ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามประเภทสมาชิก

สามัญประเภท 1

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 28  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 20  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  13,001.00 4,112.00 7,321.00

8

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 15  9,941.80 3,220.00 6,522.00

9

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13  13,019.80 4,117.00 8,539.00

10

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 39  519.40 265.56 390.53

11

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 29  2,523.81 772.00 1,408.00

12

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 16  2,657.70 700.00 1,599.00

13

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 20  1,952.40 708.00 1,290.00

14

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 24  6,523.00 2,075.00 3,993.00

15

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 16  2,471.35 667.00 1,425.00

16

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 34  1,929.06 595.00 978.00

17

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 34  1,830.37 624.00 1,014.00

18

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA COMPANY LIMITED  1991 31  2,375.98 638.00 1,455.00

19

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 28  2,308.00 620.00 1,451.00

20

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 28  1,907.78 487.00 1,148.00

21

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA COMPANY LIMITED  1995 27  1,940.78 587.00 1,072.00

22

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,200.00 855.00 2,014.00

23

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

24

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

25

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA COMPANY LIMITED  2012 10  6,424.10 1,905.00 4,347.00

26

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,187.00 979.00 2,391.00

27

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA COMPANY LIMITED  2019 4,999.00 649.00 3,616.00

28

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 22  8,319.00 2,435.00 4,854.00

29

PHILIPPA MALEE  C.&P. CO., LTD.  2008 14  10,945.00 3,421.00 7,030.00

30

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 36  2,686.89 1,021.00 1,834.00

31

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 42  1,584.80 630.42 1,165.12

32

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 37  1,800.00 748.00 1,408.00

33

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 35  1,900.00 599.00 1,273.00

34

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 34  1,299.60 389.00 1,021.00

35

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 35  2,103.75 442.00 1,266.00

36

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 34  2,750.00 771.00 1,599.00

37

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 35  2,100.00 491.00 954.00

38

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

39

DRAGON ONE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 26  1,260.00 331.00 741.00

40

DRAGON NINE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 29  537.00 143.00 475.00

41

DRAGON TEN  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 26  1,223.00 261.00 740.00

42

PHOENIX 99  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 29  1,223.00 323.00 735.00

43

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 29  2,999.40 895.00 1,929.00

44

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 29  4,999.40 969.00 3,229.00

45

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2009 13  11,944.75 3,824.00 8,479.00

46

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2000 22  8,973.60 2,686.00 7,659.00

47

M.V.FREDENSBORG  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2011 11  12,767.00 4,261.00 9,627.00

48

M.V.WHITE TOKIO  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2008 14  11,342.00 3,974.00 7,514.00

49

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 10  6,500.00 2,315.00 2,723.00

50

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 25  0.00 1,727.00 2,032.00

51

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 40  926.74 427.00 772.00

52

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 11  0.00 50.00 173.00

53

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 22  0.00 56.83 83.58

54

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 13  3,000.00 503.00 1,260.00

55

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 15  0.00 68.00 229.00

56

SRI BANDON  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 10  3,138.00 809.00 2,409.00

57

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 10  2,975.00 800.00 2,420.00

58

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2016 3,006.78 812.00 2,398.00

59

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 3,020.70 812.00 2,398.00

60

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2018 2,911.00 818.00 2,423.00

61

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1992 30  4,999.00 1,551.00 2,995.00

62

SRI NARA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1993 29  4,999.00 1,469.00 2,989.00

63

SIRI THANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1985 37  4,999.42 1,541.00 3,104.00

64

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

65

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2000 22  3,497.15 1,065.00 2,562.00

66

SRI SURAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,002.00 846.00 2,607.00

67

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,048.50 858.00 2,700.00

68

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.20 835.00 2,700.00

69

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.80 836.00 2,700.00

70

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

71

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

72

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 27  1,300.00 421.80 670.48

73

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 28  1,300.00 421.80 670.48

74

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 27  1,300.00 421.80 670.48

75

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 27  1,300.00 421.80 670.48

76

TSURUSAKI  NATHALIN COMPANY LIMITED  2002 20  300,838.00 99,476.00 154,338.00

77

PK MARINE 11  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2019 0.00 42.72 62.82

78

PK MARINE 12  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2021 0.00 47.72 70.18

79

PK MARINE 101  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2005 17  1,954.00 890.00 1,046.00

80

PK MARINE 102  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  1995 27  1,369.00 662.00 779.00

81

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 20  28,442.00 9,829.00 17,431.00

82

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  29,870.00 10,748.00 17,951.00

83

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  31,699.00 10,378.00 19,799.00

84

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  33,733.00 10,816.00 21,093.00

85

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  33,720.00 10,816.00 21,093.00

86

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13  30,162.00 10,297.00 19,891.00

87

MAYUREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  30,193.00 10,297.00 19,891.00

88

MALLIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  30,195.00 10,297.00 19,891.00

89

LANNA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  33,843.00 11,230.00 22,641.00

90

LATIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  33,869.00 11,230.00 22,641.00

91

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  33,857.00 10,850.00 23,670.00

92

BENJAMAS NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  33,780.00 10,850.00 23,670.00

93

CHINTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 33,945.00 10,850.00 23,670.00

94

VIPHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 38,851.00 12,826.00 24,235.00

95

VIYADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 38,716.00 12,826.00 24,235.00

96

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  56,920.00 19,231.00 33,044.00

97

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  56,823.00 19,231.00 33,044.00

98

WARISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 12  53,839.00 18,210.00 32,661.00

99

WARIYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  53,833.00 18,210.00 32,661.00

100

WIKANDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 53,857.00 18,210.00 32,661.00

101

APIRADEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,512.00 19,231.00 33,032.00

102

BARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,441.00 19,231.00 33,032.00

103

CHAYANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,548.00 19,231.00 33,032.00

104

DARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,588.00 19,231.00 33,032.00

105

INTHIRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,468.00 21,607.00 36,298.00

106

ISSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,516.00 21,607.00 36,298.00

107

SARITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 62,964.00 21,225.00 36,416.00

108

SARIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 63,023.00 21,225.00 36,416.00

109

SAVITREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,016.00 21,225.00 36,416.00

110

SAVITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 62,970.00 21,225.00 36,416.00

111

SUNISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,007.00 21,225.00 36,416.00

112

SAROCHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 63,047.00 21,225.00 36,416.00

113

APINYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,136.00 5,541.00 15,198.00

114

BOONYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,159.00 5,541.00 15,198.00

115

CHANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,114.00 5,541.00 15,198.00

116

DANAYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 21,149.00 5,541.00 15,198.00

117

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 12  10,677.00 3,401.00 10,528.00

118

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2001 21  298,641.00 95,799.00 159,397.00

119

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 22  298,570.00 95,799.00 159,397.00

120

PHOENIX STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 23  307,151.00 108,701.00 157,496.00

121

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

122

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

123

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

124

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

125

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

126

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

127

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

128

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

129

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 26  21,813.00 7,477.00 15,533.00

130

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

131

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

132

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

133

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

134

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 32  15,160.57 4,736.00 11,079.00

135

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 24  8,018.00 3,239.00 6,393.00

136

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

137

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 24  8,016.00 3,239.00 6,393.00

138

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  31,805.00 11,523.00 25,217.00

139

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  31,805.00 11,523.00 24,955.00

140

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  30,832.00 9,737.00 24,181.00

141

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  30,832.00 9,737.00 24,181.00

142

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 25  8,527.00 3,097.00 6,154.00

143

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 20  10,302.00 3,415.00 7,436.00

144

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 19  12,540.49 4,822.00 7,295.00

145

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 16  11,346.00 3,974.00 7,498.00

146

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 15  12,509.00 3,884.00 7,404.00

147

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 12  14,411.00 4,711.00 9,892.00

148

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

149

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

150

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

151

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

152

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

153

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

154

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

155

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

156

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

157

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 15  1,385.00 503.00 1,678.00

158

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 15  1,410.70 441.00 1,470.00

159

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  80.29 83.00 244.00

160

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 11  114.00 71.00 236.00

161

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 11  113.00 71.00 236.00

162

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

163

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

164

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

165

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

166

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 12.20 40.97

167

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 41  0.00 25.38 42.73

168

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  0.00 12.00 36.00

169

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 13.74 45.80

170

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 2.74 9.13

171

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 2.74 9.13

172

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 33  0.00 5.04 7.41

173

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 27  0.00 7.92 11.56

174

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 26  0.00 10.61 15.60

175

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 41  0.00 0.00 44.26

176

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 42  0.00 81.00 270.00

177

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 40  0.00 58.00 195.00

178

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  138.68 85.42 284.72

179

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  138.68 85.42 284.72

180

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  138.68 85.42 284.72

181

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 29  0.00 23.32 34.30

182

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 29  0.00 23.32 34.30

183

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 29  0.00 23.32 34.30

184

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 26  0.00 19.30 28.40

185

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  0.00 18.90 27.79

186

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  0.00 18.90 27.79

187

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 30  0.00 89.00 194.00

188

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 23  0.00 84.00 279.00

189

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 34  91.16 79.00 262.00

190

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 23  273.39 149.00 495.00

191

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 38  0.00 93.00 194.00

192

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  0.00 54.00 118.00

193

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 32  0.00 88.00 230.00

194

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  0.00 0.00 29.00

195

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 46  0.00 81.00 270.00

196

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 38  0.00 75.00 170.00

197

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  163.00 68.00 225.00

198

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  0.00 68.00 225.00

199

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

200

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

201

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,200.00 109.00 361.00

202

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

203

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

204

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

205

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

206

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,200.00 109.00 361.00

207

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

208

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 11  2,300.00 788.00 1,760.00

209

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

210

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

211

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 18  3,600.00 991.00 2,839.00

212

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 18  3,600.00 991.00 2,839.00

213

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 18  3,600.00 991.00 2,839.00

214

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 31  3,398.00 1,050.00 3,501.00

215

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  1,123.00 375.00 977.00

216

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 27  2,999.00 1,055.00 3,516.00

217

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 33  0.00 83.00 243.00

218

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 31  0.00 85.00 249.00

219

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 26  0.00 50.23 73.87

220

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 34  0.00 49.00 135.00

221

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 33  0.00 146.00 495.00

222

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 62  0.00 42.00 75.00

223

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 21  0.00 672.00 2,241.00

224

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 38  0.00 708.00 961.00

225

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 39  0.00 698.00 1,099.00

226

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 36  0.00 571.00 1,076.00

227

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 32  0.00 270.00 815.00

228

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 36  0.00 949.00 1,759.00

229

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 28  0.00 529.00 1,141.00

230

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 50  0.00 68.00 225.00

231

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 34  0.00 0.00 1,329.00

232

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 38  0.00 303.00 1,007.00

233

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 35  0.00 0.00 1,072.00

234

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 35  0.00 10.00 30.00

235

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  3,700.00 1,201.00 4,002.00

236

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 31  4,421.00 1,048.00 3,493.00

237

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 24  3,003.00 1,050.00 3,499.00

238

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 33  3,231.00 1,170.00 3,901.00

239

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  5,243.00 1,346.00 4,405.00

240

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  3,714.00 1,200.00 4,000.00

241

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 27  5,174.00 1,767.00 5,888.00

242

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 27  7,031.00 1,763.00 5,707.00

243

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 42  1,831.00 588.00 1,695.00

244

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 46  1,661.00 457.00 1,255.00

245

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 43  1,737.00 646.00 1,626.00

246

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 42  2,552.00 962.00 3,105.00

247

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 41  2,552.00 965.00 3,105.00

248

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 30  1,005.00 343.00 1,063.00

249

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  1,117.00 397.00 1,324.00

250

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 31  1,737.00 646.00 1,626.00

251

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

252

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 18  12,214.00 3,915.00 9,697.00

253

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 36  4,974.00 1,494.00 2,983.00

254

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 39  3,043.60 914.00 1,989.00

255

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 30  1,283.00 335.00 981.00

256

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 17  2,290.00 554.00 1,388.00

257

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

258

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 10  1,224.32 325.00 966.00

259

MT.SMOOTHSEA 30  SMOOTH SEA CO.,LTD  2018 7,600.00 2,027.00 2,989.00

260

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 16  3,214.86 887.00 1,993.00

261

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1971 51  0.00 0.00 200.62

262

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 26  0.00 0.00 221.05

263

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 26  0.00 0.00 199.34

264

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 55  0.00 0.00 209.34

265

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 55  0.00 0.00 197.64

266

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1966 56  0.00 0.00 193.72

267

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1984 38  0.00 0.00 297.00

268

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1979 43  0.00 0.00 290.00

269

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1981 41  0.00 0.00 296.00

270

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1982 40  0.00 0.00 169.00

271

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 33  0.00 0.00 258.00

272

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 37  0.00 0.00 225.00

273

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 37  0.00 0.00 297.00

274

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 27  0.00 0.00 254.00

275

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 27  0.00 0.00 254.00

276

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 30  0.00 0.00 329.00

277

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 26  0.00 0.00 279.00

278

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 23  0.00 0.00 328.00

279

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 25  0.00 0.00 283.00

280

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 23  0.00 0.00 285.00

281

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 25  0.00 0.00 313.00

282

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1994 28  0.00 0.00 308.00

283

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 27  0.00 0.00 274.00

284

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 29  0.00 0.00 228.00

285

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1987 35  0.00 0.00 262.00

286

SRIRACHA 37  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1988 34  0.00 0.00 311.00

287

SRIRACHA 38  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1990 32  0.00 0.00 304.00

288

SRIRACHA 39  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 33  0.00 0.00 275.00

289

SRIRACHA 40  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 31  0.00 0.00 299.00

290

SRIRACHA 41  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 31  0.00 0.00 299.00

291

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 20  281,050.00 95,718.00 160,072.00

292

TASCO AMATA  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 19  7,140.00 1,811.00 6,035.00

293

TASCO AMARIT  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2012 10  7,525.00 1,832.00 6,106.00

294

TASCO ANAN  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 19  3,851.00 1,058.00 3,525.00

295

TASCO NIRAND  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2014 4,481.00 1,268.00 4,225.00

296

TASCO PHOENIX  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2002 20  2,058.00 457.00 1,523.00

297

TASCO BRAVO  TASCO SHIPPING CO.,LTD  1994 28  1,590.00 373.00 1,350.00

298

BHUREEMAS  THAI MARINE TANKER COMPANY LIMITED  2009 13  7,099.00 2,032.00 5,683.00

299

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 16  54,170.00 16,720.00 31,196.00

300

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 13  7,124.87 2,032.00 5,683.00

301

M.T.TMN PLENITUDE  TMN CO.,LTD.  2009 13  105,860.00 32,524.00 56,355.00

302

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 36  2,015.66 981.00 981.00

303

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 34  458.79 107.00 324.00

304

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 33  2,007.60 509.00 1,012.00

305

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 30  1,599.89 393.00 991.00

306

M.T.CHOTETANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1995 27  1,800.00 436.00 1,061.00

307

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 24  1,755.00 538.00 1,134.00

308

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 14  968.40 333.00 491.00

309

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 28  3,999.00 1,488.00 2,690.00

310

PHUBAI PATTRA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 14  7,177.00 2,037.00 5,681.00

311

PHUBAI PATTRA 2  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2009 13  7,156.00 2,037.00 5,681.00

312

PHUBAI PATTRA 4  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1995 27  2,584.00 735.00 1,640.00

313

PHUBAI PATTRA 5  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1998 24  3,526.32 909.00 2,487.00

314

PHUBAI NADDA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 14  2,499.00 873.00 2,867.00

315

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 18  125.00 51.00 161.00

316

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 20  0.00 478.00 1,595.00

317

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 10  1,940.00 677.00 2,259.00

318

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

319

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

320

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 15  120.00 63.00 205.00

321

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 15  120.00 63.00 205.00

322

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

323

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

324

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

325

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

326

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

327

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

328

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 13  120.00 63.00 205.00

329

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 12  147.00 74.00 247.00

330

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 12  145.00 71.00 236.00

331

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 20  149.00 77.00 243.00

332

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

333

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

334

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 10  0.00 77.00 257.00

335

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00

336

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 29  1,925.00 578.00 1,132.00

337

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 10  2,200.00 802.00 1,559.00

338

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 29  1,890.00 587.00 1,076.00

339

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 29  3,215.00 805.00 2,148.00

340

CHUTIPA 5  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

341

V.L.10  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 33  2,971.00 852.00 1,846.00

342

V.L.11  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  2,464.00 658.00 1,350.00

343

V.L.12  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 27  2,409.00 639.00 1,344.00

344

V.L.14  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  1,568.00 426.00 1,074.00

345

V.L.15  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  2,816.00 799.00 1,730.00

346

V.L.17  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,404.00 678.00 1,477.00

347

V.L.18  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

348

V.L.19  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 15  5,469.00 1,540.00 3,547.00

349

V.L.20  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  5,578.00 1,526.00 3,629.00

350

V.L.21  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 15  5,676.00 1,455.00 3,660.00

351

V.L.22  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 2,802.00 865.00 2,033.00

352

V.L.23  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2021 2,802.00 865.00 2,033.00

353

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 34  0.00 86.00 288.00

354

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 30  0.00 117.00 390.00

355

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 25  0.00 103.00 341.00

356

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 43  0.00 65.00 216.00

357

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 32  0.00 75.00 250.00

358

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 28  0.00 116.00 386.00

359

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 48  0.00 62.00 204.00

360

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 51  0.00 58.80 184.00

361

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 11  0.00 6.00 10.00
   

Total

4,201,724.59 1,385,656.89 2,610,313.10
   

Average

  21 11,639.13 3,838.38 7,230.78

สามัญประเภท 2

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

สามัญประเภท 3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
สามัญประเภท 1  361 4,201,724.59 1,385,656.89 2,610,313.10
สามัญประเภท 2  0.00 0.00 0.00
สามัญประเภท 3  0.00 0.00 0.00
Total 361 4,201,724.59 1,385,656.89 2,610,313.10
Average 11,639.13 3,838.38 7,230.78

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com