ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ

Accommodation Work Barge (AWB)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 14  10,677.00 3,401.00 10,528.00

2

กมลาธานี  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  14,588.45 4,734.00 15,780.00
   

Total

25,265.45 8,135.00 26,308.00
   

Average

  12 12,632.73 4,067.50 13,154.00

AHT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 22  0.00 478.00 1,595.00

2

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 10  1,775.00 682.00 2,274.00

3

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 10  1,775.00 682.00 2,274.00
   

Total

3,550.00 1,842.00 6,143.00
   

Average

  14 1,183.33 614.00 2,047.67

AHTS

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

2

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

3

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

4

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

5

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

6

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

7

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  1,360.00 502.00 1,674.00

8

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  1,500.00 416.00 1,389.00

9

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  1,291.00 468.00 1,561.00

10

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 17  1,385.00 503.00 1,678.00

11

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 17  1,410.70 441.00 1,470.00
   

Total

16,917.70 6,080.00 20,276.00
   

Average

  11 1,537.97 552.73 1,843.27

Asphalt Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 32  1,283.00 335.00 981.00

2

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 12  1,224.32 325.00 966.00

3

TASCO AMATA  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 21  7,140.00 1,811.00 6,035.00

4

TASCO AMARIT  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2012 12  7,525.00 1,832.00 6,106.00

5

TASCO ANAN  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 21  3,851.00 1,058.00 3,525.00

6

TASCO NIRAND  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2014 10  4,481.00 1,268.00 4,225.00

7

TASCO PHOENIX  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2002 22  2,058.00 457.00 1,523.00

8

TASCO BRAVO  TASCO SHIPPING CO.,LTD  1994 30  1,590.00 373.00 1,350.00
   

Total

29,152.32 7,459.00 24,711.00
   

Average

  20 3,644.04 932.38 3,088.88

Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PK MARINE 101  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2005 19  1,954.00 890.00 1,046.00

2

PK MARINE 102  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  1995 29  1,369.00 662.00 779.00
   

Total

3,323.00 1,552.00 1,825.00
   

Average

  24 1,661.50 776.00 912.50

Bulk

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHATRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 35,883.00 12,082.00 22,860.00

2

PAVIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 35,892.00 12,082.00 22,860.00
   

Total

71,775.00 24,164.00 45,720.00
   

Average

  7 35,887.50 12,082.00 22,860.00

Bulk Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MV.JERA  JERA COMPANY LIMITED  2012 12  57,111.30 18,893.00 33,312.00

2

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 18  54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Total

111,281.30 35,613.00 64,508.00
   

Average

  15 55,640.65 17,806.50 32,254.00

Car and Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 40  0.00 708.00 961.00

2

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 41  0.00 698.00 1,099.00

3

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 38  0.00 571.00 1,076.00

4

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 34  0.00 270.00 815.00

5

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 30  0.00 529.00 1,141.00

6

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 23  1,726.69 672.00 2,241.00

7

Seatran Ferry 11  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1998 26  273.17 391.00 1,304.00

8

Seatran Ferry 14  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2000 24  0.00 347.00 1,067.00
   

Total

1,999.86 4,186.00 9,704.00
   

Average

  32 249.98 523.25 1,213.00

Cement

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

APINYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  21,136.00 5,541.00 15,198.00

2

BOONYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  21,159.00 5,541.00 15,198.00

3

CHANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  21,114.00 5,541.00 15,198.00

4

DANAYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 21,149.00 5,541.00 15,198.00
   

Total

84,558.00 22,164.00 60,792.00
   

Average

  10 21,139.50 5,541.00 15,198.00

Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 15  7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Total

7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Average

  15 7,124.87 2,032.00 5,683.00

Clean Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 31  2,523.81 772.00 1,408.00

2

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 26  6,523.00 2,075.00 3,993.00
   

Total

9,046.81 2,847.00 5,401.00
   

Average

  29 4,523.41 1,423.50 2,700.50

Clean Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 41  519.40 265.56 390.53
   

Total

519.40 265.56 390.53
   

Average

  41 519.40 265.56 390.53

Coastal Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MOE LINE 5  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2009 15  1,800.00 651.00 1,163.00
   

Total

1,800.00 651.00 1,163.00
   

Average

  15 1,800.00 651.00 1,163.00

Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARI BHUM  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  2018 3,865.00 1,646.00 2,940.00

2

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 29  1,300.00 421.80 670.48

3

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 30  1,300.00 421.80 670.48

4

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 29  1,300.00 421.80 670.48

5

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 29  1,300.00 421.80 670.48

6

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

7

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  13,020.90 4,892.00 9,757.00

8

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 28  21,813.00 7,477.00 15,533.00

9

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

10

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

11

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

12

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

13

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 34  15,160.57 4,736.00 11,079.00

14

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 26  8,018.00 3,239.00 6,393.00

15

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  13,017.18 4,892.00 9,757.00

16

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 26  8,016.00 3,239.00 6,393.00

17

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  31,805.00 11,523.00 25,217.00

18

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  31,805.00 11,523.00 24,955.00

19

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  30,832.00 9,737.00 24,181.00

20

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  30,832.00 9,737.00 24,181.00

21

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

22

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

23

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,200.00 109.00 361.00

24

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

25

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

26

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

27

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,020.00 107.00 355.00

28

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 15  1,200.00 109.00 361.00

29

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  2,300.00 788.00 1,760.00

30

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 13  2,300.00 788.00 1,760.00

31

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  2,300.00 788.00 1,760.00

32

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 10  3,300.00 1,021.00 2,179.00

33

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 20  3,600.00 991.00 2,839.00

34

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 20  3,600.00 991.00 2,839.00

35

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 20  3,600.00 991.00 2,839.00
   

Total

327,263.74 107,476.20 257,635.92
   

Average

  17 9,350.39 3,070.75 7,361.03

Container Feeder

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MOE LINE 1  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2010 14  2,088.00 741.00 1,419.00

2

MOE LINE 2  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2008 16  1,590.00 505.00 835.00

3

MOE LINE 3  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  2011 13  1,290.00 464.00 760.00
   

Total

4,968.00 1,710.00 3,014.00
   

Average

  14 1,656.00 570.00 1,004.67

Crane

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 36  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  36 0.00 0.00 1,329.00

Crew Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  80.29 83.00 244.00

2

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 13  114.00 71.00 236.00

3

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 13  113.00 71.00 236.00

4

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  132.00 77.00 257.00

5

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

6

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  132.00 77.00 257.00

7

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 11  133.00 77.00 257.00

8

TMS 1  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2011 13  120.00 63.00 205.00

9

TMS 2  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2012 12  120.00 63.00 205.00

10

TMS 4  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2012 12  120.00 69.00 229.00

11

TMS 5  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2012 12  120.00 69.00 229.00

12

TMS ANDAMAN  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2013 11  120.00 69.00 229.00

13

TMS 7  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

14

TMS 8  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

15

TMS 9  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.35 69.00 229.00

16

TMS 10  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

17

TMS 11  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

18

TMS 12  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

19

TMS 14  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2014 10  120.00 69.00 229.00

20

TMS 111  TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD  2015 119.97 69.00 229.00

21

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 20  125.00 51.00 161.00

22

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 17  120.00 63.00 205.00

23

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 17  120.00 63.00 205.00

24

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

25

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

26

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

27

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

28

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

29

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 16  120.00 63.00 205.00

30

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 15  120.00 63.00 205.00

31

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 14  147.00 74.00 247.00

32

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 14  145.00 71.00 236.00

33

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 22  149.00 77.00 243.00

34

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 11  130.97 77.00 257.00

35

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 11  0.00 77.00 257.00

36

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 12  0.00 77.00 257.00

37

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 10  129.42 81.00 272.00
   

Total

4,304.00 2,573.00 8,456.00
   

Average

  13 116.32 69.54 228.54

Dry Bulk

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 22  28,442.00 9,829.00 17,431.00

2

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  29,870.00 10,748.00 17,951.00

3

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  31,699.00 10,378.00 19,799.00

4

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  33,733.00 10,816.00 21,093.00

5

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  33,720.00 10,816.00 21,093.00

6

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  30,162.00 10,297.00 19,891.00

7

MAYUREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  30,193.00 10,297.00 19,891.00

8

MALLIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  30,195.00 10,297.00 19,891.00

9

LANNA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  33,843.00 11,230.00 22,641.00

10

LATIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  33,869.00 11,230.00 22,641.00

11

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  33,857.00 10,850.00 23,670.00

12

BENJAMAS NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  33,780.00 10,850.00 23,670.00

13

CHINTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  33,945.00 10,850.00 23,670.00

14

VIPHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 38,851.00 12,826.00 24,235.00

15

VIYADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 38,716.00 12,826.00 24,235.00

16

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  56,920.00 19,231.00 33,044.00

17

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  56,823.00 19,231.00 33,044.00

18

WARISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 14  53,839.00 18,210.00 32,661.00

19

WARIYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 13  53,833.00 18,210.00 32,661.00

20

WIKANDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 11  53,857.00 18,210.00 32,661.00

21

APIRADEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,512.00 19,231.00 33,032.00

22

BARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,441.00 19,231.00 33,032.00

23

CHAYANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,548.00 19,231.00 33,032.00

24

DARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 12  56,588.00 19,231.00 33,032.00

25

INTHIRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  63,468.00 21,607.00 36,298.00

26

ISSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 10  63,516.00 21,607.00 36,298.00

27

SARITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 62,964.00 21,225.00 36,416.00

28

SARIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 63,023.00 21,225.00 36,416.00

29

SAVITREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,016.00 21,225.00 36,416.00

30

SAVITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 62,970.00 21,225.00 36,416.00

31

SUNISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,007.00 21,225.00 36,416.00

32

SAROCHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 63,047.00 21,225.00 36,416.00
   

Total

1,501,247.00 504,720.00 909,093.00
   

Average

  13 46,913.97 15,772.50 28,409.16

Floating Crane Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MOE LINE 4  MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED  1988 36  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  36 0.00 0.00 1,329.00

Gas Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 33  3,398.00 1,050.00 3,501.00

2

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  1,123.00 375.00 977.00

3

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 29  2,999.00 1,055.00 3,516.00

4

PHUBAI NADDA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 16  2,499.00 873.00 2,867.00
   

Total

10,019.00 3,353.00 10,861.00
   

Average

  29 2,504.75 838.25 2,715.25

General Cargo

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 38  2,686.89 1,021.00 1,834.00

2

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 37  1,900.00 599.00 1,273.00

3

M.V.HARIN NAVEE 5  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  2004 20  5,232.50 1,667.00 2,978.00

4

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 36  1,299.60 389.00 1,021.00

5

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 36  2,750.00 771.00 1,599.00

6

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 22  10,302.00 3,415.00 7,436.00

7

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 21  12,540.49 4,822.00 7,295.00

8

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 18  11,346.00 3,974.00 7,498.00

9

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 17  12,509.00 3,884.00 7,404.00

10

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 14  14,411.00 4,711.00 9,892.00

11

MV. SEA ORIENTAL  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 14  14,386.00 4,711.00 9,892.00

12

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 20  12,214.00 3,915.00 9,697.00
   

Total

101,577.48 33,879.00 67,819.00
   

Average

  24 8,464.79 2,823.25 5,651.58

LPG

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  3,700.00 1,201.00 4,002.00

2

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 33  4,421.00 1,048.00 3,493.00

3

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 26  3,003.00 1,050.00 3,499.00

4

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 35  3,231.00 1,170.00 3,901.00

5

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  5,243.00 1,346.00 4,405.00

6

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  3,714.00 1,200.00 4,000.00

7

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 29  5,174.00 1,767.00 5,888.00

8

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 29  7,031.00 1,763.00 5,707.00

9

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 44  1,831.00 588.00 1,695.00

10

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 45  1,737.00 646.00 1,626.00

11

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 44  2,552.00 962.00 3,105.00

12

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 43  2,552.00 965.00 3,105.00
   

Total

44,189.00 13,706.00 44,426.00
   

Average

  34 3,682.42 1,142.17 3,702.17

LPG/NH3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 48  1,661.00 457.00 1,255.00

2

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 32  1,005.00 343.00 1,063.00
   

Total

2,666.00 800.00 2,318.00
   

Average

  40 1,333.00 400.00 1,159.00

Multi-Purpose

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.FREDENSBORG  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2011 13  12,767.00 4,261.00 9,627.00

2

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2009 15  11,944.75 3,824.00 8,479.00

3

M.V.JUTHA MARITIMO  JUTHA MARINE COMPANY LIMITED  2008 16  11,342.00 3,974.00 7,514.00
   

Total

36,053.75 12,059.00 25,620.00
   

Average

  15 12,017.92 4,019.67 8,540.00

NH3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 28  1,117.00 397.00 1,324.00
   

Total

1,117.00 397.00 1,324.00
   

Average

  28 1,117.00 397.00 1,324.00

None

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

None  ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00

2

None  BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD  0000 0.00 0.00 0.00

3

None  EASTERN SHIPPING AGENCIES COMPANY LIMITED ( SHIP AGENT )   0000 0.00 0.00 0.00

4

None  HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

5

None  NATHALIN COMPANY LIMITED  0000 0.00 0.00 0.00

6

None  NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)  0000 0.00 0.00 0.00

7

None  SRIRACHA MARINE CO.,LTD.  0000 0.00 0.00 0.00

8

None  TIPS CO., LTD. (TERMINAL OPERATOR)  0000 0.00 0.00 0.00

9

None  UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  0 0.00 0.00 0.00

Oil & Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 30  3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Total

3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Average

  30 3,999.00 1,488.00 2,690.00

Oil Pollution Surface Clearance Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 44  0.00 81.00 270.00

2

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 42  0.00 58.00 195.00
   

Total

0.00 139.00 465.00
   

Average

  43 0.00 69.50 232.50

Oil Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 18  2,657.70 700.00 1,599.00

2

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 22  1,952.40 708.00 1,290.00

3

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 18  2,471.35 667.00 1,425.00

4

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 36  1,929.06 595.00 978.00

5

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA COMPANY LIMITED  1988 36  1,830.37 624.00 1,014.00

6

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA COMPANY LIMITED  1991 33  2,375.98 638.00 1,455.00

7

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 30  2,308.00 620.00 1,451.00

8

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA COMPANY LIMITED  1994 30  1,907.78 487.00 1,148.00

9

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA COMPANY LIMITED  1995 29  1,940.78 587.00 1,072.00

10

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,200.00 855.00 2,014.00

11

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 10  2,384.00 678.00 1,467.00

12

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA COMPANY LIMITED  2014 10  2,384.00 678.00 1,467.00

13

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA COMPANY LIMITED  2012 12  6,424.10 1,905.00 4,347.00

14

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA COMPANY LIMITED  2016 3,187.00 979.00 2,391.00

15

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA COMPANY LIMITED  2019 4,999.00 649.00 3,616.00

16

M.T. BS THEPHA  BIG SEA COMPANY LIMITED  2002 22  4,999.00 1,770.00 3,775.00

17

DRAGON ONE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 28  1,260.00 331.00 740.00

18

DRAGON NINE  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 31  570.00 143.00 475.00

19

DRAGON TEN  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1996 28  1,135.00 261.00 740.00

20

PHOENIX 99  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1993 31  1,223.00 323.00 735.00

21

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 31  2,999.40 895.00 1,929.00

22

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 31  4,999.40 969.00 3,229.00

23

SRI BANDON  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 12  3,138.00 809.00 2,409.00

24

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2012 12  2,975.00 800.00 2,420.00

25

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2016 3,006.78 812.00 2,398.00

26

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 3,020.70 812.00 2,398.00

27

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2018 2,911.00 818.00 2,423.00

28

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1992 32  4,999.00 1,551.00 2,995.00

29

SRI NARA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1993 31  4,999.00 1,469.00 2,989.00

30

SIRI THANA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  1985 39  4,999.42 1,541.00 3,104.00

31

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

32

SRI SURAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,002.00 846.00 2,607.00

33

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 3,048.50 858.00 2,700.00

34

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.20 835.00 2,700.00

35

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.80 836.00 2,700.00

36

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

37

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

38

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2001 23  298,641.00 95,799.00 159,397.00

39

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 24  298,570.00 95,799.00 159,397.00

40

PHOENIX STAR  PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 25  307,151.00 108,701.00 157,496.00

41

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

42

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

43

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

44

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

45

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

46

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 28  720.55 276.00 494.00

47

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 38  4,974.00 1,494.00 2,983.00

48

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 41  3,043.60 914.00 1,989.00

49

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 19  2,290.00 554.00 1,388.00

50

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

51

MT.SMOOTHSEA 30  SMOOTH SEA CO.,LTD  2018 7,600.00 2,027.00 2,989.00

52

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 18  3,214.86 887.00 1,993.00

53

M.T.TMN PLENITUDE  TMN CO.,LTD.  2009 15  105,860.00 32,524.00 56,355.00

54

PHUBAI PATTRA 4  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1995 29  2,584.00 735.00 1,640.00

55

PHUBAI PATTRA 5  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  1998 26  3,526.32 909.00 2,487.00

56

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 31  1,925.00 578.00 1,132.00

57

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 12  2,200.00 802.00 1,559.00

58

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 31  1,890.00 587.00 1,076.00

59

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 31  3,215.00 805.00 2,148.00

60

CHUTIPA 5  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

61

V.L.11  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  2,464.00 658.00 1,350.00

62

V.L.12  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 29  2,409.00 639.00 1,344.00

63

V.L.14  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  1,568.00 426.00 1,074.00

64

V.L.15  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  2,816.00 799.00 1,730.00

65

V.L.17  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,404.00 678.00 1,477.00

66

V.L.18  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

67

V.L.19  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 17  5,469.00 1,540.00 3,547.00

68

V.L.20  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 19  5,578.00 1,526.00 3,629.00

69

V.L.21  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 17  5,676.00 1,455.00 3,660.00

70

V.L.22  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 2,802.00 865.00 2,033.00

71

V.L.23  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2021 2,802.00 865.00 2,033.00

72

V.L.24  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2004 20  5,501.53 1,776.00 3,741.00
   

Total

1,216,523.13 391,158.00 670,372.00
   

Average

  20 16,896.15 5,432.75 9,310.72

Oil Tanker (Double Bottom)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 36  458.79 107.00 324.00
   

Total

458.79 107.00 324.00
   

Average

  36 458.79 107.00 324.00

Oil Tanker (Double Hull)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 38  2,015.66 981.00 981.00

2

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 35  2,007.60 509.00 1,012.00

3

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 32  1,599.89 393.00 991.00

4

M.T.CHOTETANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1995 29  1,800.00 436.00 1,061.00

5

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 26  1,755.00 538.00 1,134.00

6

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 16  968.40 333.00 491.00
   

Total

10,146.55 3,190.00 5,670.00
   

Average

  29 1,691.09 531.67 945.00

Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 31  3,165.00 812.00 1,961.00

2

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2003 21  4,823.00 1,527.00 3,408.00

3

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  13,250.40 4,055.00 8,506.00

4

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  13,220.70 4,055.00 8,550.00

5

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 16  13,001.00 4,112.00 7,321.00

6

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  12,999.00 3,992.00 7,745.00

7

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  13,019.80 4,117.00 8,539.00

8

M.T.YANEE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 15  12,999.75 3,992.00 7,745.00
   

Total

86,478.65 26,662.00 53,775.00
   

Average

  18 10,809.83 3,332.75 6,721.88

Oil Tanker/Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 24  8,319.00 2,435.00 4,854.00

2

PHILIPPA MALEE  C.&P. CO., LTD.  2008 16  10,945.00 3,421.00 7,030.00

3

PHILIPPA GLADYS  C.&P. CO., LTD.  2009 15  12,729.00 4,044.00 8,513.00
   

Total

31,993.00 9,900.00 20,397.00
   

Average

  18 10,664.33 3,300.00 6,799.00

OIL/CHEM

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 33  1,737.00 646.00 1,626.00
   

Total

1,737.00 646.00 1,626.00
   

Average

  33 1,737.00 646.00 1,626.00

Oil/Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE COMPANY LIMITED  2000 24  3,497.15 1,065.00 2,562.00

2

BHUREEMAS  THAI MARINE TANKER COMPANY LIMITED  2009 15  7,099.00 2,032.00 5,683.00

3

PHUBAI PATTRA 1  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2008 16  7,177.00 2,037.00 5,681.00

4

PHUBAI PATTRA 2  TRUTH MARITIME COMPANY LIMITED  2009 15  7,156.00 2,037.00 5,681.00
   

Total

24,929.15 7,171.00 19,607.00
   

Average

  18 6,232.29 1,792.75 4,901.75

Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 35  0.00 83.00 243.00

2

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 33  0.00 85.00 249.00

3

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 28  0.00 50.23 73.87

4

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 36  0.00 49.00 135.00

5

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 35  0.00 146.00 495.00
   

Total

0.00 413.23 1,195.87
   

Average

  33 0.00 82.65 239.17

Pilot Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 12.20 40.97

2

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 43  0.00 25.38 42.73

3

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  0.00 12.00 36.00
   

Total

0.00 49.58 119.70
   

Average

  37 0.00 16.53 39.90

PSV

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 12  1,940.00 677.00 2,259.00
   

Total

1,940.00 677.00 2,259.00
   

Average

  12 1,940.00 677.00 2,259.00

Rope Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 2.74 9.13

2

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 2.74 9.13

3

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 35  0.00 5.04 7.41

4

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 29  0.00 7.92 11.56

5

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 28  0.00 10.61 15.60
   

Total

0.00 29.05 52.83
   

Average

  30 0.00 5.81 10.57

Sand Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 40  0.00 303.00 1,007.00
   

Total

0.00 303.00 1,007.00
   

Average

  40 0.00 303.00 1,007.00

Small Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  0.00 13.74 45.80
   

Total

0.00 13.74 45.80
   

Average

  30 0.00 13.74 45.80

Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT. WATTANA NAVEE 2  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  2005 19  205.17 73.00 116.00

2

MT. VAREEWAN  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  1972 52  450.91 170.91 339.04

3

MT. PHANICHA  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  2010 14  480.00 115.00 214.00

4

MT. NATPASSORN  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  2008 16  580.00 179.00 263.00

5

MT. PIMNARA  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  1991 33  933.00 220.00 712.00

6

MT. NAREEPAT  PORNCHAROEN TRANSPORT CO.,LTD.  1995 29  1,143.00 288.00 740.00
   

Total

3,792.08 1,045.91 2,384.04
   

Average

  27 632.01 174.32 397.34

Towing Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  163.00 68.00 225.00

2

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  0.00 68.00 225.00
   

Total

163.00 136.00 450.00
   

Average

  18 81.50 68.00 225.00

Tug Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PK MARINE 11  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2019 0.00 42.72 62.82

2

PK MARINE 12  P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD  2021 0.00 47.72 70.18

3

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 43  0.00 0.00 44.26

4

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  138.68 85.42 284.72

5

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  138.68 85.42 284.72

6

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 30  138.68 85.42 284.72

7

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 31  0.00 23.32 34.30

8

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 31  0.00 23.32 34.30

9

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 31  0.00 23.32 34.30

10

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 28  0.00 19.30 28.40

11

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  0.00 18.90 27.79

12

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 18  0.00 18.90 27.79

13

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 32  0.00 89.00 194.00

14

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 25  0.00 84.00 279.00

15

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 36  91.16 79.00 262.00

16

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 25  273.39 149.00 495.00

17

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 40  0.00 93.00 194.00

18

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  0.00 54.00 118.00

19

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 34  0.00 88.00 230.00

20

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 39  0.00 0.00 29.00

21

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 48  0.00 81.00 270.00

22

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 40  0.00 75.00 170.00

23

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

24

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1971 53  0.00 0.00 200.62

25

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 28  0.00 0.00 199.34

26

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 57  0.00 0.00 209.34

27

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 57  0.00 0.00 197.64

28

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1984 40  0.00 0.00 297.00

29

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1979 45  0.00 0.00 290.00

30

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1982 42  0.00 0.00 169.00

31

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 35  0.00 0.00 258.00

32

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 39  0.00 0.00 225.00

33

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 39  0.00 0.00 297.00

34

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 29  0.00 0.00 254.00

35

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 29  0.00 0.00 254.00

36

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 32  0.00 0.00 329.00

37

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 28  0.00 0.00 279.00

38

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 25  0.00 0.00 328.00

39

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 27  0.00 0.00 283.00

40

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 25  0.00 0.00 285.00

41

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 27  0.00 0.00 313.00

42

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1994 30  0.00 0.00 308.00

43

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 29  0.00 0.00 274.00

44

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 31  0.00 0.00 228.00

45

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1987 37  0.00 0.00 262.00

46

SRIRACHA 37  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1988 36  0.00 0.00 311.00

47

SRIRACHA 38  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1990 34  0.00 0.00 304.00

48

SRIRACHA 39  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 35  0.00 0.00 275.00

49

SRIRACHA 40  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 33  0.00 0.00 299.00

50

SRIRACHA 41  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 33  0.00 0.00 299.00

51

SRIRACHA 42  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 31  0.00 0.00 312.00

52

SRIRACHA 43  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 35  0.00 0.00 269.00
   

Total

780.59 1,265.76 11,268.24
   

Average

  32 15.01 24.34 216.70

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
Accommodation Work Barge (AWB)   2 25,265.45  8,135.00  26,308.00 
Accommodation, Work Barge  0 0.00  0.00  0.00 
AHT  3 3,550.00  1,842.00  6,143.00 
AHTS  11 16,917.70  6,080.00  20,276.00 
Asphalt Tanker  8 29,152.32  7,459.00  24,711.00 
Asphalt Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
AWB  0 0.00  0.00  0.00 
AWB/International  0 0.00  0.00  0.00 
Barge  2 3,323.00  1,552.00  1,825.00 
Black Product  0 0.00  0.00  0.00 
Bulk  2 71,775.00  24,164.00  45,720.00 
Bulk Carrier  2 111,281.30  35,613.00  64,508.00 
Bunker Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Car and Passenger Ferry  8 1,999.86  4,186.00  9,704.00 
Car Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Cement  4 84,558.00  22,164.00  60,792.00 
Chemical   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO 2/3   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO2  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker (IMO 2)  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker IMO II  1 7,124.87  2,032.00  5,683.00 
Clean Oil Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Product  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Tanker  2 9,046.81  2,847.00  5,401.00 
Clean Tanker,Barge   1 519.40  265.56  390.53 
Coastal Container  1 1,800.00  651.00  1,163.00 
Coastal Container Feeder  0 0.00  0.00  0.00 
Coastal Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Combined Oil/Chemical Tanker/Inter Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Container  35 327,263.74  107,476.20  257,635.92 
Container Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Container Feeder  3 4,968.00  1,710.00  3,014.00 
Container Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Conventional  0 0.00  0.00  0.00 
Crane  1 0.00  0.00  1,329.00 
Crane Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Crew Boat  37 4,304.00  2,573.00  8,456.00 
Dirty Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Dock Cargo Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Double Hull/Oil Product  0 0.00  0.00  0.00 
Dry Bulk  32 1,501,247.00  504,720.00  909,093.00 
Ferry  0 0.00  0.00  0.00 
Flat Top Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Floating  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Barge  1 0.00  0.00  1,329.00 
Floating Crane Barge/400 tons  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Ship/120 Tons  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Ship/300 Tons  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Storage Unit  0 0.00  0.00  0.00 
FSO/Local  0 0.00  0.00  0.00 
FSU/International  0 0.00  0.00  0.00 
Gas Carrier  4 10,019.00  3,353.00  10,861.00 
General Cargo  12 101,577.48  33,879.00  67,819.00 
LCT  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier/Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade (Coastal)  0 0.00  0.00  0.00 
LPG  12 44,189.00  13,706.00  44,426.00 
LPG Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
LPG/NH3  2 2,666.00  800.00  2,318.00 
Motor Tanker/Barge for Clean Oil  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose/RoRo Cargo Ship   0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose  3 36,053.75  12,059.00  25,620.00 
Multi-Purpose Cargo Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-purpose general cargo  0 0.00  0.00  0.00 
NH3  1 1,117.00  397.00  1,324.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
Offshore Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical Tanker  1 3,999.00  1,488.00  2,690.00 
Oil / Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil and LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Pollution Surface Clearance Boat  2 0.00  139.00  465.00 
Oil Products Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker  72 1,216,523.13  391,158.00  670,372.00 
Oil Tanker (Double Bottom)  1 458.79  107.00  324.00 
Oil Tanker (Double Hull)  6 10,146.55  3,190.00  5,670.00 
Oil Tanker (Flashpoint below 60 C) and Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III  8 86,478.65  26,662.00  53,775.00 
Oil Tanker, Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker,Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Chemical Tanker  3 31,993.00  9,900.00  20,397.00 
Oil Tanker/Local Trade   0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
OIL/CHEM  1 1,737.00  646.00  1,626.00 
Oil/Chemi  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker   4 24,929.15  7,171.00  19,607.00 
Oil/Chemical Tanker IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger Ferry  5 0.00  413.23  1,195.87 
Pilot Boat   3 0.00  49.58  119.70 
PILOT/GENERAL SERVICE  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/General Service  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/Launching Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
PSV  1 1,940.00  677.00  2,259.00 
Pusher  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Boat  5 0.00  29.05  52.83 
Rope Handing  0 0.00  0.00  0.00 
ROPE HANDING/UTILITY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Handing/Utility Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Sand Carrier  1 0.00  303.00  1,007.00 
SINGLE HAUL (OIL)  0 0.00  0.00  0.00 
Single Haul (Oil)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO2&3)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO3)  0 0.00  0.00  0.00 
Small Tug  1 0.00  13.74  45.80 
Tanker  6 3,792.08  1,045.91  2,384.04 
Towing Tug   2 163.00  136.00  450.00 
Trading  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/International  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Travel  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug Boat  52 780.59  1,265.76  11,268.24 
Tug Boat/Multi Purpose  0 0.00  0.00  0.00 
Tugboat and Pilot Boat  0 0.00  0.00  0.00 
TWEENDECKER  0 0.00  0.00  0.00 
Twin Deck  0 0.00  0.00  0.00 
Very Large Crude Oil Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on International Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC Crude Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC CRUDE CARRIER  0 0.00  0.00  0.00 
0 0.00  0.00  0.00 
W/F/OT  0 0.00  0.00  0.00 
W/FF/F/DCS/OST  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/OT  0 0.00  0.00  0.00 
WORK/SURVEY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต  0 0.00  0.00  0.00 
Total 364 3,782,659.62 1,242,058.03 2,399,557.93
Average 10,391.92 3,412.25 6,592.19

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com