

Flat Top Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S CHANTHABURI   M.S. SERVICE CO.,LTD  1993 26  8,700.00 929.00 3,098.00

2

M S PRACHUAPKHIRIKHAN   M.S. SERVICE CO.,LTD  1993 26  8,700.00 929.00 3,098.00
   

Total

17,400.00 1,858.00 6,196.00
   

Average

  26 8,700.00 929.00 3,098.00

Floating Crane Ship/120 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 37  926.74 427.00 772.00
   

Total

926.74 427.00 772.00
   

Average

  37 926.74 427.00 772.00

Floating Crane Ship/300 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S CHUMPHON  M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 12  0.00 550.00 1,012.00
   

Total

0.00 550.00 1,012.00
   

Average

  12 0.00 550.00 1,012.00

Gas Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 28  3,398.00 1,050.00 3,501.00

2

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 34  1,123.00 375.00 977.00

3

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 24  2,999.00 1,055.00 3,516.00
   

Total

7,520.00 2,480.00 7,994.00
   

Average

  29 2,506.67 826.67 2,664.67

General Cargo

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 33  2,686.89 1,021.00 1,834.00

2

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 39  1,584.80 630.42 1,165.12

3

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 34  1,800.00 748.00 1,408.00

4

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 32  1,900.00 599.00 1,273.00

5

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 10  11,944.75 3,824.00 8,479.00

6

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 19  8,973.60 2,686.00 7,659.00

7

M.V.JUTHA BUDDHACHART  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 20  8,976.45 2,686.00 7,659.00

8

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 23  8,240.92 2,792.00 6,635.00

9

M.V.JUTHA DHAMMARAKSA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  8,691.00 3,891.00 6,275.00

10

SEA BRIGHTON  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1994 25  6,903.00 2,301.00 5,601.00

11

SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 22  8,527.00 3,097.00 6,154.00

12

SEA HONOUR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1996 23  8,663.00 3,891.00 6,264.00

13

SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 17  10,302.00 3,415.00 7,436.00

14

SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 16  12,540.49 4,822.00 7,295.00

15

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 15  12,214.00 3,915.00 9,697.00
   

Total

113,947.90 40,318.42 84,834.12
   

Average

  23 7,596.53 2,687.89 5,655.61

LPG Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PP 1  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1983 36  560.00 254.00 846.00

2

PP 2  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1985 34  1,122.90 375.00 989.00

3

PP 3  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1983 36  493.00 219.00 730.00

4

PP 4  PP GLOBAL LINE CO.,LTD  1987 32  1,000.96 316.00 1,006.00

5

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1993 26  1,005.00 343.00 1,063.00
   

Total

4,181.86 1,507.00 4,634.00
   

Average

  33 836.37 301.40 926.80

None

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

None  ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

2

None  BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD  0000 0.00 0.00 0.00

3

None  EASTERN SHIPPING AGENCIES COMPANY LIMITED ( SHIP AGENT )   0000 0.00 0.00 0.00

4

None  HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

5

None  MARINE ACME THAI DOCKYARD CO.,LTD ( DOCKYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

6

None  NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)  0000 0.00 0.00 0.00

7

None  THAI PROSPERITY TERMINAL CO.,LTD (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

8

None  TIPS CO.,LTD (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

9

None  UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  0 0.00 0.00 0.00

Oil & Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M/T C.P.38   C.&P. CO., LTD.  2001 18  6,712.00 2,063.00 4,357.00

2

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 19  3,497.15 1,065.00 2,562.00

3

BHUREEMAS  THAIMARINE TANKER CO.,LTD  2009 10  7,147.00 2,032.00 5,683.00
   

Total

17,356.15 5,160.00 12,602.00
   

Average

  16 5,785.38 1,720.00 4,200.67

Oil and LPG Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVAKUN 11  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1977 42  781.66 434.25 698.71

2

NAVAKUN 14  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 40  741.47 474.22 698.67

3

NAVAKUN 16  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 40  752.03 486.44 699.13

4

NAVAKUN 17  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1980 39  785.53 302.00 727.00

5

NAVAKUN SKALA  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1986 33  1,142.00 383.00 991.00
   

Total

4,202.69 2,079.91 3,814.51
   

Average

  39 840.54 415.98 762.90

Oil Pollution Surface Clearance Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 38  0.00 0.00 44.26

2

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 39  0.00 81.00 270.00

3

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 37  0.00 58.00 195.00
   

Total

0.00 139.00 509.26
   

Average

  38 0.00 46.33 169.75

Oil Products Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 13  48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Total

48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Average

  13 48,676.00 13,234.00 28,799.00

Oil Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.21  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1985 34  3,356.23 920.00 1,963.00

2

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 13  2,657.70 700.00 1,599.00

3

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 17  1,952.40 708.00 1,290.00

4

M.T.ANCHARA  BIG SEA CO.,LTD  1989 30  2,076.43 601.00 1,012.00

5

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 31  1,929.06 595.00 978.00

6

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 31  1,830.37 624.00 1,014.00

7

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 28  1,878.11 591.00 1,023.00

8

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 27  1,879.00 493.00 1,065.00

9

M.T.BIG SEA 16  BIG SEA CO.,LTD  1987 32  1,968.00 589.00 1,021.00

10

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 25  2,412.00 650.00 1,451.00

11

M.T.BIG SEA 18  BIG SEA CO.,LTD  1992 27  1,950.00 396.00 991.00

12

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 25  1,907.00 487.00 1,148.00

13

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 11  3,200.00 0.00 2,014.00

14

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

15

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

16

M/T C.P.41   C.&P. CO., LTD.  1998 21  3,895.00 1,143.00 2,752.00

17

M/T C.P.45  C.&P. CO., LTD.  2002 17  3,543.00 1,091.00 2,295.00

18

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 23  3,861.83 1,346.00 2,748.00

19

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 41  7,050.66 184.00 331.40

20

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 42  600.00 181.00 334.00

21

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 41  375.91 144.87 213.04

22

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 45  1,100.00 299.00 486.00

23

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 26  2,999.40 895.00 1,929.00

24

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 26  4,999.40 969.00 3,229.00

25

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 34  4,999.00 1,541.00 3,104.00

26

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 3,138.00 809.00 2,409.00

27

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 3,021.00 812.00 2,398.00

28

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 818.00 2,423.00

29

SRI KHIRI CHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

30

SRI KRABI  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 32  2,016.00 587.00 985.00

31

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 26  4,999.00 1,469.00 2,989.00

32

SRI PHANG-NGA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 32  2,111.00 593.00 929.00

33

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 27  4,999.00 1,551.00 2,995.00

34

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 2,975.00 800.00 2,420.00

35

SRI TAHTHONG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 27  1,869.00 588.00 1,005.00

36

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2016 3,022.00 804.00 2,304.00

37

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 17  300,838.00 99,476.00 154,338.00

38

M/T Mongkolsamut 1  P.I.N.K.TRANSPORTS AND TRADING CO.,LTD  1970 49  2,537.00 696.00 1,046.90

39

M/T Mongkolsamut 5  P.I.N.K.TRANSPORTS AND TRADING CO.,LTD  1969 50  3,168.00 1,058.80 1,585.70

40

M/T Mongkolsamut 8  P.I.N.K.TRANSPORTS AND TRADING CO.,LTD  1983 36  3,352.00 929.00 1,993.00

41

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 22  309,984.00 100,817.00 164,371.00

42

FORTUNE STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1999 20  280,973.00 91,210.00 149,376.00

43

SRIRACHA EAGLE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1996 23  94,999.00 27,821.00 53,639.00

44

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 23  675.36 283.62 507.79

45

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 23  675.36 283.62 507.79

46

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 23  675.36 283.62 507.79

47

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 23  675.36 283.62 507.79

48

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 23  675.36 283.62 507.79

49

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 23  675.36 283.62 507.79

50

R.M.1  RAUM-MITR MARINE OIL CO.,LTD.  1993 26  3,481.00 574.00 1,916.00

51

M.T. SM 22  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  2005 14  6,078.00 1,736.00 3,466.00

52

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 33  4,974.00 1,494.00 2,983.00

53

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 36  3,043.60 914.00 1,989.00

54

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 14  2,290.00 554.00 1,388.00

55

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

56

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 13  3,214.86 887.00 1,993.00

57

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 17  281,050.00 95,718.00 160,072.00

58

PHUBAI AMARA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1996 23  32,250.00 8,594.00 21,367.00

59

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 26  1,925.00 578.00 1,132.00

60

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

61

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 26  1,890.00 587.00 1,076.00

62

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 26  3,215.00 805.00 2,148.00

63

M.T.CHUTIPA 5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.39 678.00 1,477.00

64

M.T.V.L.11  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 25  2,464.00 658.00 1,350.00

65

M.T.V.L.12  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  2,409.36 639.00 1,344.00

66

M.T.V.L.14  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 26  1,568.64 426.00 1,074.00

67

M.T.V.L.15  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 25  2,816.82 799.00 1,730.00

68

M.T.V.L.16  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,388.06 678.00 1,477.00

69

M.T.V.L.17  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.53 678.00 1,477.00

70

M.T.V.L.18  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.57 678.00 1,477.00

71

M.T.V.L.19  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 12  5,470.00 1,540.00 3,547.00

72

M.T.V.L.20  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 14  5,578.00 1,526.00 3,629.00
   

Total

1,487,579.49 474,691.39 816,075.78
   

Average

  22 20,660.83 6,592.94 11,334.39

Oil Tanker (Double Bottom)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 31  458.79 107.00 324.00
   

Total

458.79 107.00 324.00
   

Average

  31 458.79 107.00 324.00

Oil Tanker (Double Hull)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 11  968.40 333.00 491.00

2

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 27  1,599.89 393.00 991.00

3

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 30  2,007.60 509.00 1,012.00

4

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 33  2,015.66 981.00 981.00

5

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 21  1,755.00 538.00 1,134.00
   

Total

8,346.55 2,754.00 4,609.00
   

Average

  24 1,669.31 550.80 921.80

Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 11  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 10  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 11  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 25  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 26  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.CHAO ANOMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 24  4,763.34 1,323.00 3,348.00

7

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 17  4,823.00 1,527.00 3,408.00

8

M.T.PRIMROSE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1992 27  4,908.00 1,321.00 3,220.00

9

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 11  13,001.00 4,112.00 7,321.00

10

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 12  9,941.80 3,220.00 6,522.00

11

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 10  13,019.80 4,117.00 8,539.00
   

Total

96,202.35 29,326.00 61,007.00
   

Average

  17 8,745.67 2,666.00 5,546.09

Oil/Chemi Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. SM 23  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  1998 21  2,772.00 748.00 1,914.00
   

Total

2,772.00 748.00 1,914.00
   

Average

  21 2,772.00 748.00 1,914.00

Oil/Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHUBAI PATTRA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2008 11  7,177.00 2,037.00 5,681.00

2

PHUBAI PATTRA 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2009 10  7,156.00 2,037.00 5,681.00

3

PHUBAI PATTRA 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1995 24  2,584.00 735.00 1,640.00
   

Total

16,917.00 4,809.00 13,002.00
   

Average

  15 5,639.00 1,603.00 4,334.00

Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 30  0.00 83.00 243.00

2

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 28  0.00 85.00 249.00

3

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 23  0.00 50.23 73.87

4

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 31  0.00 49.00 135.00

5

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 30  0.00 146.00 495.00

6

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 59  0.00 42.00 75.00
   

Total

0.00 455.23 1,270.87
   

Average

  34 0.00 75.87 211.81

Pilot Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 12.20 40.97

2

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 38  0.00 25.38 42.73

3

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 34  0.00 12.00 36.00

4

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 0.00 6.00 10.00
   

Total

0.00 55.58 129.70
   

Average

  26 0.00 13.90 32.43

PSV

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00
   

Total

1,940.00 677.00 2,259.00
   

Average

  7 1,940.00 677.00 2,259.00

Pusher

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 32  0.00 10.00 30.00
   

Total

0.00 10.00 30.00
   

Average

  32 0.00 10.00 30.00

Rope Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 2.74 9.13

2

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 2.74 9.13

3

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 30  0.00 5.04 7.41

4

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 24  0.00 7.92 11.56

5

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 23  0.00 10.61 15.60
   

Total

0.00 29.05 52.83
   

Average

  25 0.00 5.81 10.57

Sand Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 35  0.00 303.00 1,007.00
   

Total

0.00 303.00 1,007.00
   

Average

  35 0.00 303.00 1,007.00

Small Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 13.74 45.80
   

Total

0.00 13.74 45.80
   

Average

  25 0.00 13.74 45.80

Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 32  2,100.00 491.00 954.00

2

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

3

AMPAR 1  PSV SUPPLY CO.,LTD  1972 47  3,610.35 1,143.71 1,878.20
   

Total

8,872.25 2,557.71 4,986.20
   

Average

  27 2,957.42 852.57 1,662.07

Towing Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 13  163.00 68.00 225.00

2

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 13  0.00 68.00 225.00
   

Total

163.00 136.00 450.00
   

Average

  13 81.50 68.00 225.00

Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 47  0.00 68.00 225.00
   

Total

0.00 68.00 225.00
   

Average

  47 0.00 68.00 225.00

Tug Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M S PETCHBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 12  0.00 53.00 174.00

2

M S TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 12  0.00 68.00 229.00

3

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 85.42 284.72

4

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 85.42 284.72

5

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 25  0.00 85.42 284.72

6

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 26  0.00 23.32 34.30

7

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 26  0.00 23.32 34.30

8

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 26  0.00 23.32 34.30

9

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 23  0.00 19.30 28.40

10

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 13  0.00 18.90 27.79

11

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 13  0.00 18.90 27.79

12

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 43  0.00 81.00 270.00

13

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 35  0.00 75.00 170.00

14

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 27  0.00 89.00 194.00

15

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 20  0.00 84.00 279.00

16

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 31  0.00 79.00 262.00

17

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 20  0.00 149.00 495.00

18

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 35  0.00 93.00 194.00

19

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 34  0.00 54.00 118.00

20

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 29  0.00 88.00 230.00

21

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 34  0.00 0.00 29.00

22

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 31  0.00 86.00 288.00

23

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 27  0.00 117.00 390.00

24

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 22  0.00 103.00 341.00

25

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 40  0.00 65.00 216.00

26

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 29  0.00 75.00 250.00

27

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 25  0.00 116.00 386.00

28

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 45  0.00 62.00 204.00

29

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 48  0.00 58.80 184.00
   

Total

0.00 1,979.12 5,944.04
   

Average

  28 0.00 68.25 204.97

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
Accommodation, Work Barge  1 10,678.00  3,401.00  10,528.00 
AHT  3 3,550.00  1,842.00  6,143.00 
AHTS  11 16,917.70  6,080.00  20,276.00 
Asphalt Tanker  11 50,161.94  12,859.00  42,709.00 
Asphalt Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
AWB  0 0.00  0.00  0.00 
AWB/International  0 0.00  0.00  0.00 
Barge  2 11,455.00  1,483.00  3,018.00 
Bulk Carrier  28 822,310.50  282,263.00  502,353.00 
Bunker Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Car and Passenger Ferry  7 0.00  4,397.00  9,092.00 
Car Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO 2/3   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO2  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker  2 5,194.54  1,526.00  3,074.00 
Chemical Tanker (IMO 2)  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker IMO II  1 7,124.87  2,032.00  5,683.00 
Clean Oil Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Tanker  5 15,452.24  4,581.00  8,989.00 
Clean Tanker,Barge   1 519.40  265.56  390.53 
Coastal Container Feeder  1 1,600.00  481.00  1,516.00 
Coastal Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Combined Oil/Chemical Tanker/Inter Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Container  31 263,598.38  89,406.20  195,041.92 
Container Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Container Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Conventional  0 0.00  0.00  0.00 
Crane  1 0.00  0.00  1,329.00 
Crane Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Crew Boat  40 3,026.43  2,810.00  9,250.00 
Dirty Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Dock Cargo Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Double Hull/Oil Product  0 0.00  0.00  0.00 
Ferry  0 0.00  0.00  0.00 
Flat Top Barge  2 17,400.00  1,858.00  6,196.00 
Floating  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Ship/120 Tons  1 926.74  427.00  772.00 
Floating Crane Ship/300 Tons  1 0.00  550.00  1,012.00 
Floating Storage Unit  0 0.00  0.00  0.00 
FSO/Local  0 0.00  0.00  0.00 
FSU/International  0 0.00  0.00  0.00 
Gas Carrier  3 7,520.00  2,480.00  7,994.00 
General Cargo  15 113,947.90  40,318.42  84,834.12 
LCT  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier/Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade (Coastal)  0 0.00  0.00  0.00 
LPG  0 0.00  0.00  0.00 
LPG Carrier  5 4,181.86  1,507.00  4,634.00 
LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Motor Tanker/Barge for Clean Oil  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose/RoRo Cargo Ship   0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose Cargo Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-purpose general cargo  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
Offshore Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical Tanker  3 17,356.15  5,160.00  12,602.00 
Oil / Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil and LPG Tanker  5 4,202.69  2,079.91  3,814.51 
Oil Pollution Surface Clearance Boat  3 0.00  139.00  509.26 
Oil Products Tanker  1 48,676.00  13,234.00  28,799.00 
Oil Tanker  72 1,487,579.49  474,691.39  816,075.78 
Oil Tanker (Double Bottom)  1 458.79  107.00  324.00 
Oil Tanker (Double Hull)  5 8,346.55  2,754.00  4,609.00 
Oil Tanker (Flashpoint below 60 C) and Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III  11 96,202.35  29,326.00  61,007.00 
Oil Tanker, Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker,Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Local Trade   0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi Tanker  1 2,772.00  748.00  1,914.00 
Oil/Chemical Tanker   0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker IMO II  3 16,917.00  4,809.00  13,002.00 
Passenger  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger Ferry  6 0.00  455.23  1,270.87 
Pilot Boat   4 0.00  55.58  129.70 
PILOT/GENERAL SERVICE  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/General Service  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/Launching Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
PSV  1 1,940.00  677.00  2,259.00 
Pusher  1 0.00  10.00  30.00 
Rope Boat  5 0.00  29.05  52.83 
Rope Handing  0 0.00  0.00  0.00 
ROPE HANDING/UTILITY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Handing/Utility Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Sand Carrier  1 0.00  303.00  1,007.00 
SINGLE HAUL (OIL)  0 0.00  0.00  0.00 
Single Haul (Oil)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO2&3)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO3)  0 0.00  0.00  0.00 
Small Tug  1 0.00  13.74  45.80 
Tanker  3 8,872.25  2,557.71  4,986.20 
Towing Tug   2 163.00  136.00  450.00 
Trading  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/International  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Travel  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  1 0.00  68.00  225.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug Boat  29 0.00  1,979.12  5,944.04 
Tugboat and Pilot Boat  0 0.00  0.00  0.00 
TWEENDECKER  0 0.00  0.00  0.00 
Twin Deck  0 0.00  0.00  0.00 
Very Large Crude Oil Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC Crude Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC CRUDE CARRIER  0 0.00  0.00  0.00 
0 0.00  0.00  0.00 
W/F/OT  0 0.00  0.00  0.00 
W/FF/F/DCS/OST  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/OT  0 0.00  0.00  0.00 
WORK/SURVEY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต  0 0.00  0.00  0.00 
Total 331 3,049,051.77 999,899.91 1,883,891.56
Average 9,211.64 3,020.85 5,691.52

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com