ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ

Accommodation Work Barge (AWB)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 12  10,677.00 3,401.00 10,528.00
   

Total

10,677.00 3,401.00 10,528.00
   

Average

  12 10,677.00 3,401.00 10,528.00

AHT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 20  0.00 478.00 1,595.00

2

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

3

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00
   

Total

3,550.00 1,842.00 6,143.00
   

Average

  12 1,183.33 614.00 2,047.67

AHTS

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

2

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

3

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

4

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

5

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

6

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

7

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

8

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

9

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

10

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 15  1,385.00 503.00 1,678.00

11

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 15  1,410.70 441.00 1,470.00
   

Total

16,917.70 6,080.00 20,276.00
   

Average

  9 1,537.97 552.73 1,843.27

Asphalt Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 30  1,283.00 335.00 981.00

2

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 10  1,224.32 325.00 966.00

3

TASCO AMATA  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 19  7,140.00 1,811.00 6,035.00

4

TASCO AMARIT  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2012 10  7,525.00 1,832.00 6,106.00

5

TASCO ANAN  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 19  3,851.00 1,058.00 3,525.00

6

TASCO NIRAND  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2014 4,481.00 1,268.00 4,225.00

7

TASCO PHOENIX  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2002 20  2,058.00 457.00 1,523.00

8

TASCO BRAVO  TASCO SHIPPING CO.,LTD  1994 28  1,590.00 373.00 1,350.00
   

Total

29,152.32 7,459.00 24,711.00
   

Average

  18 3,644.04 932.38 3,088.88

Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PK MARINE 101  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2005 17  1,954.00 890.00 1,046.00

2

PK MARINE 102  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  1995 27  1,369.00 662.00 779.00

3

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 35  0.00 0.00 1,072.00
   

Total

3,323.00 1,552.00 2,897.00
   

Average

  26 1,107.67 517.33 965.67

Black Product

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

V.L.12  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 27  2,409.00 639.00 1,344.00

2

V.L.19  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 15  5,469.00 1,540.00 3,547.00

3

V.L.20  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  5,578.00 1,526.00 3,629.00
   

Total

13,456.00 3,705.00 8,520.00
   

Average

  20 4,485.33 1,235.00 2,840.00

Bulk Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 16  54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Total

54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Average

  16 54,170.00 16,720.00 31,196.00

Car and Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 21  0.00 672.00 2,241.00

2

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 38  0.00 708.00 961.00

3

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 39  0.00 698.00 1,099.00

4

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 36  0.00 571.00 1,076.00

5

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 32  0.00 270.00 815.00

6

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 36  0.00 949.00 1,759.00

7

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 28  0.00 529.00 1,141.00
   

Total

0.00 4,397.00 9,092.00
   

Average

  33 0.00 628.14 1,298.86

Cement

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

APINYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,136.00 5,541.00 15,198.00

2

BOONYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,159.00 5,541.00 15,198.00

3

CHANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,114.00 5,541.00 15,198.00

4

DANAYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 21,149.00 5,541.00 15,198.00
   

Total

84,558.00 22,164.00 60,792.00
   

Average

  8 21,139.50 5,541.00 15,198.00

Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 13  7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Total

7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Average

  13 7,124.87 2,032.00 5,683.00

Clean Product

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

CHUTIPA 5  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

2

V.L.10  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 33  2,971.00 852.00 1,846.00

3

V.L.11  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  2,464.00 658.00 1,350.00

4

V.L.14  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  1,568.00 426.00 1,074.00

5

V.L.15  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  2,816.00 799.00 1,730.00

6

V.L.17  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,404.00 678.00 1,477.00

7

V.L.18  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

8

V.L.21  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 15  5,676.00 1,455.00 3,660.00

9

V.L.22  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 2,802.00 865.00 2,033.00

10

V.L.23  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2021 2,802.00 865.00 2,033.00
   

Total

28,289.00 7,954.00 18,157.00
   

Average

  16 2,828.90 795.40 1,815.70

Clean Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 29  2,523.81 772.00 1,408.00

2

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 24  6,523.00 2,075.00 3,993.00
   

Total

9,046.81 2,847.00 5,401.00
   

Average

  27 4,523.41 1,423.50 2,700.50

Clean Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 39  519.40 265.56 390.53
   

Total

519.40 265.56 390.53
   

Average

  39 519.40 265.56 390.53

Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 27  1,300.00 421.80 670.48

2

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 28  1,300.00 421.80 670.48

3

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 27  1,300.00 421.80 670.48

4

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 27  1,300.00 421.80 670.48

5

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

6

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

7

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 26  21,813.00 7,477.00 15,533.00

8

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

9

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

10

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

11

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

12

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 32  15,160.57 4,736.00 11,079.00

13

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 24  8,018.00 3,239.00 6,393.00

14

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

15

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 24  8,016.00 3,239.00 6,393.00

16

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  31,805.00 11,523.00 25,217.00

17

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  31,805.00 11,523.00 24,955.00

18

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  30,832.00 9,737.00 24,181.00

19

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  30,832.00 9,737.00 24,181.00

20

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

21

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

22

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,200.00 109.00 361.00

23

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

24

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

25

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

26

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,020.00 107.00 355.00

27

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 13  1,200.00 109.00 361.00

28

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

29

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 11  2,300.00 788.00 1,760.00

30

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

31

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

32

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 18  3,600.00 991.00 2,839.00

33

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 18  3,600.00 991.00 2,839.00

34

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 18  3,600.00 991.00 2,839.00
   

Total

323,398.74 105,830.20 254,695.92
   

Average

  15 9,511.73 3,112.65 7,491.06

Crane

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 34  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  34 0.00 0.00 1,329.00

Crew Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  80.29 83.00 244.00

2

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 11  114.00 71.00 236.00

3

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 11  113.00 71.00 236.00

4

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

5

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

6

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

7

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

8

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 18  125.00 51.00 161.00

9

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 15  120.00 63.00 205.00

10

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 15  120.00 63.00 205.00

11

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

12

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

13

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

14

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

15

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

16

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 14  120.00 63.00 205.00

17

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 13  120.00 63.00 205.00

18

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 12  147.00 74.00 247.00

19

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 12  145.00 71.00 236.00

20

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 20  149.00 77.00 243.00

21

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

22

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

23

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 10  0.00 77.00 257.00

24

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00
   

Total

2,743.68 1,688.00 5,527.00
   

Average

  12 114.32 70.33 230.29

Dry Bulk

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 20  28,442.00 9,829.00 17,431.00

2

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  29,870.00 10,748.00 17,951.00

3

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  31,699.00 10,378.00 19,799.00

4

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  33,733.00 10,816.00 21,093.00

5

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 17  33,720.00 10,816.00 21,093.00

6

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13  30,162.00 10,297.00 19,891.00

7

MAYUREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  30,193.00 10,297.00 19,891.00

8

MALLIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  30,195.00 10,297.00 19,891.00

9

LANNA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  33,843.00 11,230.00 22,641.00

10

LATIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  33,869.00 11,230.00 22,641.00

11

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  33,857.00 10,850.00 23,670.00

12

BENJAMAS NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  33,780.00 10,850.00 23,670.00

13

CHINTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 33,945.00 10,850.00 23,670.00

14

VIPHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 38,851.00 12,826.00 24,235.00

15

VIYADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 38,716.00 12,826.00 24,235.00

16

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  56,920.00 19,231.00 33,044.00

17

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  56,823.00 19,231.00 33,044.00

18

WARISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 12  53,839.00 18,210.00 32,661.00

19

WARIYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 11  53,833.00 18,210.00 32,661.00

20

WIKANDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 53,857.00 18,210.00 32,661.00

21

APIRADEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,512.00 19,231.00 33,032.00

22

BARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,441.00 19,231.00 33,032.00

23

CHAYANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,548.00 19,231.00 33,032.00

24

DARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 10  56,588.00 19,231.00 33,032.00

25

INTHIRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,468.00 21,607.00 36,298.00

26

ISSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,516.00 21,607.00 36,298.00

27

SARITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 62,964.00 21,225.00 36,416.00

28

SARIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 63,023.00 21,225.00 36,416.00

29

SAVITREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,016.00 21,225.00 36,416.00

30

SAVITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 62,970.00 21,225.00 36,416.00

31

SUNISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,007.00 21,225.00 36,416.00

32

SAROCHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 63,047.00 21,225.00 36,416.00
   

Total

1,501,247.00 504,720.00 909,093.00
   

Average

  11 46,913.97 15,772.50 28,409.16

Flat Top Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 10  6,500.00 2,315.00 2,723.00

2

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 13  3,000.00 503.00 1,260.00
   

Total

9,500.00 2,818.00 3,983.00
   

Average

  12 4,750.00 1,409.00 1,991.50

Floating Crane Barge/400 tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 25  0.00 1,727.00 2,032.00
   

Total

0.00 1,727.00 2,032.00
   

Average

  25 0.00 1,727.00 2,032.00

Floating Crane Ship/120 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 40  926.74 427.00 772.00
   

Total

926.74 427.00 772.00
   

Average

  40 926.74 427.00 772.00

Gas Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 31  3,398.00 1,050.00 3,501.00

2

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  1,123.00 375.00 977.00

3

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 27  2,999.00 1,055.00 3,516.00

4

PHUBAI NADDA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 14  2,499.00 873.00 2,867.00
   

Total

10,019.00 3,353.00 10,861.00
   

Average

  27 2,504.75 838.25 2,715.25

General Cargo

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 36  2,686.89 1,021.00 1,834.00

2

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 42  1,584.80 630.42 1,165.12

3

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 37  1,800.00 748.00 1,408.00

4

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 35  1,900.00 599.00 1,273.00

5

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 34  1,299.60 389.00 1,021.00

6

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 35  2,103.75 442.00 1,266.00

7

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 34  2,750.00 771.00 1,599.00

8

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2009 13  11,944.75 3,824.00 8,479.00

9

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2000 22  8,973.60 2,686.00 7,659.00

10

M.V.FREDENSBORG  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2011 11  12,767.00 4,261.00 9,627.00

11

M.V.WHITE TOKIO  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2008 14  11,342.00 3,974.00 7,514.00

12

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 25  8,527.00 3,097.00 6,154.00

13

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 20  10,302.00 3,415.00 7,436.00

14

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 19  12,540.49 4,822.00 7,295.00

15

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 16  11,346.00 3,974.00 7,498.00

16

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 15  12,509.00 3,884.00 7,404.00

17

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 12  14,411.00 4,711.00 9,892.00

18

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 18  12,214.00 3,915.00 9,697.00
   

Total

141,001.88 47,163.42 98,221.12
   

Average

  24 7,833.44 2,620.19 5,456.73

LPG

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  3,700.00 1,201.00 4,002.00

2

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 31  4,421.00 1,048.00 3,493.00

3

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 24  3,003.00 1,050.00 3,499.00

4

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 33  3,231.00 1,170.00 3,901.00

5

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  5,243.00 1,346.00 4,405.00

6

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  3,714.00 1,200.00 4,000.00

7

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 27  5,174.00 1,767.00 5,888.00

8

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 27  7,031.00 1,763.00 5,707.00

9

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 42  1,831.00 588.00 1,695.00

10

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 43  1,737.00 646.00 1,626.00

11

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 42  2,552.00 962.00 3,105.00

12

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 41  2,552.00 965.00 3,105.00
   

Total

44,189.00 13,706.00 44,426.00
   

Average

  32 3,682.42 1,142.17 3,702.17

LPG/NH3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 46  1,661.00 457.00 1,255.00

2

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 30  1,005.00 343.00 1,063.00
   

Total

2,666.00 800.00 2,318.00
   

Average

  38 1,333.00 400.00 1,159.00

NH3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 26  1,117.00 397.00 1,324.00
   

Total

1,117.00 397.00 1,324.00
   

Average

  26 1,117.00 397.00 1,324.00

None

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

None  ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

2

None  BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD  0000 0.00 0.00 0.00

3

None  EASTERN SHIPPING AGENCIES COMPANY LIMITED ( SHIP AGENT )   0000 0.00 0.00 0.00

4

None  HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

5

None  NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)  0000 0.00 0.00 0.00

6

None  SRIRACHA MARINE CO.,LTD.  0000 0.00 0.00 0.00

7

None  TIPS CO., LTD. (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

8

None  UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  0 0.00 0.00 0.00

Oil & Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 28  3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Total

3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Average

  28 3,999.00 1,488.00 2,690.00

Oil Pollution Surface Clearance Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 42  0.00 81.00 270.00

2

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 40  0.00 58.00 195.00
   

Total

0.00 139.00 465.00
   

Average

  41 0.00 69.50 232.50

Oil Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 16  2,657.70 700.00 1,599.00

2

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 20  1,952.40 708.00 1,290.00

3

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 16  2,471.35 667.00 1,425.00

4

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 34  1,929.06 595.00 978.00

5

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 34  1,830.37 624.00 1,014.00

6

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA COMPANY LIMITED  1991 31  2,375.98 638.00 1,455.00

7

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 28  2,308.00 620.00 1,451.00

8

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 28  1,907.78 487.00 1,148.00

9

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA COMPANY LIMITED  1995 27  1,940.78 587.00 1,072.00

10

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,200.00 855.00 2,014.00

11

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

12

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

13

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA COMPANY LIMITED  2012 10  6,424.10 1,905.00 4,347.00

14

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,187.00 979.00 2,391.00

15

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA COMPANY LIMITED  2019 4,999.00 649.00 3,616.00

16

DRAGON ONE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 26  1,260.00 331.00 741.00

17

DRAGON NINE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 29  537.00 143.00 475.00

18

DRAGON TEN  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 26  1,223.00 261.00 740.00

19

PHOENIX 99  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 29  1,223.00 323.00 735.00

20

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 29  2,999.40 895.00 1,929.00

21

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 29  4,999.40 969.00 3,229.00

22

SRI BANDON  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 10  3,138.00 809.00 2,409.00

23

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 10  2,975.00 800.00 2,420.00

24

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2016 3,006.78 812.00 2,398.00

25

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 3,020.70 812.00 2,398.00

26

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2018 2,911.00 818.00 2,423.00

27

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1992 30  4,999.00 1,551.00 2,995.00

28

SRI NARA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1993 29  4,999.00 1,469.00 2,989.00

29

SIRI THANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1985 37  4,999.42 1,541.00 3,104.00

30

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

31

SRI SURAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,002.00 846.00 2,607.00

32

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,048.50 858.00 2,700.00

33

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.20 835.00 2,700.00

34

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.80 836.00 2,700.00

35

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

36

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

37

TSURUSAKI  NATHALIN COMPANY LIMITED  2002 20  300,838.00 99,476.00 154,338.00

38

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2001 21  298,641.00 95,799.00 159,397.00

39

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 22  298,570.00 95,799.00 159,397.00

40

PHOENIX STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 23  307,151.00 108,701.00 157,496.00

41

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

42

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

43

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

44

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

45

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

46

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 26  675.36 283.62 507.79

47

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 36  4,974.00 1,494.00 2,983.00

48

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 39  3,043.60 914.00 1,989.00

49

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 17  2,290.00 554.00 1,388.00

50

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

51

MT.SMOOTHSEA 30  SMOOTH SEA CO.,LTD  2018 7,600.00 2,027.00 2,989.00

52

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 16  3,214.86 887.00 1,993.00

53

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 20  281,050.00 95,718.00 160,072.00

54

M.T.TMN PLENITUDE  TMN CO.,LTD.  2009 13  105,860.00 32,524.00 56,355.00

55

PHUBAI PATTRA 4  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1995 27  2,584.00 735.00 1,640.00

56

PHUBAI PATTRA 5  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1998 24  3,526.32 909.00 2,487.00

57

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 29  1,925.00 578.00 1,132.00

58

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 10  2,200.00 802.00 1,559.00

59

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 29  1,890.00 587.00 1,076.00

60

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 29  3,215.00 805.00 2,148.00
   

Total

1,748,920.46 572,044.72 952,518.74
   

Average

  19 29,148.67 9,534.08 15,875.31

Oil Tanker (Double Bottom)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 34  458.79 107.00 324.00
   

Total

458.79 107.00 324.00
   

Average

  34 458.79 107.00 324.00

Oil Tanker (Double Hull)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 36  2,015.66 981.00 981.00

2

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 33  2,007.60 509.00 1,012.00

3

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 30  1,599.89 393.00 991.00

4

M.T.CHOTETANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1995 27  1,800.00 436.00 1,061.00

5

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 24  1,755.00 538.00 1,134.00

6

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 14  968.40 333.00 491.00
   

Total

10,146.55 3,190.00 5,670.00
   

Average

  27 1,691.09 531.67 945.00

Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 28  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 29  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 20  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 14  13,001.00 4,112.00 7,321.00

8

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 15  9,941.80 3,220.00 6,522.00

9

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 13  13,019.80 4,117.00 8,539.00
   

Total

86,531.01 26,682.00 54,439.00
   

Average

  18 9,614.56 2,964.67 6,048.78

Oil Tanker/Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 22  8,319.00 2,435.00 4,854.00

2

PHILIPPA MALEE  C.&P. CO., LTD.  2008 14  10,945.00 3,421.00 7,030.00
   

Total

19,264.00 5,856.00 11,884.00
   

Average

  18 9,632.00 2,928.00 5,942.00

OIL/CHEM

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 31  1,737.00 646.00 1,626.00
   

Total

1,737.00 646.00 1,626.00
   

Average

  31 1,737.00 646.00 1,626.00

Oil/Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2000 22  3,497.15 1,065.00 2,562.00

2

BHUREEMAS  THAI MARINE TANKER COMPANY LIMITED  2009 13  7,099.00 2,032.00 5,683.00

3

PHUBAI PATTRA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 14  7,177.00 2,037.00 5,681.00

4

PHUBAI PATTRA 2  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2009 13  7,156.00 2,037.00 5,681.00
   

Total

24,929.15 7,171.00 19,607.00
   

Average

  16 6,232.29 1,792.75 4,901.75

Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 33  0.00 83.00 243.00

2

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 31  0.00 85.00 249.00

3

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 26  0.00 50.23 73.87

4

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 34  0.00 49.00 135.00

5

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 33  0.00 146.00 495.00

6

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 62  0.00 42.00 75.00
   

Total

0.00 455.23 1,270.87
   

Average

  37 0.00 75.87 211.81

Pilot Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 12.20 40.97

2

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 41  0.00 25.38 42.73

3

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  0.00 12.00 36.00

4

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 11  0.00 6.00 10.00
   

Total

0.00 55.58 129.70
   

Average

  29 0.00 13.90 32.43

PSV

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 10  1,940.00 677.00 2,259.00
   

Total

1,940.00 677.00 2,259.00
   

Average

  10 1,940.00 677.00 2,259.00

Pusher

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 35  0.00 10.00 30.00
   

Total

0.00 10.00 30.00
   

Average

  35 0.00 10.00 30.00

Rope Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 2.74 9.13

2

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 2.74 9.13

3

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 33  0.00 5.04 7.41

4

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 27  0.00 7.92 11.56

5

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 26  0.00 10.61 15.60
   

Total

0.00 29.05 52.83
   

Average

  28 0.00 5.81 10.57

Sand Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 38  0.00 303.00 1,007.00
   

Total

0.00 303.00 1,007.00
   

Average

  38 0.00 303.00 1,007.00

Small Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  0.00 13.74 45.80
   

Total

0.00 13.74 45.80
   

Average

  28 0.00 13.74 45.80

Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 35  2,100.00 491.00 954.00

2

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00
   

Total

5,261.90 1,414.00 3,108.00
   

Average

  20 2,630.95 707.00 1,554.00

Towing Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  163.00 68.00 225.00

2

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  0.00 68.00 225.00
   

Total

163.00 136.00 450.00
   

Average

  16 81.50 68.00 225.00

Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 50  0.00 68.00 225.00
   

Total

0.00 68.00 225.00
   

Average

  50 0.00 68.00 225.00

Tug Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 11  0.00 50.00 173.00

2

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 15  0.00 68.00 229.00

3

PK MARINE 11  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2019 0.00 42.72 62.82

4

PK MARINE 12  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2021 0.00 47.72 70.18

5

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 41  0.00 0.00 44.26

6

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  138.68 85.42 284.72

7

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  138.68 85.42 284.72

8

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 28  138.68 85.42 284.72

9

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 29  0.00 23.32 34.30

10

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 29  0.00 23.32 34.30

11

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 29  0.00 23.32 34.30

12

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 26  0.00 19.30 28.40

13

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  0.00 18.90 27.79

14

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 16  0.00 18.90 27.79

15

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 30  0.00 89.00 194.00

16

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 23  0.00 84.00 279.00

17

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 34  91.16 79.00 262.00

18

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 23  273.39 149.00 495.00

19

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 38  0.00 93.00 194.00

20

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  0.00 54.00 118.00

21

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 32  0.00 88.00 230.00

22

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 37  0.00 0.00 29.00

23

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 46  0.00 81.00 270.00

24

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 38  0.00 75.00 170.00

25

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

26

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1971 51  0.00 0.00 200.62

27

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 26  0.00 0.00 221.05

28

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 26  0.00 0.00 199.34

29

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 55  0.00 0.00 209.34

30

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 55  0.00 0.00 197.64

31

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1966 56  0.00 0.00 193.72

32

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1984 38  0.00 0.00 297.00

33

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1979 43  0.00 0.00 290.00

34

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1981 41  0.00 0.00 296.00

35

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1982 40  0.00 0.00 169.00

36

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 33  0.00 0.00 258.00

37

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 37  0.00 0.00 225.00

38

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 37  0.00 0.00 297.00

39

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 27  0.00 0.00 254.00

40

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 27  0.00 0.00 254.00

41

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 30  0.00 0.00 329.00

42

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 26  0.00 0.00 279.00

43

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 23  0.00 0.00 328.00

44

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 25  0.00 0.00 283.00

45

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 23  0.00 0.00 285.00

46

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 25  0.00 0.00 313.00

47

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1994 28  0.00 0.00 308.00

48

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 27  0.00 0.00 274.00

49

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 29  0.00 0.00 228.00

50

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1987 35  0.00 0.00 262.00

51

SRIRACHA 37  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1988 34  0.00 0.00 311.00

52

SRIRACHA 38  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1990 32  0.00 0.00 304.00

53

SRIRACHA 39  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 33  0.00 0.00 275.00

54

SRIRACHA 40  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 31  0.00 0.00 299.00

55

SRIRACHA 41  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 31  0.00 0.00 299.00

56

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 34  0.00 86.00 288.00

57

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 30  0.00 117.00 390.00

58

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 25  0.00 103.00 341.00

59

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 43  0.00 65.00 216.00

60

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 32  0.00 75.00 250.00

61

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 28  0.00 116.00 386.00

62

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 48  0.00 62.00 204.00

63

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 51  0.00 58.80 184.00
   

Total

780.59 2,066.56 14,059.01
   

Average

  31 12.39 32.80 223.16

Tug Boat/Multi Purpose

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 22  0.00 56.83 83.58
   

Total

0.00 56.83 83.58
   

Average

  22 0.00 56.83 83.58

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
Accommodation Work Barge (AWB)   1 10,677.00  3,401.00  10,528.00 
Accommodation, Work Barge  0 0.00  0.00  0.00 
AHT  3 3,550.00  1,842.00  6,143.00 
AHTS  11 16,917.70  6,080.00  20,276.00 
Asphalt Tanker  8 29,152.32  7,459.00  24,711.00 
Asphalt Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
AWB  0 0.00  0.00  0.00 
AWB/International  0 0.00  0.00  0.00 
Barge  3 3,323.00  1,552.00  2,897.00 
Black Product  3 13,456.00  3,705.00  8,520.00 
Bulk Carrier  1 54,170.00  16,720.00  31,196.00 
Bunker Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Car and Passenger Ferry  7 0.00  4,397.00  9,092.00 
Car Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Cement  4 84,558.00  22,164.00  60,792.00 
Chemical   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO 2/3   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO2  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker (IMO 2)  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker IMO II  1 7,124.87  2,032.00  5,683.00 
Clean Oil Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Product  10 28,289.00  7,954.00  18,157.00 
Clean Tanker  2 9,046.81  2,847.00  5,401.00 
Clean Tanker,Barge   1 519.40  265.56  390.53 
Coastal Container Feeder  0 0.00  0.00  0.00 
Coastal Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Combined Oil/Chemical Tanker/Inter Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Container  34 323,398.74  105,830.20  254,695.92 
Container Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Container Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Conventional  0 0.00  0.00  0.00 
Crane  1 0.00  0.00  1,329.00 
Crane Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Crew Boat  24 2,743.68  1,688.00  5,527.00 
Dirty Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Dock Cargo Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Double Hull/Oil Product  0 0.00  0.00  0.00 
Dry Bulk  32 1,501,247.00  504,720.00  909,093.00 
Ferry  0 0.00  0.00  0.00 
Flat Top Barge  2 9,500.00  2,818.00  3,983.00 
Floating  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Barge/400 tons  1 0.00  1,727.00  2,032.00 
Floating Crane Ship/120 Tons  1 926.74  427.00  772.00 
Floating Crane Ship/300 Tons  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Storage Unit  0 0.00  0.00  0.00 
FSO/Local  0 0.00  0.00  0.00 
FSU/International  0 0.00  0.00  0.00 
Gas Carrier  4 10,019.00  3,353.00  10,861.00 
General Cargo  18 141,001.88  47,163.42  98,221.12 
LCT  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier/Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade (Coastal)  0 0.00  0.00  0.00 
LPG  12 44,189.00  13,706.00  44,426.00 
LPG Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
LPG/NH3  2 2,666.00  800.00  2,318.00 
Motor Tanker/Barge for Clean Oil  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose/RoRo Cargo Ship   0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose Cargo Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-purpose general cargo  0 0.00  0.00  0.00 
NH3  1 1,117.00  397.00  1,324.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
Offshore Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical Tanker  1 3,999.00  1,488.00  2,690.00 
Oil / Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil and LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Pollution Surface Clearance Boat  2 0.00  139.00  465.00 
Oil Products Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker  60 1,748,920.46  572,044.72  952,518.74 
Oil Tanker (Double Bottom)  1 458.79  107.00  324.00 
Oil Tanker (Double Hull)  6 10,146.55  3,190.00  5,670.00 
Oil Tanker (Flashpoint below 60 C) and Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III  9 86,531.01  26,682.00  54,439.00 
Oil Tanker, Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker,Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Chemical Tanker  2 19,264.00  5,856.00  11,884.00 
Oil Tanker/Local Trade   0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
OIL/CHEM  1 1,737.00  646.00  1,626.00 
Oil/Chemi  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker   4 24,929.15  7,171.00  19,607.00 
Oil/Chemical Tanker IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger Ferry  6 0.00  455.23  1,270.87 
Pilot Boat   4 0.00  55.58  129.70 
PILOT/GENERAL SERVICE  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/General Service  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/Launching Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
PSV  1 1,940.00  677.00  2,259.00 
Pusher  1 0.00  10.00  30.00 
Rope Boat  5 0.00  29.05  52.83 
Rope Handing  0 0.00  0.00  0.00 
ROPE HANDING/UTILITY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Handing/Utility Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Sand Carrier  1 0.00  303.00  1,007.00 
SINGLE HAUL (OIL)  0 0.00  0.00  0.00 
Single Haul (Oil)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO2&3)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO3)  0 0.00  0.00  0.00 
Small Tug  1 0.00  13.74  45.80 
Tanker  2 5,261.90  1,414.00  3,108.00 
Towing Tug   2 163.00  136.00  450.00 
Trading  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/International  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Travel  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  1 0.00  68.00  225.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug Boat  63 780.59  2,066.56  14,059.01 
Tug Boat/Multi Purpose  1 0.00  56.83  83.58 
Tugboat and Pilot Boat  0 0.00  0.00  0.00 
TWEENDECKER  0 0.00  0.00  0.00 
Twin Deck  0 0.00  0.00  0.00 
Very Large Crude Oil Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on International Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC Crude Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC CRUDE CARRIER  0 0.00  0.00  0.00 
0 0.00  0.00  0.00 
W/F/OT  0 0.00  0.00  0.00 
W/FF/F/DCS/OST  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/OT  0 0.00  0.00  0.00 
WORK/SURVEY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต  0 0.00  0.00  0.00 
Total 361 4,201,724.59 1,385,656.89 2,610,313.10
Average 11,639.13 3,838.38 7,230.78

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com