ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามประเภทสมาชิก

สามัญประเภท 1

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 27  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 19  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,001.00 4,112.00 7,321.00

8

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 14  9,941.80 3,220.00 6,522.00

9

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  13,019.80 4,117.00 8,539.00

10

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 38  519.40 265.56 390.53

11

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 27  2,203.71 601.00 1,253.00

12

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 28  2,089.72 519.00 1,368.00

13

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 28  2,523.81 772.00 1,408.00

14

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 15  2,657.70 700.00 1,599.00

15

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 19  1,952.40 708.00 1,290.00

16

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 23  6,523.00 2,075.00 3,993.00

17

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 15  2,471.35 667.00 1,425.00

18

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 33  1,929.06 595.00 978.00

19

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 33  1,830.37 624.00 1,014.00

20

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 30  2,375.98 638.00 1,455.00

21

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 29  1,863.83 493.00 1,065.00

22

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 27  2,308.00 620.00 1,451.00

23

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 27  1,907.00 487.00 1,148.00

24

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA CO.,LTD  1995 26  1,940.78 587.00 1,072.00

25

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 13  3,200.00 855.00 2,014.00

26

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

27

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

28

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA CO.,LTD  2012 6,424.10 1,905.00 4,347.00

29

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA CO.,LTD  2017 3,187.00 2,391.00 979.00

30

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA CO.,LTD  2019 4,999.00 3,616.00 649.00

31

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 25  3,861.83 1,346.00 2,748.00

32

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 21  8,319.00 2,435.00 4,854.00

33

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 35  2,686.89 1,021.00 1,834.00

34

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 41  1,584.80 630.42 1,165.12

35

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 36  1,800.00 748.00 1,408.00

36

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 34  1,900.00 599.00 1,273.00

37

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 33  1,299.60 389.00 1,021.00

38

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 34  2,103.75 442.00 1,266.00

39

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 33  2,750.00 771.00 1,599.00

40

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 34  2,100.00 491.00 954.00

41

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

42

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 43  7,050.66 184.00 331.40

43

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 44  600.00 181.00 334.00

44

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 43  375.91 144.87 213.04

45

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 47  1,100.00 299.00 486.00

46

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 28  2,999.40 895.00 1,929.00

47

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 28  4,999.40 969.00 3,229.00

48

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  11,944.75 3,824.00 8,479.00

49

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 21  8,973.60 2,686.00 7,659.00

50

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  8,240.92 2,792.00 6,635.00

51

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00

52

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 24  0.00 1,727.00 2,032.00

53

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 39  926.74 427.00 772.00

54

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 10  0.00 50.00 173.00

55

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 21  0.00 56.83 83.58

56

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 12  3,000.00 503.00 1,260.00

57

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 14  0.00 68.00 229.00

58

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 29  4,999.00 1,551.00 2,995.00

59

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 36  4,999.42 1,541.00 3,104.00

60

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2015 4,988.00 1,518.00 4,058.00

61

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2013 2,911.00 818.00 2,423.00

62

SRI SURAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 846.00 2,607.00

63

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2014 3,020.76 812.00 2,398.00

64

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2010 11  2,975.00 800.00 2,420.00

65

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 28  4,999.00 1,469.00 2,989.00

66

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2014 3,007.00 812.00 2,398.00

67

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2010 11  3,138.00 809.00 2,409.00

68

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,066.00 858.00 2,700.00

69

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 2,998.20 835.00 2,700.00

70

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 21  3,497.15 1,065.00 2,562.00

71

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

72

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2019 2,998.80 835.00 2,700.00

73

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

74

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

75

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 27  1,300.00 421.80 670.48

76

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

77

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

78

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 19  300,838.00 99,476.00 154,338.00

79

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 19  28,442.00 9,829.00 17,431.00

80

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  29,870.00 10,748.00 17,951.00

81

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,699.00 10,378.00 19,799.00

82

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  33,733.00 10,816.00 21,093.00

83

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  33,720.00 10,816.00 21,093.00

84

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  30,162.00 10,297.00 19,891.00

85

MAYUREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  30,193.00 10,297.00 19,891.00

86

MALLIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  30,195.00 10,297.00 19,891.00

87

LANNA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 33,843.00 11,230.00 22,641.00

88

LATIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 33,869.00 11,230.00 22,641.00

89

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  33,857.00 10,850.00 23,670.00

90

BENJAMAS NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 33,780.00 10,850.00 23,670.00

91

CHINTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 33,945.00 10,850.00 23,670.00

92

VIPHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 38,851.00 12,826.00 24,235.00

93

VIYADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 38,716.00 12,826.00 24,235.00

94

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  56,920.00 19,231.00 33,044.00

95

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  56,823.00 19,231.00 33,044.00

96

WARISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 11  53,839.00 18,210.00 32,661.00

97

WARIYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  53,833.00 18,210.00 32,661.00

98

WIKANDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 53,857.00 18,210.00 32,661.00

99

APIRADEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,512.00 19,231.00 33,032.00

100

BARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,441.00 19,231.00 33,032.00

101

CHAYANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,548.00 19,231.00 33,032.00

102

DARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,588.00 19,231.00 33,032.00

103

INTHIRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,468.00 21,607.00 36,298.00

104

ISSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,516.00 21,607.00 36,298.00

105

SARITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 62,964.00 21,225.00 36,416.00

106

SARIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 63,023.00 21,225.00 36,416.00

107

SAVITREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,016.00 21,225.00 36,416.00

108

SAVITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 62,970.00 21,225.00 36,416.00

109

SUNISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,007.00 21,225.00 36,416.00

110

SAROCHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 63,047.00 21,225.00 36,416.00

111

APINYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,136.00 5,541.00 15,198.00

112

BOONYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,159.00 5,541.00 15,198.00

113

CHANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,114.00 5,541.00 15,198.00

114

DANAYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 21,149.00 5,541.00 15,198.00

115

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 11  0.00 0.00 0.00

116

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 24  309,984.00 100,817.00 164,371.00

117

DARIN STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1994 27  299,700.00 95,332.00 158,475.00

118

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2001 20  298,641.00 95,799.00 159,397.00

119

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2000 21  298,570.00 95,799.00 159,397.00

120

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

121

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

122

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

123

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

124

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

125

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

126

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

127

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

128

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  21,813.00 7,477.00 15,533.00

129

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

130

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

131

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

132

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

133

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 31  15,160.57 4,736.00 11,079.00

134

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 23  8,018.00 3,239.00 6,393.00

135

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

136

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 23  8,016.00 3,239.00 6,393.00

137

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,805.00 11,523.00 25,217.00

138

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,805.00 11,523.00 24,955.00

139

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  30,832.00 9,737.00 24,181.00

140

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  30,832.00 9,737.00 24,181.00

141

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 24  8,527.00 3,097.00 6,154.00

142

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 19  10,302.00 3,415.00 7,436.00

143

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 18  12,540.49 4,822.00 7,295.00

144

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 15  11,346.00 3,974.00 7,498.00

145

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 14  12,509.00 3,884.00 7,404.00

146

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 11  14,411.00 4,711.00 9,892.00

147

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

148

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

149

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

150

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

151

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

152

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

153

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

154

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

155

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

156

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 14  1,385.00 503.00 1,678.00

157

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 14  1,410.70 441.00 1,470.00

158

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  80.29 83.00 244.00

159

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  114.00 71.00 236.00

160

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  113.00 71.00 236.00

161

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

162

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

163

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

164

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

165

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 12.20 40.97

166

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 40  0.00 25.38 42.73

167

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 12.00 36.00

168

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 13.74 45.80

169

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 2.74 9.13

170

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 2.74 9.13

171

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 32  0.00 5.04 7.41

172

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 26  0.00 7.92 11.56

173

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 25  0.00 10.61 15.60

174

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 40  0.00 0.00 44.26

175

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 41  0.00 81.00 270.00

176

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 39  0.00 58.00 195.00

177

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

178

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

179

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

180

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

181

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

182

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

183

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 25  0.00 19.30 28.40

184

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 18.90 27.79

185

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 18.90 27.79

186

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 29  0.00 89.00 194.00

187

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 22  0.00 84.00 279.00

188

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 33  91.16 79.00 262.00

189

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 22  273.39 149.00 495.00

190

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 37  0.00 93.00 194.00

191

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 54.00 118.00

192

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 31  0.00 88.00 230.00

193

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 0.00 29.00

194

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 45  0.00 81.00 270.00

195

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 37  0.00 75.00 170.00

196

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  163.00 68.00 225.00

197

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 68.00 225.00

198

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

199

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

200

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,200.00 109.00 361.00

201

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

202

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

203

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

204

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

205

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,200.00 109.00 361.00

206

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

207

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  2,300.00 788.00 1,760.00

208

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

209

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

210

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

211

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

212

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

213

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 30  3,398.00 1,050.00 3,501.00

214

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  1,123.00 375.00 977.00

215

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 26  2,999.00 1,055.00 3,516.00

216

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 32  0.00 83.00 243.00

217

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 30  0.00 85.00 249.00

218

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 25  0.00 50.23 73.87

219

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 33  0.00 49.00 135.00

220

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 32  0.00 146.00 495.00

221

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 61  0.00 42.00 75.00

222

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 20  0.00 672.00 2,241.00

223

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 37  0.00 708.00 961.00

224

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 38  0.00 698.00 1,099.00

225

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 35  0.00 571.00 1,076.00

226

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 31  0.00 270.00 815.00

227

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 35  0.00 949.00 1,759.00

228

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 27  0.00 529.00 1,141.00

229

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 49  0.00 68.00 225.00

230

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 33  0.00 0.00 1,329.00

231

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 37  0.00 303.00 1,007.00

232

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 34  0.00 0.00 1,072.00

233

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 34  0.00 10.00 30.00

234

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  3,700.00 1,201.00 4,002.00

235

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 30  4,421.00 1,048.00 3,493.00

236

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 23  3,003.00 1,050.00 3,499.00

237

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 32  3,231.00 1,170.00 3,901.00

238

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  5,243.00 1,346.00 4,405.00

239

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  3,714.00 1,200.00 4,000.00

240

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 26  5,174.00 1,767.00 5,888.00

241

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 26  7,031.00 1,763.00 5,707.00

242

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 41  1,831.00 588.00 1,695.00

243

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 45  1,661.00 457.00 1,255.00

244

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 42  1,737.00 646.00 1,626.00

245

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 41  2,552.00 962.00 3,105.00

246

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 40  2,552.00 965.00 3,105.00

247

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 29  1,005.00 343.00 1,063.00

248

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  1,117.00 397.00 1,324.00

249

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 30  1,737.00 646.00 1,626.00

250

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

251

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 17  12,214.00 3,915.00 9,697.00

252

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 35  4,974.00 1,494.00 2,983.00

253

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 38  3,043.60 914.00 1,989.00

254

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 29  1,283.00 335.00 981.00

255

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 16  2,290.00 554.00 1,388.00

256

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

257

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00

258

MT.SMOOTHSEA 30  SMOOTH SEA CO.,LTD  2018 7,600.00 2,027.00 2,989.00

259

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 15  3,214.86 887.00 1,993.00

260

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1971 50  0.00 0.00 200.62

261

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 221.05

262

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 199.34

263

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 54  0.00 0.00 209.34

264

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 54  0.00 0.00 197.64

265

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1966 55  0.00 0.00 193.72

266

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1984 37  0.00 0.00 297.00

267

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1979 42  0.00 0.00 290.00

268

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1981 40  0.00 0.00 296.00

269

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1982 39  0.00 0.00 169.00

270

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 32  0.00 0.00 258.00

271

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 36  0.00 0.00 225.00

272

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 36  0.00 0.00 297.00

273

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 254.00

274

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 254.00

275

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 29  0.00 0.00 329.00

276

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 279.00

277

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 328.00

278

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 24  0.00 0.00 283.00

279

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 285.00

280

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 24  0.00 0.00 313.00

281

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1994 27  0.00 0.00 308.00

282

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 274.00

283

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 28  0.00 0.00 228.00

284

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1987 34  0.00 0.00 262.00

285

SRIRACHA 37  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1988 33  0.00 0.00 311.00

286

SRIRACHA 38  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1990 31  0.00 0.00 304.00

287

SRIRACHA 39  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 32  0.00 0.00 275.00

288

SRIRACHA 40  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 30  0.00 0.00 299.00

289

SRIRACHA 41  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 30  0.00 0.00 299.00

290

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 19  281,050.00 95,718.00 160,072.00

291

TASCO AMATA  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 18  7,140.00 1,811.00 6,035.00

292

TASCO AMARIT  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2012 7,492.00 1,832.00 6,106.00

293

TASCO ANAN  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 18  3,851.00 1,058.00 3,525.00

294

TASCO NIRAND  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2014 4,481.00 1,268.00 4,250.00

295

TASCO PHOENIX  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2002 19  2,058.00 457.00 1,523.00

296

TASCO BRAVO  TASCO SHIPPING CO.,LTD  1994 27  1,563.00 373.00 1,350.00

297

BHUREEMAS  THAI MARINE TANKER CO.,LTD  2009 12  7,146.56 2,032.00 5,683.00

298

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 15  54,170.00 16,720.00 31,196.00

299

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 12  7,124.87 2,032.00 5,683.00

300

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 15  48,676.00 13,234.00 28,799.00

301

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 13  968.40 333.00 491.00

302

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 29  1,599.89 393.00 991.00

303

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 32  2,007.60 509.00 1,012.00

304

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 33  458.79 107.00 324.00

305

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 35  2,015.66 981.00 981.00

306

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 23  1,755.00 538.00 1,134.00

307

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 27  3,999.00 1,488.00 2,690.00

308

PHUBAI AMARA 1  TRUTH MARITIME CO.,LTD  1996 25  32,250.00 8,594.00 21,367.00

309

PHUBAI PATTRA 1  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2008 13  7,177.00 2,037.00 5,681.00

310

PHUBAI PATTRA 2  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2009 12  7,156.00 2,037.00 5,681.00

311

PHUBAI PATTRA 4  TRUTH MARITIME CO.,LTD  1995 26  2,584.00 735.00 1,640.00

312

TMS 1   TRUTH MARITIME CO.,LTD  2011 10  0.00 63.00 205.00

313

TMS 2  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

314

TMS 3  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

315

TMS 4  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

316

TMS 5  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

317

TMS 6  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

318

TMS 7  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

319

TMS 8  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

320

TMS 9  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

321

TMS 10  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

322

TMS 11  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

323

TMS 12  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

324

TMS 14  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

325

TMS 111  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

326

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 17  125.00 51.00 161.00

327

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 19  0.00 478.00 1,595.00

328

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00

329

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

330

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

331

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 14  120.00 63.00 205.00

332

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 14  120.00 63.00 205.00

333

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

334

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

335

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

336

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

337

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

338

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

339

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 12  120.00 63.00 205.00

340

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 11  147.00 74.00 247.00

341

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 11  145.00 71.00 236.00

342

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 19  149.00 77.00 243.00

343

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

344

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

345

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

346

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00

347

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  1,925.00 578.00 1,132.00

348

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

349

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  1,890.00 587.00 1,076.00

350

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  3,215.00 805.00 2,148.00

351

CHUTIPA 5  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

352

V.L.10  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 32  2,971.00 852.00 1,846.00

353

V.L.11  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  2,464.00 658.00 1,350.00

354

V.L.12  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  2,409.00 639.00 1,344.00

355

V.L.14  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  1,568.00 426.00 1,074.00

356

V.L.15  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  2,816.00 799.00 1,730.00

357

V.L.17  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.00 678.00 1,477.00

358

V.L.18  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

359

V.L.19  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  5,469.00 1,540.00 3,547.00

360

V.L.20  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  5,578.00 1,526.00 3,629.00

361

V.L.21  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 14  5,676.00 1,455.00 3,660.00

362

V.L.22  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2020 2,802.00 865.00 2,033.00

363

V.L.23  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2021 2,802.00 865.00 2,033.00

364

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 33  0.00 86.00 288.00

365

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 29  0.00 117.00 390.00

366

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 24  0.00 103.00 341.00

367

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 42  0.00 65.00 216.00

368

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 31  0.00 75.00 250.00

369

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 27  0.00 116.00 386.00

370

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 47  0.00 62.00 204.00

371

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 50  0.00 58.80 184.00

372

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 10  0.00 6.00 10.00
   

Total

4,445,590.41 1,454,319.32 2,736,924.54
   

Average

  20 11,950.51 3,909.46 7,357.32

สามัญประเภท 2

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

สามัญประเภท 3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
สามัญประเภท 1  372 4,445,590.41 1,454,319.32 2,736,924.54
สามัญประเภท 2  0.00 0.00 0.00
สามัญประเภท 3  0.00 0.00 0.00
Total 372 4,445,590.41 1,454,319.32 2,736,924.54
Average 11,950.51 3,909.46 7,357.32

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com