ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ

Accommodation, Work Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 11  0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  11 0.00 0.00 0.00

AHT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 19  0.00 478.00 1,595.00

2

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

3

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00
   

Total

3,550.00 1,842.00 6,143.00
   

Average

  11 1,183.33 614.00 2,047.67

AHTS

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

2

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

3

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

4

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

5

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

6

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

7

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

8

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

9

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

10

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 14  1,385.00 503.00 1,678.00

11

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 14  1,410.70 441.00 1,470.00
   

Total

16,917.70 6,080.00 20,276.00
   

Average

  8 1,537.97 552.73 1,843.27

Asphalt Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 29  1,283.00 335.00 981.00

2

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00

3

TASCO AMATA  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 18  7,140.00 1,811.00 6,035.00

4

TASCO AMARIT  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2012 7,492.00 1,832.00 6,106.00

5

TASCO ANAN  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2003 18  3,851.00 1,058.00 3,525.00

6

TASCO NIRAND  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2014 4,481.00 1,268.00 4,250.00

7

TASCO PHOENIX  TASCO SHIPPING CO.,LTD  2002 19  2,058.00 457.00 1,523.00

8

TASCO BRAVO  TASCO SHIPPING CO.,LTD  1994 27  1,563.00 373.00 1,350.00
   

Total

29,092.32 7,459.00 24,736.00
   

Average

  17 3,636.54 932.38 3,092.00

Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 34  0.00 0.00 1,072.00
   

Total

0.00 0.00 1,072.00
   

Average

  34 0.00 0.00 1,072.00

Black Product

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

V.L.12  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  2,409.00 639.00 1,344.00

2

V.L.19  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  5,469.00 1,540.00 3,547.00

3

V.L.20  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  5,578.00 1,526.00 3,629.00
   

Total

13,456.00 3,705.00 8,520.00
   

Average

  18 4,485.33 1,235.00 2,840.00

Bulk Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 15  54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Total

54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Average

  15 54,170.00 16,720.00 31,196.00

Car and Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 20  0.00 672.00 2,241.00

2

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 37  0.00 708.00 961.00

3

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 38  0.00 698.00 1,099.00

4

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 35  0.00 571.00 1,076.00

5

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 31  0.00 270.00 815.00

6

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 35  0.00 949.00 1,759.00

7

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 27  0.00 529.00 1,141.00
   

Total

0.00 4,397.00 9,092.00
   

Average

  32 0.00 628.14 1,298.86

Cement

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

APINYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,136.00 5,541.00 15,198.00

2

BOONYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,159.00 5,541.00 15,198.00

3

CHANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 21,114.00 5,541.00 15,198.00

4

DANAYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 21,149.00 5,541.00 15,198.00
   

Total

84,558.00 22,164.00 60,792.00
   

Average

  7 21,139.50 5,541.00 15,198.00

Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 12  7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Total

7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Average

  12 7,124.87 2,032.00 5,683.00

Clean Product

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 29  4,999.00 1,551.00 2,995.00

2

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 36  4,999.42 1,541.00 3,104.00

3

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2015 4,988.00 1,518.00 4,058.00

4

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2013 2,911.00 818.00 2,423.00

5

SRI SURAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 846.00 2,607.00

6

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2014 3,020.76 812.00 2,398.00

7

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2010 11  2,975.00 800.00 2,420.00

8

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 28  4,999.00 1,469.00 2,989.00

9

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2014 3,007.00 812.00 2,398.00

10

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2010 11  3,138.00 809.00 2,409.00

11

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,066.00 858.00 2,700.00

12

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 2,998.20 835.00 2,700.00

13

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

14

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2019 2,998.80 835.00 2,700.00

15

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

16

CHUTIPA 5  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

17

V.L.10  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 32  2,971.00 852.00 1,846.00

18

V.L.11  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  2,464.00 658.00 1,350.00

19

V.L.14  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  1,568.00 426.00 1,074.00

20

V.L.15  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  2,816.00 799.00 1,730.00

21

V.L.17  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.00 678.00 1,477.00

22

V.L.18  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

23

V.L.21  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 14  5,676.00 1,455.00 3,660.00

24

V.L.22  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2020 2,802.00 865.00 2,033.00

25

V.L.23  V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2021 2,802.00 865.00 2,033.00
   

Total

81,386.98 23,109.00 59,438.00
   

Average

  12 3,255.48 924.36 2,377.52

Clean Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 27  2,203.71 601.00 1,253.00

2

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 28  2,089.72 519.00 1,368.00

3

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 28  2,523.81 772.00 1,408.00

4

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 23  6,523.00 2,075.00 3,993.00
   

Total

13,340.24 3,967.00 8,022.00
   

Average

  27 3,335.06 991.75 2,005.50

Clean Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 38  519.40 265.56 390.53
   

Total

519.40 265.56 390.53
   

Average

  38 519.40 265.56 390.53

Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

2

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 27  1,300.00 421.80 670.48

3

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

4

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

5

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

6

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

7

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  21,813.00 7,477.00 15,533.00

8

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

9

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

10

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

11

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

12

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 31  15,160.57 4,736.00 11,079.00

13

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 23  8,018.00 3,239.00 6,393.00

14

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

15

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 23  8,016.00 3,239.00 6,393.00

16

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,805.00 11,523.00 25,217.00

17

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,805.00 11,523.00 24,955.00

18

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  30,832.00 9,737.00 24,181.00

19

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  30,832.00 9,737.00 24,181.00

20

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

21

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

22

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,200.00 109.00 361.00

23

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

24

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

25

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

26

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

27

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,200.00 109.00 361.00

28

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

29

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  2,300.00 788.00 1,760.00

30

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

31

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

32

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

33

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

34

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00
   

Total

323,398.74 105,830.20 254,695.92
   

Average

  14 9,511.73 3,112.65 7,491.06

Crane

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 33  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  33 0.00 0.00 1,329.00

Crew Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  80.29 83.00 244.00

2

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  114.00 71.00 236.00

3

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  113.00 71.00 236.00

4

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

5

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

6

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

7

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

8

TMS 1   TRUTH MARITIME CO.,LTD  2011 10  0.00 63.00 205.00

9

TMS 2  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

10

TMS 3  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

11

TMS 4  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

12

TMS 5  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

13

TMS 6  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

14

TMS 7  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

15

TMS 8  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

16

TMS 9  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

17

TMS 10  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

18

TMS 11  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

19

TMS 12  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

20

TMS 14  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

21

TMS 111  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

22

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 17  125.00 51.00 161.00

23

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 14  120.00 63.00 205.00

24

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 14  120.00 63.00 205.00

25

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

26

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

27

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

28

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

29

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

30

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

31

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 12  120.00 63.00 205.00

32

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 11  147.00 74.00 247.00

33

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 11  145.00 71.00 236.00

34

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 19  149.00 77.00 243.00

35

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

36

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

37

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

38

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00
   

Total

2,743.68 2,636.00 8,661.00
   

Average

  10 72.20 69.37 227.92

Dry Bulk

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 19  28,442.00 9,829.00 17,431.00

2

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  29,870.00 10,748.00 17,951.00

3

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,699.00 10,378.00 19,799.00

4

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  33,733.00 10,816.00 21,093.00

5

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  33,720.00 10,816.00 21,093.00

6

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  30,162.00 10,297.00 19,891.00

7

MAYUREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  30,193.00 10,297.00 19,891.00

8

MALLIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  30,195.00 10,297.00 19,891.00

9

LANNA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 33,843.00 11,230.00 22,641.00

10

LATIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 33,869.00 11,230.00 22,641.00

11

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  33,857.00 10,850.00 23,670.00

12

BENJAMAS NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 33,780.00 10,850.00 23,670.00

13

CHINTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 33,945.00 10,850.00 23,670.00

14

VIPHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 38,851.00 12,826.00 24,235.00

15

VIYADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 38,716.00 12,826.00 24,235.00

16

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  56,920.00 19,231.00 33,044.00

17

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  56,823.00 19,231.00 33,044.00

18

WARISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2010 11  53,839.00 18,210.00 32,661.00

19

WARIYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  53,833.00 18,210.00 32,661.00

20

WIKANDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 53,857.00 18,210.00 32,661.00

21

APIRADEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,512.00 19,231.00 33,032.00

22

BARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,441.00 19,231.00 33,032.00

23

CHAYANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,548.00 19,231.00 33,032.00

24

DARANEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2012 56,588.00 19,231.00 33,032.00

25

INTHIRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,468.00 21,607.00 36,298.00

26

ISSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2014 63,516.00 21,607.00 36,298.00

27

SARITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 62,964.00 21,225.00 36,416.00

28

SARIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 63,023.00 21,225.00 36,416.00

29

SAVITREE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,016.00 21,225.00 36,416.00

30

SAVITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 62,970.00 21,225.00 36,416.00

31

SUNISA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 63,007.00 21,225.00 36,416.00

32

SAROCHA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2017 63,047.00 21,225.00 36,416.00
   

Total

1,501,247.00 504,720.00 909,093.00
   

Average

  10 46,913.97 15,772.50 28,409.16

Flat Top Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00

2

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 12  3,000.00 503.00 1,260.00
   

Total

9,500.00 2,818.00 3,983.00
   

Average

  11 4,750.00 1,409.00 1,991.50

Floating Crane Barge/400 tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 24  0.00 1,727.00 2,032.00
   

Total

0.00 1,727.00 2,032.00
   

Average

  24 0.00 1,727.00 2,032.00

Floating Crane Ship/120 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 39  926.74 427.00 772.00
   

Total

926.74 427.00 772.00
   

Average

  39 926.74 427.00 772.00

Gas Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 30  3,398.00 1,050.00 3,501.00

2

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  1,123.00 375.00 977.00

3

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 26  2,999.00 1,055.00 3,516.00
   

Total

7,520.00 2,480.00 7,994.00
   

Average

  31 2,506.67 826.67 2,664.67

General Cargo

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 35  2,686.89 1,021.00 1,834.00

2

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 41  1,584.80 630.42 1,165.12

3

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 36  1,800.00 748.00 1,408.00

4

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 34  1,900.00 599.00 1,273.00

5

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 33  1,299.60 389.00 1,021.00

6

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 34  2,103.75 442.00 1,266.00

7

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 33  2,750.00 771.00 1,599.00

8

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  11,944.75 3,824.00 8,479.00

9

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 21  8,973.60 2,686.00 7,659.00

10

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  8,240.92 2,792.00 6,635.00

11

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 24  8,527.00 3,097.00 6,154.00

12

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 19  10,302.00 3,415.00 7,436.00

13

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 18  12,540.49 4,822.00 7,295.00

14

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 15  11,346.00 3,974.00 7,498.00

15

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 14  12,509.00 3,884.00 7,404.00

16

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 11  14,411.00 4,711.00 9,892.00

17

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 17  12,214.00 3,915.00 9,697.00
   

Total

125,133.80 41,720.42 87,715.12
   

Average

  25 7,360.81 2,454.14 5,159.71

LPG

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  3,700.00 1,201.00 4,002.00

2

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 30  4,421.00 1,048.00 3,493.00

3

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 23  3,003.00 1,050.00 3,499.00

4

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 32  3,231.00 1,170.00 3,901.00

5

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  5,243.00 1,346.00 4,405.00

6

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  3,714.00 1,200.00 4,000.00

7

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 26  5,174.00 1,767.00 5,888.00

8

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 26  7,031.00 1,763.00 5,707.00

9

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 41  1,831.00 588.00 1,695.00

10

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 42  1,737.00 646.00 1,626.00

11

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 41  2,552.00 962.00 3,105.00

12

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 40  2,552.00 965.00 3,105.00
   

Total

44,189.00 13,706.00 44,426.00
   

Average

  31 3,682.42 1,142.17 3,702.17

LPG/NH3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 45  1,661.00 457.00 1,255.00

2

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 29  1,005.00 343.00 1,063.00
   

Total

2,666.00 800.00 2,318.00
   

Average

  37 1,333.00 400.00 1,159.00

NH3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  1,117.00 397.00 1,324.00
   

Total

1,117.00 397.00 1,324.00
   

Average

  25 1,117.00 397.00 1,324.00

None

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

None  ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

2

None  BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD  0000 0.00 0.00 0.00

3

None  EASTERN SHIPPING AGENCIES COMPANY LIMITED ( SHIP AGENT )   0000 0.00 0.00 0.00

4

None  HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

5

None  NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)  0000 0.00 0.00 0.00

6

None  SRIRACHA MARINE CO.,LTD.  0000 0.00 0.00 0.00

7

None  TIPS CO., LTD. (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

8

None  UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  0 0.00 0.00 0.00

Oil & Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 27  3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Total

3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Average

  27 3,999.00 1,488.00 2,690.00

Oil / Chemical

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 21  3,497.15 1,065.00 2,562.00

2

BHUREEMAS  THAI MARINE TANKER CO.,LTD  2009 12  7,146.56 2,032.00 5,683.00
   

Total

10,643.71 3,097.00 8,245.00
   

Average

  17 5,321.86 1,548.50 4,122.50

Oil Pollution Surface Clearance Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 41  0.00 81.00 270.00

2

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 39  0.00 58.00 195.00
   

Total

0.00 139.00 465.00
   

Average

  40 0.00 69.50 232.50

Oil Products Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 15  48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Total

48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Average

  15 48,676.00 13,234.00 28,799.00

Oil Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 15  2,657.70 700.00 1,599.00

2

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 19  1,952.40 708.00 1,290.00

3

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 15  2,471.35 667.00 1,425.00

4

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 33  1,929.06 595.00 978.00

5

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 33  1,830.37 624.00 1,014.00

6

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 30  2,375.98 638.00 1,455.00

7

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 29  1,863.83 493.00 1,065.00

8

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 27  2,308.00 620.00 1,451.00

9

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 27  1,907.00 487.00 1,148.00

10

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA CO.,LTD  1995 26  1,940.78 587.00 1,072.00

11

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 13  3,200.00 855.00 2,014.00

12

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

13

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

14

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA CO.,LTD  2012 6,424.10 1,905.00 4,347.00

15

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA CO.,LTD  2017 3,187.00 2,391.00 979.00

16

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA CO.,LTD  2019 4,999.00 3,616.00 649.00

17

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 25  3,861.83 1,346.00 2,748.00

18

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 43  7,050.66 184.00 331.40

19

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 44  600.00 181.00 334.00

20

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 43  375.91 144.87 213.04

21

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 47  1,100.00 299.00 486.00

22

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 28  2,999.40 895.00 1,929.00

23

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 28  4,999.40 969.00 3,229.00

24

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 19  300,838.00 99,476.00 154,338.00

25

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 24  309,984.00 100,817.00 164,371.00

26

DARIN STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1994 27  299,700.00 95,332.00 158,475.00

27

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2001 20  298,641.00 95,799.00 159,397.00

28

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2000 21  298,570.00 95,799.00 159,397.00

29

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

30

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

31

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

32

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

33

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

34

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

35

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 35  4,974.00 1,494.00 2,983.00

36

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 38  3,043.60 914.00 1,989.00

37

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 16  2,290.00 554.00 1,388.00

38

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

39

MT.SMOOTHSEA 30  SMOOTH SEA CO.,LTD  2018 7,600.00 2,027.00 2,989.00

40

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 15  3,214.86 887.00 1,993.00

41

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 19  281,050.00 95,718.00 160,072.00

42

PHUBAI AMARA 1  TRUTH MARITIME CO.,LTD  1996 25  32,250.00 8,594.00 21,367.00

43

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  1,925.00 578.00 1,132.00

44

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

45

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  1,890.00 587.00 1,076.00

46

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  3,215.00 805.00 2,148.00
   

Total

1,929,259.39 624,731.59 1,035,580.18
   

Average

  23 41,940.42 13,581.12 22,512.61

Oil Tanker (Double Bottom)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 33  458.79 107.00 324.00
   

Total

458.79 107.00 324.00
   

Average

  33 458.79 107.00 324.00

Oil Tanker (Double Hull)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 13  968.40 333.00 491.00

2

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 29  1,599.89 393.00 991.00

3

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 32  2,007.60 509.00 1,012.00

4

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 35  2,015.66 981.00 981.00

5

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 23  1,755.00 538.00 1,134.00
   

Total

8,346.55 2,754.00 4,609.00
   

Average

  26 1,669.31 550.80 921.80

Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 27  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 19  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,001.00 4,112.00 7,321.00

8

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 14  9,941.80 3,220.00 6,522.00

9

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  13,019.80 4,117.00 8,539.00
   

Total

86,531.01 26,682.00 54,439.00
   

Average

  17 9,614.56 2,964.67 6,048.78

Oil Tanker/Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 21  8,319.00 2,435.00 4,854.00
   

Total

8,319.00 2,435.00 4,854.00
   

Average

  21 8,319.00 2,435.00 4,854.00

OIL/CHEM

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 30  1,737.00 646.00 1,626.00
   

Total

1,737.00 646.00 1,626.00
   

Average

  30 1,737.00 646.00 1,626.00

Oil/Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHUBAI PATTRA 1  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2008 13  7,177.00 2,037.00 5,681.00

2

PHUBAI PATTRA 2  TRUTH MARITIME CO.,LTD  2009 12  7,156.00 2,037.00 5,681.00

3

PHUBAI PATTRA 4  TRUTH MARITIME CO.,LTD  1995 26  2,584.00 735.00 1,640.00
   

Total

16,917.00 4,809.00 13,002.00
   

Average

  17 5,639.00 1,603.00 4,334.00

Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 32  0.00 83.00 243.00

2

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 30  0.00 85.00 249.00

3

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 25  0.00 50.23 73.87

4

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 33  0.00 49.00 135.00

5

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 32  0.00 146.00 495.00

6

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 61  0.00 42.00 75.00
   

Total

0.00 455.23 1,270.87
   

Average

  36 0.00 75.87 211.81

Pilot Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 12.20 40.97

2

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 40  0.00 25.38 42.73

3

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 12.00 36.00

4

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 10  0.00 6.00 10.00
   

Total

0.00 55.58 129.70
   

Average

  28 0.00 13.90 32.43

PSV

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00
   

Total

1,940.00 677.00 2,259.00
   

Average

  9 1,940.00 677.00 2,259.00

Pusher

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 34  0.00 10.00 30.00
   

Total

0.00 10.00 30.00
   

Average

  34 0.00 10.00 30.00

Rope Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 2.74 9.13

2

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 2.74 9.13

3

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 32  0.00 5.04 7.41

4

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 26  0.00 7.92 11.56

5

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 25  0.00 10.61 15.60
   

Total

0.00 29.05 52.83
   

Average

  27 0.00 5.81 10.57

Sand Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 37  0.00 303.00 1,007.00
   

Total

0.00 303.00 1,007.00
   

Average

  37 0.00 303.00 1,007.00

Small Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 13.74 45.80
   

Total

0.00 13.74 45.80
   

Average

  27 0.00 13.74 45.80

Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 34  2,100.00 491.00 954.00

2

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00
   

Total

5,261.90 1,414.00 3,108.00
   

Average

  19 2,630.95 707.00 1,554.00

Towing Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  163.00 68.00 225.00

2

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 68.00 225.00
   

Total

163.00 136.00 450.00
   

Average

  15 81.50 68.00 225.00

Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 49  0.00 68.00 225.00
   

Total

0.00 68.00 225.00
   

Average

  49 0.00 68.00 225.00

Tug Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 10  0.00 50.00 173.00

2

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 14  0.00 68.00 229.00

3

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 40  0.00 0.00 44.26

4

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

5

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

6

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

7

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

8

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

9

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

10

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 25  0.00 19.30 28.40

11

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 18.90 27.79

12

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 18.90 27.79

13

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 29  0.00 89.00 194.00

14

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 22  0.00 84.00 279.00

15

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 33  91.16 79.00 262.00

16

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 22  273.39 149.00 495.00

17

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 37  0.00 93.00 194.00

18

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 54.00 118.00

19

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 31  0.00 88.00 230.00

20

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 0.00 29.00

21

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 45  0.00 81.00 270.00

22

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 37  0.00 75.00 170.00

23

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

24

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1971 50  0.00 0.00 200.62

25

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 221.05

26

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 199.34

27

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 54  0.00 0.00 209.34

28

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1967 54  0.00 0.00 197.64

29

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1966 55  0.00 0.00 193.72

30

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1984 37  0.00 0.00 297.00

31

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1979 42  0.00 0.00 290.00

32

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1981 40  0.00 0.00 296.00

33

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1982 39  0.00 0.00 169.00

34

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 32  0.00 0.00 258.00

35

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 36  0.00 0.00 225.00

36

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1985 36  0.00 0.00 297.00

37

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 254.00

38

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 254.00

39

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 29  0.00 0.00 329.00

40

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 279.00

41

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 328.00

42

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 24  0.00 0.00 283.00

43

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 285.00

44

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 24  0.00 0.00 313.00

45

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1994 27  0.00 0.00 308.00

46

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 274.00

47

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 28  0.00 0.00 228.00

48

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1987 34  0.00 0.00 262.00

49

SRIRACHA 37  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1988 33  0.00 0.00 311.00

50

SRIRACHA 38  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1990 31  0.00 0.00 304.00

51

SRIRACHA 39  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1989 32  0.00 0.00 275.00

52

SRIRACHA 40  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 30  0.00 0.00 299.00

53

SRIRACHA 41  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1991 30  0.00 0.00 299.00

54

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 33  0.00 86.00 288.00

55

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 29  0.00 117.00 390.00

56

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 24  0.00 103.00 341.00

57

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 42  0.00 65.00 216.00

58

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 31  0.00 75.00 250.00

59

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 27  0.00 116.00 386.00

60

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 47  0.00 62.00 204.00

61

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 50  0.00 58.80 184.00
   

Total

780.59 1,976.12 13,926.01
   

Average

  31 12.80 32.40 228.30

Tug Boat/Multi Purpose

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 21  0.00 56.83 83.58
   

Total

0.00 56.83 83.58
   

Average

  21 0.00 56.83 83.58

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
Accommodation, Work Barge  1 0.00  0.00  0.00 
AHT  3 3,550.00  1,842.00  6,143.00 
AHTS  11 16,917.70  6,080.00  20,276.00 
Asphalt Tanker  8 29,092.32  7,459.00  24,736.00 
Asphalt Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
AWB  0 0.00  0.00  0.00 
AWB/International  0 0.00  0.00  0.00 
Barge  1 0.00  0.00  1,072.00 
Black Product  3 13,456.00  3,705.00  8,520.00 
Bulk Carrier  1 54,170.00  16,720.00  31,196.00 
Bunker Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Car and Passenger Ferry  7 0.00  4,397.00  9,092.00 
Car Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Cement  4 84,558.00  22,164.00  60,792.00 
Chemical   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO 2/3   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO2  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker (IMO 2)  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker IMO II  1 7,124.87  2,032.00  5,683.00 
Clean Oil Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Product  25 81,386.98  23,109.00  59,438.00 
Clean Tanker  4 13,340.24  3,967.00  8,022.00 
Clean Tanker,Barge   1 519.40  265.56  390.53 
Coastal Container Feeder  0 0.00  0.00  0.00 
Coastal Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Combined Oil/Chemical Tanker/Inter Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Container  34 323,398.74  105,830.20  254,695.92 
Container Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Container Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Conventional  0 0.00  0.00  0.00 
Crane  1 0.00  0.00  1,329.00 
Crane Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Crew Boat  38 2,743.68  2,636.00  8,661.00 
Dirty Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Dock Cargo Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Double Hull/Oil Product  0 0.00  0.00  0.00 
Dry Bulk  32 1,501,247.00  504,720.00  909,093.00 
Ferry  0 0.00  0.00  0.00 
Flat Top Barge  2 9,500.00  2,818.00  3,983.00 
Floating  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Barge/400 tons  1 0.00  1,727.00  2,032.00 
Floating Crane Ship/120 Tons  1 926.74  427.00  772.00 
Floating Crane Ship/300 Tons  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Storage Unit  0 0.00  0.00  0.00 
FSO/Local  0 0.00  0.00  0.00 
FSU/International  0 0.00  0.00  0.00 
Gas Carrier  3 7,520.00  2,480.00  7,994.00 
General Cargo  17 125,133.80  41,720.42  87,715.12 
LCT  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier/Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade (Coastal)  0 0.00  0.00  0.00 
LPG  12 44,189.00  13,706.00  44,426.00 
LPG Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
LPG/NH3  2 2,666.00  800.00  2,318.00 
Motor Tanker/Barge for Clean Oil  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose/RoRo Cargo Ship   0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose Cargo Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-purpose general cargo  0 0.00  0.00  0.00 
NH3  1 1,117.00  397.00  1,324.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
Offshore Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical Tanker  1 3,999.00  1,488.00  2,690.00 
Oil / Chemical  2 10,643.71  3,097.00  8,245.00 
Oil and LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Pollution Surface Clearance Boat  2 0.00  139.00  465.00 
Oil Products Tanker  1 48,676.00  13,234.00  28,799.00 
Oil Tanker  46 1,929,259.39  624,731.59  1,035,580.18 
Oil Tanker (Double Bottom)  1 458.79  107.00  324.00 
Oil Tanker (Double Hull)  5 8,346.55  2,754.00  4,609.00 
Oil Tanker (Flashpoint below 60 C) and Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III  9 86,531.01  26,682.00  54,439.00 
Oil Tanker, Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker,Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Chemical Tanker  1 8,319.00  2,435.00  4,854.00 
Oil Tanker/Local Trade   0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
OIL/CHEM  1 1,737.00  646.00  1,626.00 
Oil/Chemi  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker   0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker IMO II  3 16,917.00  4,809.00  13,002.00 
Passenger  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger Ferry  6 0.00  455.23  1,270.87 
Pilot Boat   4 0.00  55.58  129.70 
PILOT/GENERAL SERVICE  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/General Service  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/Launching Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
PSV  1 1,940.00  677.00  2,259.00 
Pusher  1 0.00  10.00  30.00 
Rope Boat  5 0.00  29.05  52.83 
Rope Handing  0 0.00  0.00  0.00 
ROPE HANDING/UTILITY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Handing/Utility Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Sand Carrier  1 0.00  303.00  1,007.00 
SINGLE HAUL (OIL)  0 0.00  0.00  0.00 
Single Haul (Oil)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO2&3)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO3)  0 0.00  0.00  0.00 
Small Tug  1 0.00  13.74  45.80 
Tanker  2 5,261.90  1,414.00  3,108.00 
Towing Tug   2 163.00  136.00  450.00 
Trading  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/International  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Travel  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  1 0.00  68.00  225.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug Boat  61 780.59  1,976.12  13,926.01 
Tug Boat/Multi Purpose  1 0.00  56.83  83.58 
Tugboat and Pilot Boat  0 0.00  0.00  0.00 
TWEENDECKER  0 0.00  0.00  0.00 
Twin Deck  0 0.00  0.00  0.00 
Very Large Crude Oil Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on International Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC Crude Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC CRUDE CARRIER  0 0.00  0.00  0.00 
0 0.00  0.00  0.00 
W/F/OT  0 0.00  0.00  0.00 
W/FF/F/DCS/OST  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/OT  0 0.00  0.00  0.00 
WORK/SURVEY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต  0 0.00  0.00  0.00 
Total 372 4,445,590.41 1,454,319.32 2,736,924.54
Average 11,950.51 3,909.46 7,357.32

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com