ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามประเภทสมาชิก

สามัญประเภท 1

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  3,165.00 812.00 1,961.00

2

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2003 21  4,823.00 1,527.00 3,408.00

3

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  13,250.40 4,055.00 8,506.00

4

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  13,220.70 4,055.00 8,550.00

5

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  13,001.00 4,112.00 7,321.00

6

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  12,999.00 3,992.00 7,745.00

7

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  13,019.80 4,117.00 8,539.00

8

M.T.YANEE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  12,999.75 3,992.00 7,745.00

9

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 41  519.40 265.56 390.53

10

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 31  2,523.81 772.00 1,408.00

11

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 18  2,657.70 700.00 1,599.00

12

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 22  1,952.40 708.00 1,290.00

13

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 26  6,523.00 2,075.00 3,993.00

14

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 18  2,471.35 667.00 1,425.00

15

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 36  1,929.06 595.00 978.00

16

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 36  1,830.37 624.00 1,014.00

17

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA COMPANY LIMITED  1991 33  2,375.98 638.00 1,455.00

18

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 30  2,308.00 620.00 1,451.00

19

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 30  1,907.78 487.00 1,148.00

20

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA COMPANY LIMITED  1995 29  1,940.78 587.00 1,072.00

21

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,200.00 855.00 2,014.00

22

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 10  2,384.00 678.00 1,467.00

23

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 10  2,384.00 678.00 1,467.00

24

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA COMPANY LIMITED  2012 12  6,424.10 1,905.00 4,347.00

25

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,187.00 979.00 2,391.00

26

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA COMPANY LIMITED  2019 4,999.00 649.00 3,616.00

27

M.T. BS THEPHA  BIG SEA COMPANY LIMITED  2002 22  4,999.00 1,770.00 3,775.00

28

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 24  8,319.00 2,435.00 4,854.00

29

PHILIPPA MALEE  C.&P. CO., LTD.  2008 16  10,945.00 3,421.00 7,030.00

30

PHILIPPA GLADYS  C.&P. CO., LTD.  2009 15  12,729.00 4,044.00 8,513.00

31

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 38  2,686.89 1,021.00 1,834.00

32

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 37  1,900.00 599.00 1,273.00

33

M.V.HARIN NAVEE 5  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  2004 20  5,232.50 1,667.00 2,978.00

34

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 36  1,299.60 389.00 1,021.00

35

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 36  2,750.00 771.00 1,599.00

36

M.V.HARI BHUM  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  2018 3,865.00 1,646.00 2,940.00

37

DRAGON ONE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 28  1,260.00 331.00 740.00

38

DRAGON NINE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 31  570.00 143.00 475.00

39

DRAGON TEN  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 28  1,135.00 261.00 740.00

40

PHOENIX 99  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 31  1,223.00 323.00 735.00

41

MV.JERA  JERA COMPANY LIMITED  2012 12  57,111.30 18,893.00 33,312.00

42

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 31  2,999.40 895.00 1,929.00

43

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 31  4,999.40 969.00 3,229.00

44

M.V.FREDENSBORG  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2011 13  12,767.00 4,261.00 9,627.00

45

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2009 15  11,944.75 3,824.00 8,479.00

46

M.V.JUTHA MARITIMO  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2008 16  11,342.00 3,974.00 7,514.00

47

MOE LINE 1  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2010 14  2,088.00 741.00 1,419.00

48

MOE LINE 2  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2008 16  1,590.00 505.00 835.00

49

MOE LINE 3  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2011 13  1,290.00 464.00 760.00

50

MOE LINE 4  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  1988 36  0.00 0.00 1,329.00

51

MOE LINE 5  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2009 15  1,800.00 651.00 1,163.00

52

SRI BANDON  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 12  3,138.00 809.00 2,409.00

53

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 12  2,975.00 800.00 2,420.00

54

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2016 3,006.78 812.00 2,398.00

55

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 3,020.70 812.00 2,398.00

56

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2018 2,911.00 818.00 2,423.00

57

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1992 32  4,999.00 1,551.00 2,995.00

58

SRI NARA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1993 31  4,999.00 1,469.00 2,989.00

59

SIRI THANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1985 39  4,999.42 1,541.00 3,104.00

60

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

61

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2000 24  3,497.15 1,065.00 2,562.00

62

SRI SURAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,002.00 846.00 2,607.00

63

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,048.50 858.00 2,700.00

64

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.20 835.00 2,700.00

65

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.80 836.00 2,700.00

66

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

67

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

68

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 29  1,300.00 421.80 670.48

69

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 30  1,300.00 421.80 670.48

70

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 29  1,300.00 421.80 670.48

71

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 29  1,300.00 421.80 670.48

72

PK MARINE 11  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2019 0.00 42.72 62.82

73

PK MARINE 12  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2021 0.00 47.72 70.18

74

PK MARINE 101  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2005 19  1,954.00 890.00 1,046.00

75

PK MARINE 102  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  1995 29  1,369.00 662.00 779.00

76

MT. WATTANA NAVEE 2  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  2005 19  205.17 73.00 116.00

77

MT. VAREEWAN  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  1972 52  450.91 170.91 339.04

78

MT. PHANICHA  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  2010 14  480.00 115.00 214.00

79

MT. NATPASSORN  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  2008 16  580.00 179.00 263.00

80

MT. PIMNARA  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  1991 33  933.00 220.00 712.00

81

MT. NAREEPAT  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  1995 29  1,143.00 288.00 740.00

82

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 22  28,442.00 9,829.00 17,431.00

83

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  29,870.00 10,748.00 17,951.00

84

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  31,699.00 10,378.00 19,799.00

85

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  33,733.00 10,816.00 21,093.00

86

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  33,720.00 10,816.00 21,093.00

87

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  30,162.00 10,297.00 19,891.00

88

MAYUREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  30,193.00 10,297.00 19,891.00

89

MALLIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  30,195.00 10,297.00 19,891.00

90

LANNA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  33,843.00 11,230.00 22,641.00

91

LATIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  33,869.00 11,230.00 22,641.00

92

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  33,857.00 10,850.00 23,670.00

93

BENJAMAS NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  33,780.00 10,850.00 23,670.00

94

CHINTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  33,945.00 10,850.00 23,670.00

95

VIPHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 38,851.00 12,826.00 24,235.00

96

VIYADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 38,716.00 12,826.00 24,235.00

97

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  56,920.00 19,231.00 33,044.00

98

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  56,823.00 19,231.00 33,044.00

99

WARISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 14  53,839.00 18,210.00 32,661.00

100

WARIYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  53,833.00 18,210.00 32,661.00

101

WIKANDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  53,857.00 18,210.00 32,661.00

102

APIRADEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,512.00 19,231.00 33,032.00

103

BARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,441.00 19,231.00 33,032.00

104

CHAYANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,548.00 19,231.00 33,032.00

105

DARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,588.00 19,231.00 33,032.00

106

INTHIRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  63,468.00 21,607.00 36,298.00

107

ISSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  63,516.00 21,607.00 36,298.00

108

SARITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 62,964.00 21,225.00 36,416.00

109

SARIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 63,023.00 21,225.00 36,416.00

110

SAVITREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,016.00 21,225.00 36,416.00

111

SAVITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 62,970.00 21,225.00 36,416.00

112

SUNISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,007.00 21,225.00 36,416.00

113

SAROCHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 63,047.00 21,225.00 36,416.00

114

APINYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  21,136.00 5,541.00 15,198.00

115

BOONYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  21,159.00 5,541.00 15,198.00

116

CHANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  21,114.00 5,541.00 15,198.00

117

DANAYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 21,149.00 5,541.00 15,198.00

118

PHATRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 35,883.00 12,082.00 22,860.00

119

PAVIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 35,892.00 12,082.00 22,860.00

120

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 14  10,677.00 3,401.00 10,528.00

121

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2001 23  298,641.00 95,799.00 159,397.00

122

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 24  298,570.00 95,799.00 159,397.00

123

PHOENIX STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 25  307,151.00 108,701.00 157,496.00

124

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

125

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

126

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

127

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

128

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

129

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

130

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

131

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  13,020.90 4,892.00 9,757.00

132

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 28  21,813.00 7,477.00 15,533.00

133

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

134

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

135

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

136

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

137

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 34  15,160.57 4,736.00 11,079.00

138

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 26  8,018.00 3,239.00 6,393.00

139

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  13,017.18 4,892.00 9,757.00

140

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 26  8,016.00 3,239.00 6,393.00

141

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  31,805.00 11,523.00 25,217.00

142

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  31,805.00 11,523.00 24,955.00

143

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  30,832.00 9,737.00 24,181.00

144

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  30,832.00 9,737.00 24,181.00

145

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 22  10,302.00 3,415.00 7,436.00

146

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 21  12,540.49 4,822.00 7,295.00

147

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 18  11,346.00 3,974.00 7,498.00

148

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 17  12,509.00 3,884.00 7,404.00

149

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 14  14,411.00 4,711.00 9,892.00

150

MV. SEA ORIENTAL  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 14  14,386.00 4,711.00 9,892.00

151

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

152

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

153

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

154

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

155

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

156

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

157

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  1,360.00 502.00 1,674.00

158

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  1,500.00 416.00 1,389.00

159

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  1,291.00 468.00 1,561.00

160

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 17  1,385.00 503.00 1,678.00

161

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 17  1,410.70 441.00 1,470.00

162

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  80.29 83.00 244.00

163

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 13  114.00 71.00 236.00

164

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 13  113.00 71.00 236.00

165

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  132.00 77.00 257.00

166

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

167

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  132.00 77.00 257.00

168

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  133.00 77.00 257.00

169

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 12.20 40.97

170

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 43  0.00 25.38 42.73

171

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  0.00 12.00 36.00

172

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 13.74 45.80

173

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 2.74 9.13

174

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 2.74 9.13

175

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 35  0.00 5.04 7.41

176

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 29  0.00 7.92 11.56

177

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 28  0.00 10.61 15.60

178

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 43  0.00 0.00 44.26

179

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 44  0.00 81.00 270.00

180

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 42  0.00 58.00 195.00

181

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  138.68 85.42 284.72

182

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  138.68 85.42 284.72

183

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  138.68 85.42 284.72

184

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 31  0.00 23.32 34.30

185

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 31  0.00 23.32 34.30

186

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 31  0.00 23.32 34.30

187

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 28  0.00 19.30 28.40

188

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  0.00 18.90 27.79

189

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  0.00 18.90 27.79

190

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 32  0.00 89.00 194.00

191

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 25  0.00 84.00 279.00

192

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 36  91.16 79.00 262.00

193

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 25  273.39 149.00 495.00

194

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 40  0.00 93.00 194.00

195

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  0.00 54.00 118.00

196

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 34  0.00 88.00 230.00

197

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  0.00 0.00 29.00

198

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 48  0.00 81.00 270.00

199

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 40  0.00 75.00 170.00

200

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  163.00 68.00 225.00

201

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  0.00 68.00 225.00

202

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

203

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

204

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,200.00 109.00 361.00

205

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

206

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

207

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

208

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

209

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,200.00 109.00 361.00

210

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  2,300.00 788.00 1,760.00

211

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 13  2,300.00 788.00 1,760.00

212

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  2,300.00 788.00 1,760.00

213

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  3,300.00 1,021.00 2,179.00

214

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 20  3,600.00 991.00 2,839.00

215

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 20  3,600.00 991.00 2,839.00

216

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 20  3,600.00 991.00 2,839.00

217

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 33  3,398.00 1,050.00 3,501.00

218

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  1,123.00 375.00 977.00

219

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 29  2,999.00 1,055.00 3,516.00

220

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 35  0.00 83.00 243.00

221

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 33  0.00 85.00 249.00

222

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 28  0.00 50.23 73.87

223

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 36  0.00 49.00 135.00

224

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 35  0.00 146.00 495.00

225

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 40  0.00 708.00 961.00

226

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 41  0.00 698.00 1,099.00

227

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 38  0.00 571.00 1,076.00

228

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 34  0.00 270.00 815.00

229

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 30  0.00 529.00 1,141.00

230

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 23  1,726.69 672.00 2,241.00

231

Seatran Ferry 11  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1998 26  273.17 391.00 1,304.00

232

Seatran Ferry 14  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2000 24  0.00 347.00 1,067.00

233

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 36  0.00 0.00 1,329.00

234

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 40  0.00 303.00 1,007.00

235

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  3,700.00 1,201.00 4,002.00

236

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 33  4,421.00 1,048.00 3,493.00

237

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 26  3,003.00 1,050.00 3,499.00

238

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 35  3,231.00 1,170.00 3,901.00

239

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  5,243.00 1,346.00 4,405.00

240

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  3,714.00 1,200.00 4,000.00

241

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 29  5,174.00 1,767.00 5,888.00

242

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 29  7,031.00 1,763.00 5,707.00

243

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 44  1,831.00 588.00 1,695.00

244

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 48  1,661.00 457.00 1,255.00

245

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 45  1,737.00 646.00 1,626.00

246

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 44  2,552.00 962.00 3,105.00

247

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 43  2,552.00 965.00 3,105.00

248

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 32  1,005.00 343.00 1,063.00

249

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  1,117.00 397.00 1,324.00

250

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 33  1,737.00 646.00 1,626.00

251

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

252

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 20  12,214.00 3,915.00 9,697.00

253

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 38  4,974.00 1,494.00 2,983.00

254

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 41  3,043.60 914.00 1,989.00

255

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 32  1,283.00 335.00 981.00

256

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 19  2,290.00 554.00 1,388.00

257

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

258

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 12  1,224.32 325.00 966.00

259

MT.SMOOTHSEA 30  SMOOTH SEA CO.,LTD  2018 7,600.00 2,027.00 2,989.00

260

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 18  3,214.86 887.00 1,993.00

261

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1971 53  0.00 0.00 200.62

262

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 28  0.00 0.00 199.34

263

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 57  0.00 0.00 209.34

264

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 57  0.00 0.00 197.64

265

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1984 40  0.00 0.00 297.00

266

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1979 45  0.00 0.00 290.00

267

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1982 42  0.00 0.00 169.00

268

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 35  0.00 0.00 258.00

269

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 39  0.00 0.00 225.00

270

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 39  0.00 0.00 297.00

271

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 29  0.00 0.00 254.00

272

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 29  0.00 0.00 254.00

273

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 32  0.00 0.00 329.00

274

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 28  0.00 0.00 279.00

275

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 25  0.00 0.00 328.00

276

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 27  0.00 0.00 283.00

277

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 25  0.00 0.00 285.00

278

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 27  0.00 0.00 313.00

279

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1994 30  0.00 0.00 308.00

280

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 29  0.00 0.00 274.00

281

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 31  0.00 0.00 228.00

282

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1987 37  0.00 0.00 262.00

283

SRIRACHA 37  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1988 36  0.00 0.00 311.00

284

SRIRACHA 38  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1990 34  0.00 0.00 304.00

285

SRIRACHA 39  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 35  0.00 0.00 275.00

286

SRIRACHA 40  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 33  0.00 0.00 299.00

287

SRIRACHA 41  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 33  0.00 0.00 299.00

288

SRIRACHA 42  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 31  0.00 0.00 312.00

289

SRIRACHA 43  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 35  0.00 0.00 269.00

290

TASCO AMATA  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 21  7,140.00 1,811.00 6,035.00

291

TASCO AMARIT  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2012 12  7,525.00 1,832.00 6,106.00

292

TASCO ANAN  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 21  3,851.00 1,058.00 3,525.00

293

TASCO NIRAND  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2014 10  4,481.00 1,268.00 4,225.00

294

TASCO PHOENIX  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2002 22  2,058.00 457.00 1,523.00

295

TASCO BRAVO  TASCO SHIPPING CO.,LTD  1994 30  1,590.00 373.00 1,350.00

296

BHUREEMAS  THAI MARINE TANKER COMPANY LIMITED  2009 15  7,099.00 2,032.00 5,683.00

297

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 18  54,170.00 16,720.00 31,196.00

298

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 15  7,124.87 2,032.00 5,683.00

299

M.T.TMN PLENITUDE  TMN CO.,LTD.  2009 15  105,860.00 32,524.00 56,355.00

300

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 38  2,015.66 981.00 981.00

301

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 36  458.79 107.00 324.00

302

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 35  2,007.60 509.00 1,012.00

303

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 32  1,599.89 393.00 991.00

304

M.T.CHOTETANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1995 29  1,800.00 436.00 1,061.00

305

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 26  1,755.00 538.00 1,134.00

306

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 16  968.40 333.00 491.00

307

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 30  3,999.00 1,488.00 2,690.00

308

PHUBAI PATTRA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 16  7,177.00 2,037.00 5,681.00

309

PHUBAI PATTRA 2  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2009 15  7,156.00 2,037.00 5,681.00

310

PHUBAI PATTRA 4  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1995 29  2,584.00 735.00 1,640.00

311

PHUBAI PATTRA 5  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1998 26  3,526.32 909.00 2,487.00

312

PHUBAI NADDA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 16  2,499.00 873.00 2,867.00

313

TMS 1  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2011 13  120.00 63.00 205.00

314

TMS 2  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2012 12  120.00 63.00 205.00

315

TMS 4  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2012 12  120.00 69.00 229.00

316

TMS 5  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2012 12  120.00 69.00 229.00

317

TMS ANDAMAN  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2013 11  120.00 69.00 229.00

318

TMS 7  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

319

TMS 8  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

320

TMS 9  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.35 69.00 229.00

321

TMS 10  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

322

TMS 11  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

323

TMS 12  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

324

TMS 14  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

325

กมลาธานี  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  14,588.45 4,734.00 15,780.00

326

TMS 111  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2015 119.97 69.00 229.00

327

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 20  125.00 51.00 161.00

328

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 22  0.00 478.00 1,595.00

329

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 12  1,940.00 677.00 2,259.00

330

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 10  1,775.00 682.00 2,274.00

331

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 10  1,775.00 682.00 2,274.00

332

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 17  120.00 63.00 205.00

333

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 17  120.00 63.00 205.00

334

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

335

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

336

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

337

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

338

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

339

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

340

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 15  120.00 63.00 205.00

341

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 14  147.00 74.00 247.00

342

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 14  145.00 71.00 236.00

343

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 22  149.00 77.00 243.00

344

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 11  130.97 77.00 257.00

345

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 11  0.00 77.00 257.00

346

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 12  0.00 77.00 257.00

347

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 10  129.42 81.00 272.00

348

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 31  1,925.00 578.00 1,132.00

349

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 12  2,200.00 802.00 1,559.00

350

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 31  1,890.00 587.00 1,076.00

351

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 31  3,215.00 805.00 2,148.00

352

CHUTIPA 5  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

353

V.L.11  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  2,464.00 658.00 1,350.00

354

V.L.12  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 29  2,409.00 639.00 1,344.00

355

V.L.14  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  1,568.00 426.00 1,074.00

356

V.L.15  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  2,816.00 799.00 1,730.00

357

V.L.17  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,404.00 678.00 1,477.00

358

V.L.18  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

359

V.L.19  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 17  5,469.00 1,540.00 3,547.00

360

V.L.20  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  5,578.00 1,526.00 3,629.00

361

V.L.21  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 17  5,676.00 1,455.00 3,660.00

362

V.L.22  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 2,802.00 865.00 2,033.00

363

V.L.23  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2021 2,802.00 865.00 2,033.00

364

V.L.24  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2004 20  5,501.53 1,776.00 3,741.00
   

Total

3,782,659.62 1,242,058.03 2,399,557.93
   

Average

  22 10,391.92 3,412.25 6,592.19

สามัญประเภท 2

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

สามัญประเภท 3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
สามัญประเภท 1  364 3,782,659.62 1,242,058.03 2,399,557.93
สามัญประเภท 2  0.00 0.00 0.00
สามัญประเภท 3  0.00 0.00 0.00
Total 364 3,782,659.62 1,242,058.03 2,399,557.93
Average 10,391.92 3,412.25 6,592.19

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com