สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 


 

ฉบับที่ : 2564-519 วันที่ 13/05/2564
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง1-31 มีนาคม 2564
 

 

ฉบับที่ : 2564-518 วันที่ 25/03/2564
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
 

 

ฉบับที่ : 2564-517 วันที่ 16/03/2564
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 มกราคม 2564
 

 

ฉบับที่ : 2564-516 วันที่ 25/01/2564
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 ธันวาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-515 วันที่ 29/12/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 พฤศจิกายน 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-514 วันที่ 04/12/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 ตุลาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-513 วันที่ 20/10/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-30 กันยายน 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-512 วันที่ 25/09/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วงเดือน สิงหาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-511 วันที่ 28/08/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง กรกฎาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-510 วันที่ 05/08/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 มกราคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-509 วันที่ 04/08/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง พฤษภาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-508 วันที่ 03/08/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง เมษายน 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-507 วันที่ 31/07/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง มกราคม-มีนาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-506 วันที่ 29/07/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง ธันวาคม 2562
 

 

ฉบับที่ : 2563-505 วันที่ 14/07/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562
 

 

ฉบับที่ : 2563-504 วันที่ 23/04/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลประจำเดือน มีนาคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-503 วันที่ 20/03/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-28 กุมภาพันธ์ 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-502 วันที่ 16/03/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 มกราคม 2563
 

 

ฉบับที่ : 2563-501 วันที่ 29/01/2563
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 ธันวาคม 2562
 

 

ฉบับที่ : 2562-500 วันที่ 23/12/2562
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-30 พฤศจิกายน 2562
 

 

ฉบับที่ : 2561-499 วันที่ 24/10/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-30 กันยายน 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-498 วันที่ 10/10/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 สิงหาคม 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-497 วันที่ 17/09/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 กรกฎาคม 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-496 วันที่ 07/08/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1 - 30 มิถุนายน 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-495 วันที่ 04/06/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1 - 30 เมษายน 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-494 วันที่ 21/05/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-31 มีนาคม 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-493 วันที่ 23/03/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-28 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

ฉบับที่ : 2561-492 วันที่ 05/03/2561
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-31 มกราคม 2561
 

 

ฉบับที่ : 2560-491 วันที่ 26/12/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-30 พฤศจิกายน 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-490 วันที่ 06/12/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-31 ตุลาคม 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-489 วันที่ 02/11/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-30 กันยายน 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-488 วันที่ 26/09/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-31 สิงหาคม 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-487 วันที่ 23/08/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1 - 31 กรกฎาคม 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-486 วันที่ 16/08/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1-30 มิถุนายน 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-485 วันที่ 14/07/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1- 31 พฤษภาคม 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-484 วันที่ 25/05/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1 – 30 เมษายน 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-483 วันที่ 25/05/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลห้วง 1 – 31 มีนาคม 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-482 วันที่ 03/04/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-481 วันที่ 06/03/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 – 31 มกราคม 2560
 

 

ฉบับที่ : 2560-480 วันที่ 03/02/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 – 31 ธันวาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2560-479 วันที่ 25/01/2560
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17)
 

 

ฉบับที่ : 2560-478 วันที่ 25/01/2560
การจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจำเรือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
 

 

ฉบับที่ : 2560-477 วันที่ 05/01/2560
สรุปสถานการณ์ด้านความมัน่คงทางทะเล ห้วง 1- 30 พฤศจิกายน 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-476 วันที่ 06/12/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 31 ตุลาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-475 วันที่ 26/10/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 กันยายน 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-474 วันที่ 11/10/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 กันยายน 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-473 วันที่ 26/09/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 – 31 สิงหาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-472 วันที่ 05/09/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-15 สิงหาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-471 วันที่ 31/08/2559
ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-470 วันที่ 19/08/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 – 31 กรกฎาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-469 วันที่ 10/08/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 กรกฎาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-468 วันที่ 22/07/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-467 วันที่ 30/06/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 – 15 มิถุนายน 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-466 วันที่ 29/06/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 – 31 พฤษภาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-465 วันที่ 03/06/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 – 15 พฤษภาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-464 วันที่ 24/05/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 เมษายน 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-463 วันที่ 16/05/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 – 31 มีนาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-462 วันที่ 21/04/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 มีนาคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-461 วันที่ 14/03/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-460 วันที่ 07/03/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-459 วันที่ 15/02/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 มกราคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-458 วันที่ 29/01/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 -15 มกราคม 2559
 

 

ฉบับที่ : 2559-457 วันที่ 11/01/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2559-456 วันที่ 11/01/2559
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 ธันวาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-455 วันที่ 23/12/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 พฤศจิกายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-454 วันที่ 15/12/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-453 วันที่ 17/11/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 ตุลาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-452 วันที่ 26/10/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 ตุลาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-451 วันที่ 12/10/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 กันยายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-450 วันที่ 09/10/2558
พระราชบัญญัติแรงงานทางะทะเล พ.ศ. 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-449 วันที่ 25/09/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 กันยายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-448 วันที่ 09/09/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 สิงหาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-447 วันที่ 09/07/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-446 วันที่ 24/06/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 มิถุนายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-445 วันที่ 16/06/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16-31 พฤษภาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-444 วันที่ 22/05/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 พฤษภาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-443 วันที่ 19/05/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 เมษายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-442 วันที่ 28/04/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 เมษายน 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-441 วันที่ 21/04/2558
การสับเปลี่ยนตำแหน่งของกรรมการ
 

 

ฉบับที่ : 2558-440 วันที่ 20/04/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 มีนาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-439 วันที่ 31/03/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 – 15 มีนาคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-438 วันที่ 16/03/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-437 วันที่ 11/03/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16-28 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-436 วันที่ 10/02/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 มกราคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-435 วันที่ 30/01/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 มกราคม 2558
 

 

ฉบับที่ : 2558-434 วันที่ 14/01/2558
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-433 วันที่ 25/12/2557
ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี
 

 

ฉบับที่ : 2557-432 วันที่ 25/12/2557
นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
 

 

ฉบับที่ : 2557-431 วันที่ 25/12/2557
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 ธันวาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-430 วันที่ 11/12/2557
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 พฤศจิกายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-429 วันที่ 28/11/2557
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 

 

ฉบับที่ : 2557-428 วันที่ 28/11/2557
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-427 วันที่ 26/11/2557
Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks
 

 

ฉบับที่ : 2557-426 วันที่ 19/11/2557
ข้อบังคับ การสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-425 วันที่ 13/11/2557
สรุปสถานการณ์ด้านมั่นคงทะเลห้วง 16 - 31 ต.ค. 57
 

 

ฉบับที่ : 2557-424 วันที่ 07/11/2557
อบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food Handling)
 

 

ฉบับที่ : 2557-423 วันที่ 28/10/2557
สรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ห้วง 1-15 ตุลาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-422 วันที่ 13/10/2557
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ห้วง 16 - 30 กันยายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-421 วันที่ 23/09/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กันยายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-420 วันที่ 12/09/2557
ข่าวจากโคเรียน เรจิสเตอร์ ออฟ ชิปปิ้ง
 

 

ฉบับที่ : 2557-419 วันที่ 09/09/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 สิงหาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-418 วันที่ 28/08/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 สิงหาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-417 วันที่ 15/08/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 กรกฎาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-416 วันที่ 24/07/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กรกฎาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-415 วันที่ 08/07/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-414 วันที่ 02/07/2557
บริษัทอินเดีย ปิ๊งท่าเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ชี้ทำเลดีอยู่ระหว่างเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ เหมาะแก่ขนส่งสินค้า
 

 

ฉบับที่ : 2557-413 วันที่ 01/07/2557
ข้อมูลร้องเรียนการกระทำผิดหรือหลักฐานหรือเบาะแสสโดยละเอียดทางช่องทางต่างๆ
 

 

ฉบับที่ : 2557-412 วันที่ 25/06/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มิถุนายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-411 วันที่ 09/06/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 พฤษภาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-410 วันที่ 23/05/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤษภาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-409 วันที่ 07/05/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 เมษายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-408 วันที่ 30/04/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 เมษายน 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-407 วันที่ 25/04/2557
เรือน้ำมันไทยถูกปล้นที่นอกชายฝั่งมาเลเซีย
 

 

ฉบับที่ : 2557-406 วันที่ 24/04/2557
ReCAAP
 

 

ฉบับที่ : 2557-405 วันที่ 10/04/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มีนาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-404 วันที่ 04/04/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มีนาคม 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-403 วันที่ 11/03/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-402 วันที่ 24/02/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2557
 

 

ฉบับที่ : 2557-401 วันที่ 27/01/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มกราคม 57
 

 

ฉบับที่ : 2557-400 วันที่ 10/01/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2557-399 วันที่ 09/01/2557
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ธันวาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-398 วันที่ 19/12/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 พฤศจิกายน 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-397 วันที่ 03/12/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-396 วันที่ 11/11/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ตุลาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-395 วันที่ 28/10/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ตุลาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-394 วันที่ 15/10/2556
ข่าวจากกรมเจ้าท่า
 

 

ฉบับที่ : 2556-393 วันที่ 10/10/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 กันยายน 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-392 วันที่ 24/09/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 สิงหาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2556-391 วันที่ 09/09/2556
10 เหตุการณ์น้ำมันรั่วในทะเลของไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-390 วันที่ 09/09/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 สิงหาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-389 วันที่ 11/06/2556
ละครการกุศล บริษัท เดลต้าชิ้ปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทิปโก้ฯ ร่วมกับ บ้านเรียนละครมรดกใหม่
 

 

ฉบับที่ : 2556-388 วันที่ 11/06/2556
โรงไฟฟ้าทวายส่อล้ม หลังญี่ปุ่นปล่อยเงินกู้ ดันเขตพิเศษติลาวา
 

 

ฉบับที่ : 2556-387 วันที่ 07/06/2556
อู่เรือ Daesun ส่งมอบเรือสินค้า INTRA BHUM (ขนาด 1,043 TEU) ให้กับสายเรือ RCL
 

 

ฉบับที่ : 2556-386 วันที่ 05/06/2556
ทุนฝรั่งหนี! ธปท.เตือนรับเงินผันผวน
 

 

ฉบับที่ : 2556-385 วันที่ 05/06/2556
คอลัมน์: รายงานพิเศษ: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นชูหลัก 3 ป. ที่ไม่ใช่ ปปช.
 

 

ฉบับที่ : 2556-384 วันที่ 05/06/2556
รายงาน: ผู้นำธุรกิจชี้เปรี้ยง!!ลดทุจริตได้ ประเทศโตเพิ่ม 50%เผยธุรกิจโทรคมฯ เสี่ยงสูงสุด
 

 

ฉบับที่ : 2556-383 วันที่ 04/06/2556
ทีดีอาร์ไอหนุน "สัญญาคุณธรรม"ลดคอรัปชั่นโครงการไฮสปีดเทรน
 

 

ฉบับที่ : 2556-382 วันที่ 04/06/2556
ไทยจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานยามฝั่ง
 

 

ฉบับที่ : 2556-381 วันที่ 31/05/2556
เรือบรรทุกน้ำมันกรีซ Matrix I ถูกโจรสลัดไนจีเรียโจมตีและจับลูกเรือไป
 

 

ฉบับที่ : 2556-380 วันที่ 31/05/2556
บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือข้ามชาติ เลี่ยงการเดินเรือผ่านอิหร่าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-379 วันที่ 31/05/2556
ครม. อนุมัติกองทัพเรือจัดกองเรือผสมปราบโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน
 

 

ฉบับที่ : 2556-378 วันที่ 31/05/2556
กทท. ล้มสัมปทานท่าเรือชายฝั่งและศูนย์ขนส่ง ทลฉ. ชี้ทำเองค่าบริการต่ำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-377 วันที่ 31/05/2556
จุลสาร Alert ฉบับ No.32 May 2013
 

 

ฉบับที่ : 2556-376 วันที่ 29/05/2556
แก้กฎคุมเงินทุน"เข้า-ออก" คลังรื้อประกาศกระทรวง เพิ่มเครื่องมือ ธปท.ดูแลค่าบาท
 

 

ฉบับที่ : 2556-375 วันที่ 29/05/2556
คอลัมน์: สัมภาษณ์: "อิสระ ว่องกุศลกิจ"ค่าบาทยังเป็นปัจจัยบั่นทอนส่งออกไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-374 วันที่ 29/05/2556
ธนารักษ์เคลียร์ที่ดิน �อู่เรือกรุงเทพ - อสป. บูมท่องเที่ยวริมแม่น้ำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-373 วันที่ 29/05/2556
กำเนิด เรือโดรน สู้โจรสลัด
 

 

ฉบับที่ : 2556-372 วันที่ 28/05/2556
ลุ้น กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย แนะส่งออกทาประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
 

 

ฉบับที่ : 2556-371 วันที่ 27/05/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤษภาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-370 วันที่ 27/05/2556
จีนมีนโยบายให้เรือบรรทุกสินค้าใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง
 

 

ฉบับที่ : 2556-369 วันที่ 27/05/2556
กรมเจ้าท่าเร่งสร้างความโปร่งใสกระบวนการสอบความรู้คนประจำเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-368 วันที่ 27/05/2556
พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล คุ้มครองทั้งคนและเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2556-367 วันที่ 27/05/2556
"ชัชชาติ" เร่งสรุปสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งแหลมฉบัง และศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
 

 

ฉบับที่ : 2556-366 วันที่ 27/05/2556
TTA ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สอง
 

 

ฉบับที่ : 2556-365 วันที่ 20/05/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 เมษายน 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-364 วันที่ 10/05/2556
ครม.ฉุนขาด"ประสาร"ทำรัฐตกเป็นจำเลย
 

 

ฉบับที่ : 2556-363 วันที่ 03/05/2556
หอการค้าไทยเตรียมถกแบงก์ชาติ แก้บาทแข็งสัปดาห์หน้า
 

 

ฉบับที่ : 2556-362 วันที่ 03/05/2556
บาทแข็งสะกดเงินเฟ้อ เม.ย. เพิ่มขึ้นแผ่ว 2.42% ต่ำสุดรอบ 41 เดือน
 

 

ฉบับที่ : 2556-361 วันที่ 03/05/2556
"เอดีบี"ไร้แผนปล่อยกู้ทวาย"ไอทีดี"ยันมีแหล่งเงินจากผู้ร่วมทุน-"เกาหลี-ฮ่องกง"สนใจ
 

 

ฉบับที่ : 2556-360 วันที่ 03/05/2556
ตั้งกก.แข่งขันการค้าฯ
 

 

ฉบับที่ : 2556-359 วันที่ 03/05/2556
เปิดสอนอาชีพทำนา1ไร่ได้เงิน1เสน ชวนหนุ่มสาวกลับสู่วิถีพอเพียงชวนหนุ่มสาวหันมาเป็นชาวนา
 

 

ฉบับที่ : 2556-358 วันที่ 29/04/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 เมษายน 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-357 วันที่ 23/04/2556
ธปท.เล็งสกัดค่าบาทแข็งลั่นมีมาตรการพร้อมรับมือ - รอประเมิน"ตลาดปรับตัว"
 

 

ฉบับที่ : 2556-356 วันที่ 23/04/2556
ธปท.ชั่งใจฉีดยาแรงแทรก"บาท" ปล่อยตั้งหลักก่อน-เอกชนจี้เร่งมือโอดสู้ไม่ไหวแล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2556-355 วันที่ 23/04/2556
ค่่าเงินแข็งไม่เห็นแปลก! เศรษฐกิจไทยแกร่ง-นักลงทุนสุดเชื่อมั่น
 

 

ฉบับที่ : 2556-354 วันที่ 23/04/2556
"ทนง" ชี้ค่าบาทอยู่ในจุดอันตราย แนะลดดอกเบี้ยสกัดเก็งกำไรเห็นผลเร็วสุด
 

 

ฉบับที่ : 2556-353 วันที่ 23/04/2556
ข้าราษฎร: 2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น
 

 

ฉบับที่ : 2556-352 วันที่ 23/04/2556
จี้ธปท.แทรกแซงเงินบาท หวั่นลามรากหญ้ารายได้วูบ
 

 

ฉบับที่ : 2556-351 วันที่ 23/04/2556
สมนึก จงมีวศิน - หยุด ! แหลมฉบังเฟส 3 ก่อนสายเกิน
 

 

ฉบับที่ : 2556-350 วันที่ 22/04/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มีนาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-349 วันที่ 18/04/2556
"3ปัจจัย"ฉุดส่งออกสรท.ปรับเป้า5.5%
 

 

ฉบับที่ : 2556-348 วันที่ 18/04/2556
โจรสลัดปล้นเรือทั่วโลกลดลงร้อยละ 35 จากปีก่อน
 

 

ฉบับที่ : 2556-347 วันที่ 18/04/2556
นอร์เวย์วางแผนสร้างอุโมงค์สำหรับเรือใหญ่
 

 

ฉบับที่ : 2556-346 วันที่ 12/04/2556
คอลัมน์: ดุลยภาพ ดุลยพินิจ: ทำไมนักธุรกิจออกมาต่อต้านคอร์รัปชั่น และทำไมออกมากันตอนนี้?
 

 

ฉบับที่ : 2556-345 วันที่ 12/04/2556
คนตามข่าว: อิสระ ว่องกุศลกิจ ปธ.ใหม่หอการค้าไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-344 วันที่ 12/04/2556
แนะวิธีแก้โกง"เอกชน"อย่าจ่าย รองอสส.ชี้ปราบได้100%แน่ ธาริตยุออกกม.โปะเงินสส.
 

 

ฉบับที่ : 2556-343 วันที่ 12/04/2556
"อิสระ"นั่งประธานหอการค้าไทย ภารกิจแรกช่วยSMEดูแลค่าบาท
 

 

ฉบับที่ : 2556-341 วันที่ 11/04/2556
JUTHA คาดปี 56 รายได้โต 5% หรือใกล้เคียงปีก่อนที่มีรายได้ 410 ลบ.
 

 

ฉบับที่ : 2556-342 วันที่ 11/04/2556
อิสระ ว่องกุศลกิจ ปธ.หอการค้าไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-340 วันที่ 11/04/2556
ขนส่งทางน้ำภูเก็ตจัดโครงการอบรมคนประจำเรือแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 13
 

 

ฉบับที่ : 2556-339 วันที่ 11/04/2556
เรือทัก AHTS ใหม่เอี่ยมชื่อ Bourbon Liberty 308 ถูกโจรสลัดโจมตีนอกฝั่งสิงคโป
 

 

ฉบับที่ : 2556-338 วันที่ 11/04/2556
ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทออสทัล ประเทศออสเตรเลีย
 

 

ฉบับที่ : 2556-337 วันที่ 09/04/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มีนาคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-336 วันที่ 28/03/2556
รวมพลังกำจัดคอรัปชัน
 

 

ฉบับที่ : 2556-335 วันที่ 28/03/2556
เปิดพอร์ต"ประกันสังคม"จ่อลงกองทุนอินฟราฯ-ทองคำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-334 วันที่ 28/03/2556
สกัดฮั้วประมูล 2 ล้านล้าน คลังงัดไม้ตายเปิดข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 

 

ฉบับที่ : 2556-333 วันที่ 28/03/2556
JUTHA คาดปี 56 รายได้โต 5% หรือใกล้เคียงปีก่อนที่มีรายได้ 410 ลบ.
 

 

ฉบับที่ : 2556-332 วันที่ 28/03/2556
“ซีออยล์” ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
 

 

ฉบับที่ : 2556-331 วันที่ 28/03/2556
รัฐบาลเดินหน้าหนุนกิจการพาณิชย์นาวี
 

 

ฉบับที่ : 2556-330 วันที่ 28/03/2556
เหรียญ 2 ด้านท่าเรือใหม่ สานฝันโลจิสติกส์ใต้? : สุพิชฌาย์ รัตนะ รายงาน
 

 

ฉบับที่ : 2556-329 วันที่ 28/03/2556
คว้าโอกาสในภาวะซบเซาของธุรกิจขนส่งทางทะเล : SCB EIC
 

 

ฉบับที่ : 2556-328 วันที่ 28/03/2556
TASCO ลุยเพิ่มงบ 8 พันล้าน เพิ่มกำลังการผลิต เตรียมซื้อเรือบรรทุก 4 พันตัน 1 ลำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-327 วันที่ 28/03/2556
PSL ซื้อเรือใหม่ 1 ลำ ราคา 473.84 ลบ. รับมอบ 15 มี.ค .- 30 เม.ย.
 

 

ฉบับที่ : 2556-326 วันที่ 14/03/2556
คอลัมน์: หมายเหตุ สีบานเย็น: สัญญาคุณธรรม
 

 

ฉบับที่ : 2556-325 วันที่ 14/03/2556
คอลัมน์: ข้าราษฎร: กรอ.-กองทุนป้องกันคอร์รัปชั่น(1)
 

 

ฉบับที่ : 2556-324 วันที่ 14/03/2556
สลัดโซมาเลียปล่อยเรือบรรทุกน้ำมัน Smyrni และเรือ Royal Grace
 

 

ฉบับที่ : 2556-323 วันที่ 13/03/2556
คอลัมน์: คมคิดฅนเขียน: สัญญาคุณธรรม
 

 

ฉบับที่ : 2556-322 วันที่ 13/03/2556
สำรวจทางเชื่อมไทย-มาเลย์ ระบบ "โลจิสติกส์" ผลักการค้าสู่ท่าเรือกลัง
 

 

ฉบับที่ : 2556-321 วันที่ 13/03/2556
กรมเจ้าท่าเคาะงบลงทุนท่าเรือปากบารา 1.2 หมื่นล.
 

 

ฉบับที่ : 2556-320 วันที่ 13/03/2556
กรมเจ้าท่าเด้งรับแผนลงทุน 2 ล้านล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-319 วันที่ 12/03/2556
คัดโครงการเด่นเอี่ยวลงทุน 2 ล้านล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-318 วันที่ 12/03/2556
จับตาโครงการ 2 ล้านล้าน จี้รัฐอุดช่องเงินใต้โต๊ะ นายกฯสั่งต้องโปร่งใส
 

 

ฉบับที่ : 2556-317 วันที่ 12/03/2556
งบ 2ล้านล้านลุยลงใต้พรึ่บ
 

 

ฉบับที่ : 2556-316 วันที่ 12/03/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-315 วันที่ 05/03/2556
ธปท.เล็งปรับเพิ่มเป้าจีดีพีปีนี้แรงหนุนศก.ปี
 

 

ฉบับที่ : 2556-314 วันที่ 04/03/2556
คอลัมน์: สยามประเทศไทย: เงินทอน เพื่อความเป็นไทย ไม่เหมือนใคร แพงกว่าเดิม
 

 

ฉบับที่ : 2556-313 วันที่ 04/03/2556
รัฐหวังส่งออกข้าว8ล้านตัน
 

 

ฉบับที่ : 2556-312 วันที่ 04/03/2556
เบรกขยายมอเตอร์เวย์เชื่อมทวาย สนข.สรุปแผนโครงการทวายเสนอชัชชาติเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-พม่าต้นมี.ค.
 

 

ฉบับที่ : 2556-311 วันที่ 04/03/2556
แห่เรียนทำนำ1ไร่ได้1แสน
 

 

ฉบับที่ : 2556-310 วันที่ 04/03/2556
SGP ทุ่มซื้อเรือบรรทุกก๊าซ 300 ล้านบาท
 

 

ฉบับที่ : 2556-309 วันที่ 04/03/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-308 วันที่ 18/02/2556
บิ๊ก ITD "เปรมชัย" เปิดใจ โปรเจ็กต์ท่าเรือน้ำลึกทวาย ตลาดยังไม่วาย
 

 

ฉบับที่ : 2556-307 วันที่ 14/02/2556
เล็งเลิกตีทะเบียนรถใช้แอลพีจี หนุนก๊าซ"เอ็นจีวี"แทน ตื่นล้อมคอกถังระเบิด
 

 

ฉบับที่ : 2556-306 วันที่ 12/02/2556
ธุรกิจโตตามกำลังซื้อ! ขึ้นค่าแรง 300 ทำประชาชนใช้จ่ายไม่อั้น
 

 

ฉบับที่ : 2556-305 วันที่ 12/02/2556
สั่งเปิดราคากลาง
 

 

ฉบับที่ : 2556-304 วันที่ 12/02/2556
"โกร่ง"ตอบจม."โต้ง"แล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2556-303 วันที่ 12/02/2556
บาทแข็งสัญญาณร้ายอันตรายล้มทั้งยืน นักธุรกิจแนะ2มาตรการสยบ
 

 

ฉบับที่ : 2556-302 วันที่ 12/02/2556
“คมนาคม” ทบทวนข้อมูลลงทุนเชื่อมทวาย หวั่นไม่จูงใจ ยันไม่เร่งมอเตอร์เวย์-รถไฟ
 

 

ฉบับที่ : 2556-301 วันที่ 12/02/2556
เจาะลึกทวีปน้ำแข็ง ขุมพลังงาน-เส้นทางเดินเรือค้าใหม่
 

 

ฉบับที่ : 2556-300 วันที่ 11/02/2556
ชงข้อตกลงคุณธรรมเข้าครม."กิตติรัตน์"ปิดช่องทุจริตจัดซื้อ
 

 

ฉบับที่ : 2556-299 วันที่ 11/02/2556
คอลัมน์: เล่นกับไฟ: มาตรการต้านกลโกง
 

 

ฉบับที่ : 2556-298 วันที่ 11/02/2556
วิกฤตฟองสบู่ซ้าปี"40โกร่งเตือนจี้ธปท.เร่งลดดอกเบี้ย สกัด"ฮอตมันนี่"ทะลักเข้า เก็งกาไร-หุ้นพุ่งเกินจริง"โต้ง"ทุกข์หนัก"บาทแข็ง"ส่งออกม.ค.กระทบแล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2556-297 วันที่ 11/02/2556
"ประเสริฐ"หนุนลงทุนศูนย์ขนส่งทางราง ลดสัดส่วนรถบรรทุกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
 

 

ฉบับที่ : 2556-296 วันที่ 11/02/2556
ผอ.ทลฉ.คนใหม่ประกาศนโยบายหลักพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าทางราง และน้ำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-295 วันที่ 11/02/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มกราคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-294 วันที่ 08/02/2556
รัฐดึงองค์กรต้านโกงช่วยฟอกงบ2.2ล้านล.
 

 

ฉบับที่ : 2556-293 วันที่ 08/02/2556
ผู้บริโภคมั่นใจเศรษฐกิจม.ค.
 

 

ฉบับที่ : 2556-292 วันที่ 08/02/2556
ชงเลื่อนขึ้นราคาแอลพีจีเมษาเล็งอุดหนุน8.4ล้านครัวเรือน
 

 

ฉบับที่ : 2556-291 วันที่ 08/02/2556
คนไทยมั่นใจเศรษฐกิจพุ่งดันดัชนีฯม.ค.สูงสุด16เดือน
 

 

ฉบับที่ : 2556-290 วันที่ 08/02/2556
สัญญาคุณธรรม "ไม่รับใต้โต๊ะ" "ชัชชาติ" ขนผู้บริหารคมนาคมร่วมต้านคอรัปชัน
 

 

ฉบับที่ : 2556-289 วันที่ 08/02/2556
ระวังถูก เรือหุ่นยนต์ แอ็กทูฟ แกะรอยใต้น้ำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-288 วันที่ 08/02/2556
ธุรกิจขนส่งทางเรือปี 56 : เติบโตจากภาคส่งออกฟื้นตัว
 

 

ฉบับที่ : 2556-287 วันที่ 08/02/2556
โจรสลัดปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันฝรั่งเศส Gascogne แล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2556-286 วันที่ 07/02/2556
"ยิ่งลักษณ์" เบรกโครงการคุณขอมา
 

 

ฉบับที่ : 2556-285 วันที่ 07/02/2556
พาณิชย์ดึงเงินกองทุนส่งออกอุ้มเอสเอ็มอี
 

 

ฉบับที่ : 2556-284 วันที่ 05/02/2556
ธปท.ปัด ดบ.จูงใจทุนไหลเข้า
 

 

ฉบับที่ : 2556-283 วันที่ 05/02/2556
กกร.รุกถกบาทแข็งประเดิมก.พาณิชย์
 

 

ฉบับที่ : 2556-282 วันที่ 05/02/2556
กกร.ยื้อเวลาช่วยเอสเอ็มอี คัดให้เหลือ 1.5 ล้านรายเดือดร้อนค่าแรง เดินสายอ้อนพาณิชย์-คลังเร่งแก้บาทแข็ง
 

 

ฉบับที่ : 2556-281 วันที่ 05/02/2556
โจรสลัดไนจีเรียบุกจี้เรือบรรทุกน้ำมันฝรั่งเศส ยังไม่ทราบชะตากรรม 17 ลูกเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2556-280 วันที่ 05/02/2556
คุณพ่อเจริญ สุขมานพ บิดา ดร. จุฬา สุขมานพ ถึงแก่กรรม
 

 

ฉบับที่ : 2556-279 วันที่ 04/02/2556
กม.ก่อการร้ายมีผลบังคับใช้ใครเอี่ยวโดน
 

 

ฉบับที่ : 2556-278 วันที่ 04/02/2556
ดึงภาคีฯสอบอภิโปรเจกต์
 

 

ฉบับที่ : 2556-277 วันที่ 04/02/2556
จับกระแส: หยุด!คอร์รัปชัน
 

 

ฉบับที่ : 2556-276 วันที่ 04/02/2556
เคาะ 5 มาตรการ อุ้ม เอสเอ็มอี แก้ค่าแรง
 

 

ฉบับที่ : 2556-275 วันที่ 04/02/2556
คอลัมน์: LIFE STYLE by สองคม: ดัชนีคอร์รัปชั่นดัชนีโกงบ้านกินเมือง
 

 

ฉบับที่ : 2556-274 วันที่ 04/02/2556
เจ้าท่าเล็งแก้กฎหมายการเดินเรือรับ AEC
 

 

ฉบับที่ : 2556-273 วันที่ 01/02/2556
ไม่ลดดอกเบี้ย ผู้ว่าธปท.ยันศก.โตดี/เงินชะลอไหลเข้าห่วงหนี้ครัวเรือน-ฟองสบู่อสังหาฯ
 

 

ฉบับที่ : 2556-272 วันที่ 01/02/2556
โยนกนง.ชี้ขาดลดดอกเบี้ย
 

 

ฉบับที่ : 2556-271 วันที่ 01/02/2556
ไทยสอบตกคอร์รัปชั่น-เอกชนผวาใต้โต๊ะ35%
 

 

ฉบับที่ : 2556-270 วันที่ 01/02/2556
หวั่นลดดอกเบี้ยหนี้ครัวเรือนพุ่ง
 

 

ฉบับที่ : 2556-269 วันที่ 01/02/2556
ยอดส่งออกทางเรือยังฉลุย กทท. คาดปีนี้ยังขยายตัวสูง
 

 

ฉบับที่ : 2556-268 วันที่ 01/02/2556
เอกชนค้านท่าเรือปากบาราเสนอทบทวนแผน “คมนาคม” จัดเวิร์กชอป” ก.พ.เดินหน้าหรือยุติ
 

 

ฉบับที่ : 2556-267 วันที่ 01/02/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มกราคม 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-266 วันที่ 30/01/2556
คอลัมน์ สังคมธุรกิจ
 

 

ฉบับที่ : 2556-265 วันที่ 30/01/2556
เอกชนเสนอ7มาตรการ ลดผลกระทบค่าเงินบาท
 

 

ฉบับที่ : 2556-264 วันที่ 30/01/2556
ยันรพ.รัฐปรับราคาไม่กระทบรักษา30บาท
 

 

ฉบับที่ : 2556-263 วันที่ 30/01/2556
ไฟเขียวลดเงินสมทบประกันสังคมอุ้มเอสเอ็มอี
 

 

ฉบับที่ : 2556-262 วันที่ 30/01/2556
ธปท.ออกธนบัตร20บาทใหม่
 

 

ฉบับที่ : 2556-261 วันที่ 30/01/2556
กสทช.แจงศาลปรับพรีเพด "เอไอเอส"จ่ายนำร่องคู่แข่ง
 

 

ฉบับที่ : 2556-260 วันที่ 30/01/2556
หนุนกู้2ล้านล้าน โกร่งชี้หนี้สูงถึง70% ปชป.ถล่มถ้าไม่ซุกทะลุ 57%
 

 

ฉบับที่ : 2556-259 วันที่ 30/01/2556
ลดดอกเบี้ยสกัดเงินร้อนมาตราการที่ยังไม่จำเป็น
 

 

ฉบับที่ : 2556-258 วันที่ 30/01/2556
ธปท.เมินใช้ดอกเบี้ยสกัดทุนนอก"ประสาร"ระบุติดตามใกล้ชิด พร้อมงัดมาตรการที่เหมาะสมคุม
 

 

ฉบับที่ : 2556-257 วันที่ 30/01/2556
เอกชนจี้ติดคลังสกัดคอร์รัปชั่นเงินกู้2ล้ำนล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-256 วันที่ 30/01/2556
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดซ้อมแผนกำจัดคราบน้ำมันป้องกันกระทบสิ่งแวดล้อม
 

 

ฉบับที่ : 2556-255 วันที่ 30/01/2556
จีน ลาว เมียนมาร์ ไทย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในแม่น้ำโขง
 

 

ฉบับที่ : 2556-254 วันที่ 28/01/2556
ชงครม.ลดสมทบประกันสังคม 1% ผู้ประกันตนม.39 จ่าย 336 บ.รับมือผลกระทบค่าจ้างขั้นต่ำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-253 วันที่ 28/01/2556
ธปท.ลั่นฆ้องแบงก์ 20 บาทใหม่การันตีแก้ปลอมแปลงได้ชะงัก
 

 

ฉบับที่ : 2556-252 วันที่ 28/01/2556
จ่อขึ้นเบี้ยประกันสุขภาพ
 

 

ฉบับที่ : 2556-251 วันที่ 28/01/2556
เงินร้อนทะลักทุบบาทแข็ง ส่อเค้าป่วนยาว-ส่งออกเดี้ยงแน่
 

 

ฉบับที่ : 2556-250 วันที่ 28/01/2556
กระแสเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ “ทานา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน”มาแรง - เกษตรทั่วไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-249 วันที่ 28/01/2556
จากปีละแสนห้า...เป็นห้าแสน
 

 

ฉบับที่ : 2556-248 วันที่ 28/01/2556
ปัจจัยเสี่ยงพรึ่บ เวิลด์แบงก์เตือนไทยเลิกกระตุ้น แนะสะสมกระสุนไว้สู้เศรษฐกิจ
 

 

ฉบับที่ : 2556-247 วันที่ 28/01/2556
กัมพูชาพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า
 

 

ฉบับที่ : 2556-246 วันที่ 23/01/2556
เปิดแผนเลิกจน "ยิ่งลักษณ์" ตั้งเป้าระยะยาวประกาศทาคนไทยรวยเพิ่ม 3 เท่าใน 13 ปี
 

 

ฉบับที่ : 2556-245 วันที่ 23/01/2556
นโยบาย ธปท.พร้อมรบ "ค่าเงินบาท"
 

 

ฉบับที่ : 2556-244 วันที่ 23/01/2556
เปิด 4 ยุทธศาสตร์อนาคตไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-243 วันที่ 23/01/2556
อนุมัติแผนลงทุนปีหน้า 5.64 แสนล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-242 วันที่ 22/01/2556
ผู้ส่งออกลดเวลารับออเดอร์แบงก์ห่วงรายกลาง-เล็ก แนะเร่งประกันความเสี่ยงรับบาทแข็ง
 

 

ฉบับที่ : 2556-241 วันที่ 22/01/2556
สภาหอฯจี้รัฐถกเอฟทีเอไทย-อียู
 

 

ฉบับที่ : 2556-240 วันที่ 22/01/2556
เรือน้ำมันไนจีเลีย ITRI ถูกโจรสลัดบุกจี้ไปบริเวณนอกชายฝั่งกานา
 

 

ฉบับที่ : 2556-239 วันที่ 22/01/2556
PSL ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ขนาด 20,000 เดทเวทตัน
 

 

ฉบับที่ : 2556-238 วันที่ 21/01/2556
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2556-237 วันที่ 18/01/2556
ครม.ไฟเขียวเคาะช่วยภาษีอุ้มคน-ธุรกิจ
 

 

ฉบับที่ : 2556-236 วันที่ 18/01/2556
"นิด้า" เปิดปัจจัยบวกเศรษฐกิจไทย ปี 56 โต 5.5% รับผลวิกฤติโลก-ในประเทศดีขึ้น
 

 

ฉบับที่ : 2556-235 วันที่ 18/01/2556
ครม.สั่งตรึงราคาสินค้ารับค่าแรงคลังปัดตั้งกองทุนช่วยชดเชย ส.อ.ท.ยันปรับค่าจ้างเป็นล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-234 วันที่ 18/01/2556
"บาทแข็ง"สวนภูมิภาคพบสัญญาณต่างชาติแห่ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
 

 

ฉบับที่ : 2556-233 วันที่ 18/01/2556
คค.รื้อแผนสร้ำงไฮสปีดเทรน
 

 

ฉบับที่ : 2556-232 วันที่ 18/01/2556
“ประเสริฐ”สั่งการท่าเรือ แก้ปัญหาแหลมฉบังเฟส 3
 

 

ฉบับที่ : 2556-231 วันที่ 18/01/2556
เจ้าท่าศึกษา การขนส่งผู้โดยสาร/สินค้าโดยเรือเฟอร์รี่ พัทยา ชะอำ หัวหิน
 

 

ฉบับที่ : 2556-230 วันที่ 18/01/2556
PSL เผยขณะนี้มีเรือจำนวน 37 ลำ หลังได้เรือ “จินตนา นารี" เข้ามาเพิ่ม
 

 

ฉบับที่ : 2556-229 วันที่ 14/01/2556
จีนและอาเซียนเร่งสร้างระบบการจราจรและการแลกเปลี่ยนทางทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2556-228 วันที่ 14/01/2556
เรือตู้สินค้า MSC Jasmine ถูกโจรสลัดบุกโจมตีในมหาสมุทรอินเดีย
 

 

ฉบับที่ : 2556-227 วันที่ 14/01/2556
ลูกเรือของเรือสินค้าเยอรมัน Julietta จอดเรือหยุดงาน ประท้วงค่าจ้างล่าช้า
 

 

ฉบับที่ : 2556-226 วันที่ 14/01/2556
โจรสลัดปล่อยตัวลูกเรือชาวอิตาลี 3 คนที่ถูกลักพาตัวไปบริเวณนอกชายฝั่งไนจีเรียแล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2556-225 วันที่ 14/01/2556
ทวาย : ผลดี-ผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย - เออีซี กับ ม.หอการค้าไทย
 

 

ฉบับที่ : 2556-224 วันที่ 14/01/2556
“ชัชชาติ” ตะลุยขันนอตโครงการล่าช้า ถกคลังตกลงขั้นตอนเบิกจ่ายเงินกู้ 2 ล้านล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2556-223 วันที่ 08/01/2556
เคาะแผน"ทวาย"กุมภาฯไทย-พม่าถือฝ่ายละ37.5%
 

 

ฉบับที่ : 2556-222 วันที่ 08/01/2556
พิษ300กสร.อุ้มลูกจ้าง-คุมแรงงานผิดกม.
 

 

ฉบับที่ : 2556-220 วันที่ 08/01/2556
เตือนซื้อรถแถมประกันคุ้มครองต่ำ
 

 

ฉบับที่ : 2556-219 วันที่ 08/01/2556
กรุงไทยชี้ช่องอิตาเลียนไทยขอกู้ทวายยาก
 

 

ฉบับที่ : 2556-218 วันที่ 08/01/2556
ประชุมแก้ปัญหา การบริหารท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
 

 

ฉบับที่ : 2556-217 วันที่ 08/01/2556
พม่าล้มสัญญาท่าเรือน้ำลึกทวายจี้เปลี่ยน “อิตาเลียนไทยฯ” เหตุทำงานช้า
 

 

ฉบับที่ : 2556-216 วันที่ 04/01/2556
ข่าวลุ้นผลจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
 

 

ฉบับที่ : 2556-215 วันที่ 04/01/2556
ข่าววิสัยทัศน์ประเทศไทย 2556
 

 

ฉบับที่ : 2556-214 วันที่ 04/01/2556
TTA ตั้งบริษัทย่อยในเดนมาร์กให้เช่าเรือ-รับขนส่งสินค้าเทกอง
 

 

ฉบับที่ : 2556-213 วันที่ 04/01/2556
ประมวลเหตุ "ทะเลจีนใต้" รับมือเหตุร้อนอาเซียนปี 56
 

 

ฉบับที่ : 2556-212 วันที่ 03/01/2556
"พงษ์ศักดิ์" เบรกสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21
 

 

ฉบับที่ : 2556-211 วันที่ 03/01/2556
ชาวตราด..จัดยิ่งใหญ่ยุทธนาวีที่เกาะช้างสดุดีวีรกรรมทหารเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-210 วันที่ 27/12/2555
คลังหั่นเป้าจีดีพีปีหน้าโต5%วิตกศก.โลก-ทุนเคลื่อนย้าย
 

 

ฉบับที่ : 2555-209 วันที่ 27/12/2555
ปากบาราไม่คุ้มเจ้าของเรือเมิน
 

 

ฉบับที่ : 2555-208 วันที่ 27/12/2555
เร่งรัฐช่วยผลกระทบจากขึ้นค่าแรง
 

 

ฉบับที่ : 2555-207 วันที่ 27/12/2555
ครบ 4 ปีที่กองเรือจีนทำหน้าที่คุ้มกันเรือสินค้าจากโจรสลัดในอ่าวเอเดน
 

 

ฉบับที่ : 2555-206 วันที่ 26/12/2555
เศรษฐกิจปี 56 "โต้ง" ขอบอก "เลิศสุด"
 

 

ฉบับที่ : 2555-205 วันที่ 26/12/2555
วิเคราะห์: ภาคีต่อต้านคอร์รัปชัน เร่งสกัดการโกง
 

 

ฉบับที่ : 2555-204 วันที่ 26/12/2555
พม่าผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรือย่างกุ้ง
 

 

ฉบับที่ : 2555-203 วันที่ 25/12/2555
เรือบริการแท่นขุดอิตาลี Asso Ventuno ถูกโจรสลัดโจมตีและลักพาตัวลูกเรือไป 4 คน
 

 

ฉบับที่ : 2555-202 วันที่ 25/12/2555
ทหารโซมาเลียบุกช่วยตัวประกันจากโจรสลัด 22 คน
 

 

ฉบับที่ : 2555-201 วันที่ 25/12/2555
อู่ต่อเรือจีน Cosco จะออกแบบสร้างเรือสินค้าเทกองที่ใช้พลังงานก๊าซ LNG
 

 

ฉบับที่ : 2555-200 วันที่ 25/12/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ธันวาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-199 วันที่ 21/12/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 พฤศจิกายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-198 วันที่ 20/12/2555
พิธีขึ้นระวางเรือตู้สินค้า CMA CGM Marco Polo ใหญ่ที่สุดในโลกลำล่าสุดในเบลเยี่ยม
 

 

ฉบับที่ : 2555-197 วันที่ 20/12/2555
โจรสลัดไนจีเรียบุกขึ้นจี้จับตัวลูกเรือบนเรือสินค้า SP Brussels เพื่อเรียกค่าไถ่
 

 

ฉบับที่ : 2555-196 วันที่ 20/12/2555
กรมเจ้าท่าจัดประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานตรวจเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2555-195 วันที่ 19/12/2555
โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
 

 

ฉบับที่ : 2555-194 วันที่ 19/12/2555
"เต็งเส่ง"ขอลดพื้นที่ทวาย
 

 

ฉบับที่ : 2555-193 วันที่ 19/12/2555
พม่าให้ไทยดึงญี่ปุ่นร่วมทุน หวังช่วยก่อสร้ำงทวายเร็วขึ้น
 

 

ฉบับที่ : 2555-192 วันที่ 18/12/2555
ดีเดย์ก่อสร้างเม.ย.56ไทย-เมียนมาร์จับมือหนุนท่าเรือทวาย
 

 

ฉบับที่ : 2555-191 วันที่ 18/12/2555
ตีปี๊บท่าเรือเชียงแสน ปลุกการค้าอินโดจีน
 

 

ฉบับที่ : 2555-190 วันที่ 18/12/2555
แนะไทยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแฉการใช้แรงงานกับมูลค่าผลผลิตที่ได้บิดเบี้ยว
 

 

ฉบับที่ : 2555-189 วันที่ 18/12/2555
คมนาคมจี้ เจ้าท่า สรุปข้อมูลท่าเรือน้ำลึกปากบารา
 

 

ฉบับที่ : 2555-188 วันที่ 18/12/2555
สรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเมืองกันตัง "พลิกฟื้นระบบขนส่งสินค้าทางทะเลเมืองท่า"
 

 

ฉบับที่ : 2555-187 วันที่ 17/12/2555
จังหวัดเชียงรายเปิดท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน รองรับการค้าสามเหลี่ยม พร้อมสู่ AEC
 

 

ฉบับที่ : 2555-186 วันที่ 17/12/2555
Hanjin Shipping เปิดบริการสองเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือใหม่ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
 

 

ฉบับที่ : 2555-185 วันที่ 17/12/2555
ตั้ง "ศรศักดิ์ แสนสมบัติ" เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า
 

 

ฉบับที่ : 2555-184 วันที่ 07/12/2555
น้อมนำพระราชดำรัสครม.รับปฏิบัติ
 

 

ฉบับที่ : 2555-183 วันที่ 07/12/2555
คาดจีดีพีปี56โต5.5-6.5%การเมืองตัวฉุดเศรษฐกิจ
 

 

ฉบับที่ : 2555-182 วันที่ 07/12/2555
โดนลูกหลงสหรัฐ ศก.ไทยเจอพิษหน้าผาการคลังนายแบงก์เชื่อกระทบส่งออกแน่
 

 

ฉบับที่ : 2555-181 วันที่ 07/12/2555
การสัมมนาที่โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 

 

ฉบับที่ : 2555-180 วันที่ 06/12/2555
ประสารชี้จีดีพีปีหน้า4.6% ลุ้นศก.โลก-ค่าแรง300บ.
 

 

ฉบับที่ : 2555-179 วันที่ 06/12/2555
แบงก์คาดเงินเฟ้อปีหน้าพุ่งค่าแรง300-ราคาพลังงานดัน
 

 

ฉบับที่ : 2555-178 วันที่ 06/12/2555
หอค้าลุ้นศก.ผงกหัวปีหน้า ชงครม.ช่วยค่าแรงเอสเอ็มอี
 

 

ฉบับที่ : 2555-177 วันที่ 06/12/2555
"บิ๊กแจ๊ด" นั่งประธานบอร์ดการท่าเรือฯชุดใหม่
 

 

ฉบับที่ : 2555-176 วันที่ 04/12/2555
รัฐหนุนเต็มสูบโรงงานในนิคมทวาย
 

 

ฉบับที่ : 2555-175 วันที่ 04/12/2555
ขีดแข่งขันเวียดนามจ่อแซงไทยเอกชนจี้รัฐวางทิศทางประเทศ
 

 

ฉบับที่ : 2555-174 วันที่ 04/12/2555
"กิตติรัตน์" "ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการเยียวยาค่าแรง
 

 

ฉบับที่ : 2555-173 วันที่ 04/12/2555
เงินเฟ้อส่อเค้าพุ่งค่าจ้าง-จำนำข้าวดันใช้จ่ายปี
 

 

ฉบับที่ : 2555-172 วันที่ 04/12/2555
ไทยเริ่มเฉื่อยแข่งขันทรุดตัวอีก5ปีแพ้ญวน
 

 

ฉบับที่ : 2555-171 วันที่ 04/12/2555
ฟิลิปปินส์เตรียมพร้อมรับพายุ “โบพา” แรงสุดในรอบปีอาจเกิด "สตอร์ม เซิร์จ"
 

 

ฉบับที่ : 2555-170 วันที่ 04/12/2555
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ คาดส่งออกปีหน้าโตร้อยละ 6.9
 

 

ฉบับที่ : 2555-169 วันที่ 29/11/2555
มาตรการทางกฎหมายกับการพัฒนากิจการโลจิสติกส์ของประเทศไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-168 วันที่ 29/11/2555
เดินเรือช่องแคบจีน-ไต้หวันชื่นมื่น
 

 

ฉบับที่ : 2555-167 วันที่ 29/11/2555
จีนครองแชมป์ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก
 

 

ฉบับที่ : 2555-166 วันที่ 29/11/2555
คณะมนตรีใหญ่แห่งองค์การการค้าโลก มีมติเห็นชอบให้ สปป.ลาว เป็นสมาชิก WTO
 

 

ฉบับที่ : 2555-165 วันที่ 29/11/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-164 วันที่ 28/11/2555
หอค้าห่วงปัญหาค่าแรงบานสั่งไล่เช็กอาการธุรกิจปีหน้า
 

 

ฉบับที่ : 2555-163 วันที่ 28/11/2555
เพิ่มวงเงินกู้ช่วยนายจ้าง ลดผลกระทบค่าแรง300
 

 

ฉบับที่ : 2555-162 วันที่ 28/11/2555
โออีซีดีชี้ปีหน้าเศรษฐกิจโลกเสี่ยงชะลอตัว
 

 

ฉบับที่ : 2555-161 วันที่ 28/11/2555
ส่งออกปลายปีฟื้นดังคาดลุ้น 2 เดือนดันยอดรวมโต 5% แจงตลาดอาเซียนไปได้สวย
 

 

ฉบับที่ : 2555-160 วันที่ 28/11/2555
กัปตันเรือน้ำมัน Amba Bhakati ถูกจำคุก 2 ปีในมาเลเซีย ฐานจอดเรือทิ้งสมอผิดที่
 

 

ฉบับที่ : 2555-159 วันที่ 28/11/2555
จับตาบทสรุปตั้งบิ๊กเจ้าท่า ธ.ค.นี้ชัวร์
 

 

ฉบับที่ : 2555-158 วันที่ 26/11/2555
"กูรู"เชื่อบอร์ดกนง.28พ.ย."คงดอกเบี้ย"
 

 

ฉบับที่ : 2555-157 วันที่ 26/11/2555
เวียดนามจับโจรสลัดที่ปล้นเรือบรรทุกสารเคมีมาเลเซีย
 

 

ฉบับที่ : 2555-156 วันที่ 26/11/2555
ทัพเรือภาค1 ออกช่วยลูกเรือบาดเจ็บกลางทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2555-155 วันที่ 26/11/2555
จับเรือน้ำมันเถื่อนพร้อมยึดเงินสดกว่า 50 ล้านบาท
 

 

ฉบับที่ : 2555-154 วันที่ 23/11/2555
เรือ Marco Polo ของ CMA CGM ขึ้นชั้นเป็นเรือตู้สินค้าใหญ่ที่สุดในโลกลำล่าสุด
 

 

ฉบับที่ : 2555-153 วันที่ 21/11/2555
ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
 

 

ฉบับที่ : 2555-152 วันที่ 21/11/2555
ทัพเรือไนจีเรียเริ่มโต้กลับพวกโจรสลัดแถบแอฟริกาตะวันตก
 

 

ฉบับที่ : 2555-151 วันที่ 21/11/2555
ไทยออยล์โหมลงทุน 4.65 หมื่นล้าน 5 ปี และแผนซื้อเรือ VLCC เพิ่มอีก 1 ลำ
 

 

ฉบับที่ : 2555-150 วันที่ 21/11/2555
เจ้าท่าใช้งบ 113 ล้าน ขุดลอกปากร่องน้ำสงขลา เพื่อการเดินเรือ-บรรเทาอุทกภัย
 

 

ฉบับที่ : 2555-149 วันที่ 21/11/2555
กรมเจ้าท่า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันมลพิษทางทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2555-148 วันที่ 21/11/2555
ท่าเรือน้ำโขงมูลค่า 1.5 พันล้านแทบร้าง-เอกชนเมิน ยอมจ่ายค่าปรับแลกเทียบท่าเอกชน
 

 

ฉบับที่ : 2555-147 วันที่ 21/11/2555
สายเรือ Maersk Line เตรียมถอนตัวจากธุรกิจเดินเรือ เหตุศก.โลกซบกระทบผลกำไร
 

 

ฉบับที่ : 2555-146 วันที่ 20/11/2555
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
 

 

ฉบับที่ : 2555-145 วันที่ 20/11/2555
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ทำแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวในอันดามัน
 

 

ฉบับที่ : 2555-144 วันที่ 20/11/2555
ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-143 วันที่ 15/11/2555
เตือนพายุขึ้นฝั่งอ่าวไทย เซฟรอนฯ-ปตท.สผ.สั่งอพยพ
 

 

ฉบับที่ : 2555-142 วันที่ 15/11/2555
ธปท.ชี้บาทแนวโน้มแข็ง ลุ้นลงทุนนอกช่วยสมดุล
 

 

ฉบับที่ : 2555-141 วันที่ 15/11/2555
เวิลด์แบงก์คาดจีดีพีปีหน้าโต 5% พึ่งเอกชนขับเคลื่อน-เบิกจ่ายรัฐสุดฝืด
 

 

ฉบับที่ : 2555-140 วันที่ 15/11/2555
วาดเป้า3ปีขนส่งทางน้ำ18%
 

 

ฉบับที่ : 2555-139 วันที่ 15/11/2555
เตรียมรับมือ 300 บาททั่วไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-138 วันที่ 15/11/2555
2 งานใหญ่เดือน พ.ย. (80 ปีหอการค้าไทย)
 

 

ฉบับที่ : 2555-137 วันที่ 14/11/2555
กทท.เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมท่าเรืออาเซียน ระดม 9 ชาติ ร่วมหารือเพื่อรับมือก่อนเปิดเสรีการค้าอาเซียนปี 58
 

 

ฉบับที่ : 2555-136 วันที่ 14/11/2555
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-135 วันที่ 13/11/2555
ข่าวจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 19 ประจาวันที่ 12 พ.ย. 55
 

 

ฉบับที่ : 2555-134 วันที่ 12/11/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ตุลาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-133 วันที่ 08/11/2555
ข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-132 วันที่ 08/11/2555
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-131 วันที่ 07/11/2555
PSL ชี้ภาพธุรกิจปีหน้าแย่กว่าปีนี้ เหตุเรือใหม่เยอะแต่ดีมานด์น้อย
 

 

ฉบับที่ : 2555-130 วันที่ 06/11/2555
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีวางกระดูกงูเรือ “ท่าเรือ ๑๒๑”
 

 

ฉบับที่ : 2555-129 วันที่ 06/11/2555
ข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-128 วันที่ 05/11/2555
ข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-127 วันที่ 02/11/2555
ข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-126 วันที่ 01/11/2555
"บอร์ดทีทีเอ"อนุมัติแผนเพิ่มทุน 9.9 พันล้าน เตรียมซื้อเรือเพิ่ม 15-16 ลำ ด้าน "เฉลิมชัย มหากิจศิริ" ประกาศใส่เงินตามสิทธิกว่า 2 พันล้าน
 

 

ฉบับที่ : 2555-125 วันที่ 01/11/2555
Maritime Labour Convention, 2006
 

 

ฉบับที่ : 2555-124 วันที่ 01/11/2555
ข่าว-หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 

 

ฉบับที่ : 2555-123 วันที่ 01/11/2555
บอร์ดTTAไฟเขียวเพิ่มทุนจาก708ล.เป็น 1,416ล.ขายผู้ถือหุ้นเดิม
 

 

ฉบับที่ : 2555-122 วันที่ 29/10/2555
World Bank declares Singapore more business friendly than Hong Kong
 

 

ฉบับที่ : 2555-121 วันที่ 26/10/2555
Shanghai aims to increase throughput to 33 million TEU by 2015
 

 

ฉบับที่ : 2555-120 วันที่ 25/10/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1-15 ตุลาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-119 วันที่ 24/10/2555
Lloyd
 

 

ฉบับที่ : 2555-118 วันที่ 24/10/2555
Caution needed to temper excitement over Myanmar
 

 

ฉบับที่ : 2555-117 วันที่ 23/10/2555
เรือสินค้าจีนไฟไหม้ ญี่ปุ่นรุดช่วย รอดทั้งหมด 64 ชีวิต « เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 21:15:25 »
 

 

ฉบับที่ : 2555-116 วันที่ 22/10/2555
Intertanko endorses BIMCO
 

 

ฉบับที่ : 2555-115 วันที่ 22/10/2555
Heavier container weights will work on 18,000-TEUers, says Lloyds Register
 

 

ฉบับที่ : 2555-114 วันที่ 18/10/2555
Singapore plans megaport at Tuas to nearly double box capacity in 10 years
 

 

ฉบับที่ : 2555-113 วันที่ 08/10/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 กันยายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-112 วันที่ 28/09/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กันยายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-111 วันที่ 11/09/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ส.ค. 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-110 วันที่ 06/09/2555
คุมเรือขนน้ำมันแก้ก.ม.เพิ่มปรับ
 

 

ฉบับที่ : 2555-109 วันที่ 23/08/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 สิงหาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-108 วันที่ 20/08/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 กรกฎาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-107 วันที่ 01/08/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กรกฎาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-106 วันที่ 09/07/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-105 วันที่ 02/07/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มิถุนายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-104 วันที่ 11/06/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 พฤษภาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-103 วันที่ 25/05/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤษภาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-102 วันที่ 14/05/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 เมษายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-101 วันที่ 02/05/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 เมษายน 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-100 วันที่ 17/04/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มีนาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-099 วันที่ 26/03/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มีนาคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-098 วันที่ 10/02/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-097 วันที่ 09/02/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มกราคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-096 วันที่ 02/02/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มกราคม 2555
 

 

ฉบับที่ : 2555-095 วันที่ 20/01/2555
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2555-094 วันที่ 25/12/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ธันวาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-093 วันที่ 15/12/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 พฤศจิกายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-092 วันที่ 02/12/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-091 วันที่ 15/11/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ตุลาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-090 วันที่ 01/11/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ตุลาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-089 วันที่ 13/10/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 กันยายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-088 วันที่ 12/09/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 สิงหาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-087 วันที่ 25/08/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 สิงหาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-086 วันที่ 08/08/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 กรกฎาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-085 วันที่ 27/07/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กรกฎาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-084 วันที่ 11/07/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-083 วันที่ 07/07/2554
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ทรานสปอร์ต เจอร์นัล
 

 

ฉบับที่ : 2554-082 วันที่ 05/07/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มิถุนายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-081 วันที่ 15/06/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 -31 พฤษภาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-080 วันที่ 03/06/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤษภาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-079 วันที่ 16/05/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 เมษายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-078 วันที่ 09/05/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 เมษายน 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-077 วันที่ 29/04/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มีนาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-076 วันที่ 04/04/2554
สมาคมเจ้าของเรือไทยขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
 

 

ฉบับที่ : 2554-075 วันที่ 25/03/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มีนาคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-074 วันที่ 10/03/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-073 วันที่ 02/03/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-072 วันที่ 24/02/2554
มะกันดับโจรสลัดโซมาเลีย - 4 ตัวประกันตาย
 

 

ฉบับที่ : 2554-071 วันที่ 10/02/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มกราคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-070 วันที่ 28/01/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มกราคม 2554
 

 

ฉบับที่ : 2554-069 วันที่ 10/01/2554
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-068 วันที่ 24/12/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ธันวาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-067 วันที่ 20/12/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 พฤศจิกายน 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-066 วันที่ 02/12/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-065 วันที่ 01/12/2553
งานฌาปนกิจศพคุณพ่อจิตร จิตฤดีอำไพ
 

 

ฉบับที่ : 2553-064 วันที่ 24/11/2553
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อจิตร จิตฤดีอำไพ
 

 

ฉบับที่ : 2553-063 วันที่ 19/11/2553
มาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย
 

 

ฉบับที่ : 2553-062 วันที่ 12/11/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ตุลาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-061 วันที่ 08/11/2553
ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2553-060 วันที่ 27/10/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ตุลาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-059 วันที่ 11/10/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 กันยายน 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-058 วันที่ 28/09/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กันยายน 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-057 วันที่ 07/09/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 สิงหาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-056 วันที่ 26/08/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 สิงหาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-055 วันที่ 09/08/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 กรกฎาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-054 วันที่ 29/07/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กรกฎาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-053 วันที่ 09/07/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-052 วันที่ 01/07/2553
บริษัท นิปปอน ไคจิ เคียวไค (Class NK) บริษัทสมาชิกของสมาคมเจ้าของเรือไทยเปิดรับสมัครงาน
 

 

ฉบับที่ : 2553-051 วันที่ 10/06/2553
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จำนัล ตันธุวนิตย์
 

 

ฉบับที่ : 2553-050 วันที่ 10/06/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16-31 พฤษภาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-049 วันที่ 02/06/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1-15 พฤษภาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-048 วันที่ 02/06/2553
สมาคมเจ้าของเรือไทยรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
 

 

ฉบับที่ : 2553-047 วันที่ 19/05/2553
Version V.1.10 of intelligent Automatic Vessel Tracking (iAVT)
 

 

ฉบับที่ : 2553-046 วันที่ 17/05/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 30 เมษายน 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-045 วันที่ 08/04/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มีนาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-044 วันที่ 23/03/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มีนาคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-043 วันที่ 12/03/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-042 วันที่ 22/02/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-041 วันที่ 08/02/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 มกราคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-040 วันที่ 19/01/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 -15 มกราคม 2553
 

 

ฉบับที่ : 2553-039 วันที่ 08/01/2553
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ธันวาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-038 วันที่ 30/12/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1-15 ธันวาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-037 วันที่ 15/12/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16-30 พฤศจิกายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-036 วันที่ 26/11/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1-15 พฤศจิกายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-035 วันที่ 10/11/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 ตุลาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-034 วันที่ 26/10/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 ตุลาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-033 วันที่ 22/10/2552
โจรสลัดโลกก่อเหตุถี่ - แรงขึ้น
 

 

ฉบับที่ : 2552-032 วันที่ 20/10/2552
งานสวดพระอภิธรรมศพมารดากัปตัน ชัชวาล เกตุทะเล กรรมการบริหารสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2552-031 วันที่ 12/10/2552
สรุปการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2552-030 วันที่ 08/10/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 กันายายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-029 วันที่ 24/09/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 กันยายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-028 วันที่ 07/09/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 สิงหาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-027 วันที่ 26/08/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 สิงหาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-026 วันที่ 21/08/2552
การสัมมนา Shipbuilding Seminar in Bangkok
 

 

ฉบับที่ : 2552-025 วันที่ 19/08/2552
สมาคมเจ้าของเรือไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท ปตท.
 

 

ฉบับที่ : 2552-024 วันที่ 18/08/2552
การพระราชทานเพลิงศพ มารดาคุณชเนศร์ เพ็ญชาติ เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2552-023 วันที่ 11/08/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 กรกฎาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-022 วันที่ 23/07/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1-15 กรกฎาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-021 วันที่ 14/07/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 มิถุนายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-020 วันที่ 22/06/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 มิถุนายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-019 วันที่ 11/06/2552
การจัดงานสังสรรค์ประจำไตรมาส เดือนมิถุนายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-018 วันที่ 08/06/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 31 พฤษภาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-017 วันที่ 26/05/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 1 - 15 พฤษภาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-016 วันที่ 12/05/2552
บริษัท นิปปอน ไคจิ เคียวไค (Class NK) บริษัทสมาชิกของสมาคมเจ้าของเรือไทยเปิดรับสมัครงาน
 

 

ฉบับที่ : 2552-015 วันที่ 11/05/2552
สรุปสถานการณ์ทางทะเลห้วง 16 - 30 เมษายน 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-014 วันที่ 04/05/2552
กำหนดเป็นเจ้าภาพงานศพ มารดาคุณชเนศร์ เพ็ญชาติ เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2552-013 วันที่ 28/04/2552
เหตุการณ์ทางทะเลและโจรสลัด
 

 

ฉบับที่ : 2552-012 วันที่ 27/04/2552
ความปลอดภัยในการเดินเรือบริเวณชายฝั่งประเทศโซมาเลียและอ่าวเอเดน
 

 

ฉบับที่ : 2552-011 วันที่ 20/04/2552
สมาคมเจ้าของเรือไทยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พลเรือเอก อำนวย เอี่ยมสุโร อดีตประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2552-010 วันที่ 17/04/2552
การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด
 

 

ฉบับที่ : 2552-009 วันที่ 16/04/2552
ประเทศสิงค์โปร์จัดงาน Sea Asia 2009 ครั้งที่ 2
 

 

ฉบับที่ : 2552-008 วันที่ 09/04/2552
เหตุการณ์ทางทะเลและโจรสลัดในน่านน้ำโซมาเลีย
 

 

ฉบับที่ : 2552-007 วันที่ 23/03/2552
สถานการณ์โจรสลัดต้นเดือนมีนาคม 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-006 วันที่ 12/03/2552
สถานการณ์โจรสลัดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2552
 

 

ฉบับที่ : 2552-005 วันที่ 24/02/2552
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันในทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2552-004 วันที่ 24/02/2552
สถานการณ์โจรสลัดรอบบ้าน
 

 

ฉบับที่ : 2552-003 วันที่ 18/02/2552
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ให้ความช่วยเหลือเรือไทยกรณีโจรสลัดในน่านน้ำโซมาเลีย
 

 

ฉบับที่ : 2552-002 วันที่ 18/02/2552
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2552-001 วันที่ 13/02/2552
วารสารกฏหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 

 

ฉบับที่ : 2551-021 วันที่ 29/12/2551
สรุปสถานการณ์ทางทะเลในเดือน ธันวาคม 2551
 

 

ฉบับที่ : 2551-020 วันที่ 22/12/2551
แจ้งรายชื่อ Authorize Testing Application Service Provider
 

 

ฉบับที่ : 2551-019 วันที่ 09/12/2551
การค้าไทย-อิหร่าน กับผลกระทบจากการลงโทษโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และมาตรการฝ่ายเดียวของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
 

 

ฉบับที่ : 2551-018 วันที่ 21/11/2551
สมาคมเจ้าของเรือไทยบริจาคอุปกรณ์สำนักงานให้กรมการขนส่งทางน้ำฯ
 

 

ฉบับที่ : 2551-017 วันที่ 22/09/2551
ระมัดระวังเรือไทยถูกกักในเมืองท่าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 

 

ฉบับที่ : 2551-016 วันที่ 22/09/2551
แจ้งลำดับหมายเลขปลายทางเพื่อบันทึกในเครื่อง Ship Security Alert System
 

 

ฉบับที่ : 2551-015 วันที่ 11/09/2551
สถานการณ์โจรสลัดโซมาเลียในช่วงเอเดน
 

 

ฉบับที่ : 2551-014 วันที่ 11/09/2551
การจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2551
 

 

ฉบับที่ : 2551-013 วันที่ 22/07/2551
การเชื่อมโยง Website ของสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2551-012 วันที่ 30/05/2551
3rd Southern Asia Ports, Logistcs and Shipping 2008 India
 

 

ฉบับที่ : 2551-011 วันที่ 24/04/2551
เอกสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
 

 

ฉบับที่ : 2551-010 วันที่ 06/03/2551
การจัดงานประชุมและงานแสดง GASTECH 2008
 

 

ฉบับที่ : 2551-009 วันที่ 03/03/2551
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง
 

 

ฉบับที่ : 2551-008 วันที่ 27/02/2551
การอบรมสัมมนาโดย ICC THAILAND
 

 

ฉบับที่ : 2551-007 วันที่ 25/02/2551
5th Asia Maritime & Logistics Conference And Exhibition 2008
 

 

ฉบับที่ : 2551-006 วันที่ 22/02/2551
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้และทักษะในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์ของท่าน
 

 

ฉบับที่ : 2551-005 วันที่ 20/02/2551
การให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่าในเขตพื้นที่ทางทะเลของราชรัฐโมนาโก
 

 

ฉบับที่ : 2551-004 วันที่ 05/02/2551
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ด้วยวิธีรับตรงและตามดครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
 

 

ฉบับที่ : 2551-003 วันที่ 05/02/2551
รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยในการเดินเรือ ครั้งที่ 53
 

 

ฉบับที่ : 2551-002 วันที่ 05/02/2551
เอกสารเวียนขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
 

 

ฉบับที่ : 2551-001 วันที่ 28/01/2551
ขอเชิญชวนบุตรหลานสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
 

 

ฉบับที่ : 2550-023 วันที่ 27/12/2550
กฏระเบียบมาตรฐานที่จะประกาศใหม่
 

 

ฉบับที่ : 2550-022 วันที่ 18/12/2550
แจ้งตารางหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปี 2551
 

 

ฉบับที่ : 2550-021 วันที่ 02/11/2550
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งาน ANGVA 2007
 

 

ฉบับที่ : 2550-020 วันที่ 26/10/2550
กำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราวเนื่องในการฝึกซ้อมกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค์
 

 

ฉบับที่ : 2550-019 วันที่ 16/10/2550
ศรชล เขต 2 ขอความร่วมมือแจ้งพบเรือประมง
 

 

ฉบับที่ : 2550-018 วันที่ 05/10/2550
เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง
 

 

ฉบับที่ : 2550-017 วันที่ 05/10/2550
การรณรงค์เข้มงวดในการตรวจเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2550-016 วันที่ 07/09/2550
กรมการขนส่งทางน้ำฯ และสมาคมฯ จัดงานวันทะเลโลก 2007
 

 

ฉบับที่ : 2550-015 วันที่ 02/07/2550
การแข่งขันโบวล์ลิ่งของสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2550-014 วันที่ 21/05/2550
ขอเชิญร่วมสัมมนา
 

 

ฉบับที่ : 2550-013 วันที่ 21/05/2550
IMO ส่งคู่มือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์
 

 

ฉบับที่ : 2550-012 วันที่ 10/05/2550
เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ทำธุรกิจอย่างมั่นใจด้วยการประกันภัยครบวงจร"
 

 

ฉบับที่ : 2550-011 วันที่ 10/05/2550
บริษัท เดอะไนท์ กรุ๊ป เสนอการให้บริการ
 

 

ฉบับที่ : 2550-010 วันที่ 04/05/2550
มีผู้แอบอ้างให้ซื้อหนังสือเพื่อนำเงินไปบริจาค
 

 

ฉบับที่ : 2550-009 วันที่ 02/05/2550
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งกฎระเบียบที่จะประกาศใหม่
 

 

ฉบับที่ : 2550-008 วันที่ 25/04/2550
รายงานประจำปีของสมาคมประกันวินาศภัย
 

 

ฉบับที่ : 2550-007 วันที่ 25/04/2550
หอการค้าไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
 

 

ฉบับที่ : 2550-006 วันที่ 27/03/2550
The Invitation for Supporting "China-ASEAN Trade in Services Summit"
 

 

ฉบับที่ : 2550-005 วันที่ 20/03/2550
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 135/2550 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2550-004 วันที่ 30/01/2550
การสำรวจปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรของ บริษัท โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 

 

ฉบับที่ : 2550-003 วันที่ 24/01/2550
การติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและการวางท่อก๊าซของบริษัท North Sinai Petroleum Co. บริเวณทะเลอาณาเขตของประเทศอียิปต์
 

 

ฉบับที่ : 2550-002 วันที่ 11/01/2550
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยของกระบวนการโซ่อุปทาน (Supply -Chain Security)
 

 

ฉบับที่ : 2550-001 วันที่ 04/01/2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือและสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2549-032 วันที่ 26/12/2549
แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการให้ข้อมูลสำหรับการระบุเรือที่ส่งสัญญาณเตือนภัย
 

 

ฉบับที่ : 2549-031 วันที่ 22/12/2549
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 

 

ฉบับที่ : 2549-030 วันที่ 18/12/2549
กรมการขนส่งทางน้ำฯ ขอส่งเอกสารรายละเอียดสินค้าที่เป็นรายการต้องห้าม
 

 

ฉบับที่ : 2549-029 วันที่ 15/12/2549
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอรายชื่อสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์
 

 

ฉบับที่ : 2549-028 วันที่ 01/12/2549
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ปี 2007
 

 

ฉบับที่ : 2549-027 วันที่ 06/11/2549
ข้อมูลเบื้องต้นการแก้ไขพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ฉบับปี ค.ศ.2007
 

 

ฉบับที่ : 2549-026 วันที่ 02/11/2549
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมของหอการค้าไทย
 

 

ฉบับที่ : 2549-025 วันที่ 06/10/2549
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุม
 

 

ฉบับที่ : 2549-024 วันที่ 29/09/2549
การยกเว้นอากรสำหรับของตามประเภทที่ 7 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
 

 

ฉบับที่ : 2549-023 วันที่ 19/09/2549
การจัดทำหนังสือในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนนายเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2549-022 วันที่ 19/09/2549
การจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2549
 

 

ฉบับที่ : 2549-021 วันที่ 15/09/2549
เรื่อง กรมศุลกากรได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ
 

 

ฉบับที่ : 2549-020 วันที่ 13/09/2549
การจัดสัมมนาเรื่อง Sale & Purchase Disputes Seminar 2006
 

 

ฉบับที่ : 2549-019 วันที่ 12/09/2549
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา นำเอกชนไทย ฝ่าวิกฤตโลก สู่ความยั่งยืน เรื่อง การลงทุนในประเทศ และ Capital Flow
 

 

ฉบับที่ : 2549-018 วันที่ 05/09/2549
เรื่อง มาตรการเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยของเรือที่จะเข้าสิงคโปร์
 

 

ฉบับที่ : 2549-017 วันที่ 23/08/2549
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดเตรียมโครงการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือ :
 

 

ฉบับที่ : 2549-016 วันที่ 17/08/2549
เปลี่ยนแปลงเวลาการอบรมหลักสูตร International Maritime Labour Convention 2006
 

 

ฉบับที่ : 2549-015 วันที่ 11/08/2549
CLASS NK เชิญเสนอหัวข้อการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
 

 

ฉบับที่ : 2549-014 วันที่ 26/07/2549
การเปิดอบรมสัมมนา International Maritime Labour Convention 2006 & Thai Labour Laws
 

 

ฉบับที่ : 2549-013 วันที่ 26/07/2549
การแข่งขัน Golf ประเพณีระหว่าง PTT และ TSA ครั้งที่ 6
 

 

ฉบับที่ : 2549-012 วันที่ 13/07/2549
ผู้จัดทำหนังสือฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 147 ปี แห่งการสถาปนากรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอรับการสนับสนุน
 

 

ฉบับที่ : 2549-011 วันที่ 13/07/2549
กองทัพเรือเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 

 

ฉบับที่ : 2549-010 วันที่ 13/07/2549
SSA Training Courses in August and September 2006
 

 

ฉบับที่ : 2549-009 วันที่ 23/06/2549
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 

 

ฉบับที่ : 2549-008 วันที่ 23/06/2549
เสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกรับการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 

 

ฉบับที่ : 2549-007 วันที่ 22/05/2549
ท่าเทียบเรือองค์การคลังสินค้าที่เขตราษฎร์บูรณะให้บริการ
 

 

ฉบับที่ : 2549-006 วันที่ 22/05/2549
มาเลเซียจัดงาน "The 4th Asia Maritime & Logistics Conference"
 

 

ฉบับที่ : 2549-005 วันที่ 16/05/2549
การทำ Service Contract กับสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ (สรท.)
 

 

ฉบับที่ : 2549-004 วันที่ 15/05/2549
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี
 

 

ฉบับที่ : 2549-003 วันที่ 24/02/2549
สถานการณ์โจรสลัด
 

 

ฉบับที่ : 2549-002 วันที่ 16/02/2549
การขุดลอกร่องน้ำต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 

 

ฉบับที่ : 2549-001 วันที่ 31/01/2549
การบรรยายและสาธิตระบบ Ship Alert System และระบบติดตามเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2548-040 วันที่ 27/12/2548
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ
 

 

ฉบับที่ : 2548-039 วันที่ 26/12/2548
แจ้งเตือนการถูกโจรสลัดปล้นยึดเรือ
 

 

ฉบับที่ : 2548-038 วันที่ 23/12/2548
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพมารดา คุณสุธรรม จิตรานุเคราะห์
 

 

ฉบับที่ : 2548-037 วันที่ 02/12/2548
การขอปรับค่าบริการเรือรับ-ส่งเจ้าพนักงานนำร่อง สถานีกรุงเทพฯ
 

 

ฉบับที่ : 2548-036 วันที่ 25/11/2548
กำหนดการรับสมัครนักเดินเรือเอื้ออาทร
 

 

ฉบับที่ : 2548-035 วันที่ 22/11/2548
ให้ผู้ที่ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งมารับได้ที่สมาคมฯ
 

 

ฉบับที่ : 2548-034 วันที่ 18/11/2548
กรมการขนส่งทางน้ำฯ กำหนดการสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือประจำปี 2549
 

 

ฉบับที่ : 2548-033 วันที่ 17/11/2548
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 237/2548 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2548
 

 

ฉบับที่ : 2548-032 วันที่ 14/11/2548
ขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมเจ้าของเรือไทยตอบแบบสำรวจด้าน Capacity Building
 

 

ฉบับที่ : 2548-031 วันที่ 09/11/2548
พระราชทานเพลิงศพบิดาปลัดกระทรวงคมนาคม
 

 

ฉบับที่ : 2548-030 วันที่ 03/11/2548
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่)144
 

 

ฉบับที่ : 2548-029 วันที่ 02/11/2548
การปรับขึ้นราคาค่าบริการเรือรับ-ส่งนำร่อง
 

 

ฉบับที่ : 2548-028 วันที่ 14/10/2548
ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทยได้รับรางวัลจากสถาบันลอยด์
 

 

ฉบับที่ : 2548-027 วันที่ 12/10/2548
การขุดลอกร่องน้ำต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 

 

ฉบับที่ : 2548-026 วันที่ 21/09/2548
นายศักดิ์ ศารทูลทัต บิดาปลัดกระทรวงคมนาคมถึงแก่กรรม
 

 

ฉบับที่ : 2548-025 วันที่ 19/09/2548
การเติมน้ำมันเรือสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย
 

 

ฉบับที่ : 2548-024 วันที่ 19/09/2548
การแสดงสินค้าเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลที่เกาะคิสท์ ประเทศอิหร่าน
 

 

ฉบับที่ : 2548-023 วันที่ 13/09/2548
การจัดนิทรรศการ INMEX INDIA 2005
 

 

ฉบับที่ : 2548-022 วันที่ 12/09/2548
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ลู่ทางการเจาะตลาดสินค้าและบริการไทยในอินเดีย"
 

 

ฉบับที่ : 2548-021 วันที่ 01/09/2548
เรือน้ำมันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขนถ่ายจากเจ้าท่า
 

 

ฉบับที่ : 2548-020 วันที่ 15/08/2548
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำบุญเรือสยามสุชาดา
 

 

ฉบับที่ : 2548-019 วันที่ 08/08/2548
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเรือสยามสุชาดา
 

 

ฉบับที่ : 2548-018 วันที่ 11/07/2548
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.......
 

 

ฉบับที่ : 2548-017 วันที่ 04/07/2548
การเปิดอบรมหลักสูตร การขนส่งทางทะเลภายใต้ใบตราส่งกับการค้าระหว่างประเทศ
 

 

ฉบับที่ : 2548-016 วันที่ 04/07/2548
Class NK ออก CD-ROM
 

 

ฉบับที่ : 2548-015 วันที่ 24/06/2548
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand Logistics Fair 2005
 

 

ฉบับที่ : 2548-014 วันที่ 21/06/2548
การดำเนินการตามข้อแก้ไข Regulation III/19.3.3.3 ของอนุสัญญา SOLAS
 

 

ฉบับที่ : 2548-013 วันที่ 17/06/2548
การติดต่อกับตำรวจน้ำมาเลเซียขณะเรือผ่านช่องแคบมะละกา
 

 

ฉบับที่ : 2548-012 วันที่ 17/06/2548
โจรสลัดได้ปล่อยตัวกัปตันและสรั่งเรือของเรือ บี พี พี 14 แล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2548-011 วันที่ 02/06/2548
ให้เรือเพิ่มความระมัดระวังโจรสลัดในช่องแคบ Malacca
 

 

ฉบับที่ : 2548-010 วันที่ 30/05/2548
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ
 

 

ฉบับที่ : 2548-009 วันที่ 13/05/2548
เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาบรรยายผลิตภัณฑ์ POR-15 Anti-Rust Coating
 

 

ฉบับที่ : 2548-007 วันที่ 24/03/2548
ขอเชิญร่วมทำบุญเรือสยามภาวาส
 

 

ฉบับที่ : 2548-006 วันที่ 18/03/2548
BSAA จัดงานสัมมนา พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายในการเดินเรือ พ.ศ.2547
 

 

ฉบับที่ : 2548-005 วันที่ 10/03/2548
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการขนส่งสินค้าผ่านแดนลาวและเวียตนามที่กรุงเวียงจันทน์
 

 

ฉบับที่ : 2548-004 วันที่ 04/03/2548
BSAA Seminar on GA
 

 

ฉบับที่ : 2548-003 วันที่ 01/03/2548
การสอบถามใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมค้างชำระ
 

 

ฉบับที่ : 2548-002 วันที่ 25/02/2548
กฎและระเบียบสำหรับการจราจรในช่องแคบสิงค์โปร์
 

 

ฉบับที่ : 2548-001 วันที่ 25/02/2548
สรท. ขอเชิญร่วมงาน Logistics Forum
 

 

ฉบับที่ : 2547-028 วันที่ 30/12/2547
การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
 

 

ฉบับที่ : 2547-027 วันที่ 29/12/2547
ขอความร่วมมือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
 

 

ฉบับที่ : 2547-026 วันที่ 27/12/2547
การเปิดอบรมหลักสูตรการประกันภัยและการขนส่งทางทะเลของสมาคมฯ
 

 

ฉบับที่ : 2547-025 วันที่ 27/12/2547
การลดอัตราภาษีเงินได้ทีเป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
 

 

ฉบับที่ : 2547-024 วันที่ 01/12/2547
ระเบียบการขออนุญาตเดินเรือผ่านน่านน้ำของแอฟริกาใต้ของเรือทหารและเรือบางประเภท
 

 

ฉบับที่ : 2547-023 วันที่ 19/11/2547
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2547-022 วันที่ 08/10/2547
ขอความร่วมมือแจ้งเว็บไซค์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในระบบอินเตอร์เน็ตของกองนำร่อง
 

 

ฉบับที่ : 2547-021 วันที่ 07/10/2547
การขอยกเลิกการเป็นสมาชิก
 

 

ฉบับที่ : 2547-020 วันที่ 07/09/2547
เชิญเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขนส่งสินค้า และระบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
 

 

ฉบับที่ : 2547-019 วันที่ 07/09/2547
ระบบรายงานเรือภาคบังคับ
 

 

ฉบับที่ : 2547-018 วันที่ 01/09/2547
กรณีเหตุการณ์โจรกรรมบนเรือ MV CHIEF
 

 

ฉบับที่ : 2547-017 วันที่ 17/08/2547
การฝึกอบรมและสัมมนา
 

 

ฉบับที่ : 2547-016 วันที่ 05/08/2547
การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำต่างๆ ให้มีมาตรฐานที่กำหนด
 

 

ฉบับที่ : 2547-015 วันที่ 04/08/2547
คลังจับมือคมนาคมตั้งเป้าลดต้นทุนขนส่งเหลือร้อยละ 10 ของจีดีพี
 

 

ฉบับที่ : 2547-014 วันที่ 04/08/2547
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
 

 

ฉบับที่ : 2547-013 วันที่ 29/07/2547
เดวิดส์โลจิสติกส์ตั้งเป้าเป็นอันดับ 1 ในไทย
 

 

ฉบับที่ : 2547-012 วันที่ 29/07/2547
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการขนส่ง
 

 

ฉบับที่ : 2547-011 วันที่ 20/07/2547
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.... (ฉบับแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ.2521)
 

 

ฉบับที่ : 2547-010 วันที่ 20/07/2547
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศึกษาดูงานขนส่งทางเรือเดินทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2547-009 วันที่ 28/04/2547
สถาบันเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเปิดการอบรมหลักสูตรประจำเดือนพฤษภาคม 2547
 

 

ฉบับที่ : 2547-008 วันที่ 28/01/2547
ผลการดำเนินการโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
 

 

ฉบับที่ : 2547-007 วันที่ 23/01/2547
ให้ระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่
 

 

ฉบับที่ : 2547-006 วันที่ 22/01/2547
สมาชิกสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2547-005 วันที่ 22/01/2547
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตร
 

 

ฉบับที่ : 2547-004 วันที่ 15/01/2547
มหาวิทยาลัยบูรพา ขออนุญาตให้นิสิตหลักสูตรวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีมาฝึกงาน
 

 

ฉบับที่ : 2547-003 วันที่ 08/01/2547
การจัดนิทรรศการ MARTECH 2004 EXHIBITION ที่ประเทศสิงค์โปร์
 

 

ฉบับที่ : 2547-002 วันที่ 08/01/2547
แคนาดาประกาศ การรายงานสินค้าล่วงหน้าก่อนนำเข้า
 

 

ฉบับที่ : 2547-001 วันที่ 08/01/2547
ขออนุญาตให้นิสิตฝึกงาน
 

 

ฉบับที่ : 2546-052 วันที่ 29/12/2546
การควบคุมการนำเข้าจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ใช้แล้วของฮ่องกง
 

 

ฉบับที่ : 2546-051 วันที่ 08/12/2546
การจัดงานสัมมนา Thailand Business Forum
 

 

ฉบับที่ : 2546-050 วันที่ 08/12/2546
สมาชิกใหม่ของสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2546-049 วันที่ 19/11/2546
กองนำร่องขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

 

ฉบับที่ : 2546-048 วันที่ 06/11/2546
การประกวดทูตสัมพันธไมตรีหอการค้า
 

 

ฉบับที่ : 2546-047 วันที่ 22/10/2546
โครงการเทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช
 

 

ฉบับที่ : 2546-046 วันที่ 22/10/2546
วิทยาลัยการพาณิชยนาวี ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตมาฝึกงาน
 

 

ฉบับที่ : 2546-045 วันที่ 21/10/2546
การลงโฆษณาใน ASEAN SHIPPING DIRECTORY 2003/2004
 

 

ฉบับที่ : 2546-044 วันที่ 02/09/2546
กองทัพเรือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง
 

 

ฉบับที่ : 2546-043 วันที่ 25/08/2546
สมาชิกใหม่ของสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2546-042 วันที่ 19/08/2546
การเตรียมความพร้อมของไทยต่อ Bioterrorism Act ของสหรัฐอเมริกา
 

 

ฉบับที่ : 2546-041 วันที่ 19/08/2546
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ธุรกิจขนส่งทางทะเล"
 

 

ฉบับที่ : 2546-040 วันที่ 18/08/2546
งานสวดพระอภิธรรมมารดาคุณโกวิท กุวานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย
 

 

ฉบับที่ : 2546-039 วันที่ 28/07/2546
บริษัท ABS Consulting เปิดอบรมหลักสูตร CSO/SSO
 

 

ฉบับที่ : 2546-038 วันที่ 28/07/2546
ห้ามนำสินค้าประเภทยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
 

 

ฉบับที่ : 2546-037 วันที่ 04/07/2546
สถาบันตรวจเรือ Class NK จัดส่งแผ่น CD-ROM มาให้สมาคมฯ
 

 

ฉบับที่ : 2546-036 วันที่ 11/06/2546
Class NK เปิดการอบรมหลักสูตร"Company Security Officer(CSO)"
 

 

ฉบับที่ : 2546-035 วันที่ 10/06/2546
การอบรมหลักสูตรกฎหมายการขนส่งและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
 

 

ฉบับที่ : 2546-034 วันที่ 10/06/2546
การเดินเรือในแม่น้ำโขงหลังจากข่าวระเบิดหินร่องน้ำแล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2546-033 วันที่ 06/06/2546
การลงข้อมูลใน "แผ่นซีดีข้อมูลของกรมศุลกากร"
 

 

ฉบับที่ : 2546-032 วันที่ 23/05/2546
ขอรับการสนับสนุนโฆษณาในนิตยสาร"Customs Magazine"
 

 

ฉบับที่ : 2546-031 วันที่ 12/05/2546
ABS Group Inc. เสนอรับเป็นผู้จัดการฝึกอบรมตาม ISPS Code
 

 

ฉบับที่ : 2546-030 วันที่ 12/05/2546
การปฏิบัติตามข้อแก้ไขอนุสัญญา SOLAS ว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยทางทะเล
 

 

ฉบับที่ : 2546-029 วันที่ 12/05/2546
การจัดนิทรรศการทางเรือ และการจัดประชุมสัมมนาของต่างประเทศ
 

 

ฉบับที่ : 2546-028 วันที่ 12/05/2546
ประกาศกระทรวงการคลังจำนวน 4 ฉบับ
 

 

ฉบับที่ : 2546-027 วันที่ 30/04/2546
อินเดียจะปล่อยจรวดในมหาสมุทรอินเดีย
 

 

ฉบับที่ : 2546-026 วันที่ 17/04/2546
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือ “101ศัพท์พาณิชยนาวี”
 

 

ฉบับที่ : 2546-025 วันที่ 01/04/2546
โรงเรียนราชาพาณิชยนาวีขอความอนุเคราะห์นักเรียนฝึกงาน
 

 

ฉบับที่ : 2546-024 วันที่ 01/04/2546
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดผ่อนผันอัตราค่าภาระเรือผ่านร่องน้ำ(Port Dues)
 

 

ฉบับที่ : 2546-023 วันที่ 01/04/2546
โครงการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการเพิ่มมาตรฐานการรับน้ำหนักบรรทุกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

ฉบับที่ : 2546-022 วันที่ 01/04/2546
การห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร
 

 

ฉบับที่ : 2546-021 วันที่ 01/04/2546
การประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่ได้กำหนด
 

 

ฉบับที่ : 2546-020 วันที่ 26/02/2546
การสัมมนาเรื่อง “องค์กรไทยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
 

 

ฉบับที่ : 2546-019 วันที่ 26/02/2546
หอการค้าไทยจัดการอบรมเรื่องการบริหารภาษีอากรและการส่งออก
 

 

ฉบับที่ : 2546-018 วันที่ 26/02/2546
เรื่องขอทราบปัญหาและอุปสรรคการส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย
 

 

ฉบับที่ : 2546-017 วันที่ 26/02/2546
ขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยพิจารณาค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) กรณีเรือเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยา
 

 

ฉบับที่ : 2546-016 วันที่ 26/02/2546
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 

 

ฉบับที่ : 2546-015 วันที่ 19/02/2546
DET NORSKE VERITAS PTE LTD (DNV) COURSE FOR MARCH 2003
 

 

ฉบับที่ : 2546-014 วันที่ 19/02/2546
SSA TRAINING INSTITUTE COURSE FOR FEBRUARY & MARCH 2003
 

 

ฉบับที่ : 2546-013 วันที่ 19/02/2546
สาธารณรัฐไลบีเรียรับรองหลักสูตรโรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี
 

 

ฉบับที่ : 2546-012 วันที่ 06/02/2546
กระทรวงพาณิชย์จัดการประชุม แถลงนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2546 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
 

 

ฉบับที่ : 2546-011 วันที่ 06/02/2546
ขอเชิญสัมมนา “การส่งออกไปประเทศสวีเดน” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546
 

 

ฉบับที่ : 2546-010 วันที่ 06/02/2546
เรื่อง ให้ระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณเกาะสีชัง
 

 

ฉบับที่ : 2546-009 วันที่ 06/02/2546
เรื่อง : การสัมมนาเรื่อง “ไทยได้อะไรจากการเป็นสมาชิกเอเปค” เมื่อ 22 มกราคม 2546
 

 

ฉบับที่ : 2546-008 วันที่ 06/02/2546
เรื่อง : The Singapore Shipping Association (SSA) ขอเชิญร่วมสัมมนา
 

 

ฉบับที่ : 2546-007 วันที่ 06/02/2546
เรื่อง : ขอผ่อนผันอัตราค่าภาระเรือผ่านร่องน้ำ(Port Dues) ของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 

 

ฉบับที่ : 2546-006 วันที่ 24/01/2546
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา STAR Initiative ในกรอบเอเปค(Secure Trade in the APEC Region)
 

 

ฉบับที่ : 2546-005 วันที่ 24/01/2546
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การประกันภัยทางทะเลและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 

 

ฉบับที่ : 2546-004 วันที่ 24/01/2546
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนการเรือพาณิชย์ไทยเป็น “โรงเรียนการเรือไทย”
 

 

ฉบับที่ : 2546-003 วันที่ 17/01/2546
เรื่อง : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือศรีราชา พ.ศ. 2545 ซึ่งขยาย
 

 

ฉบับที่ : 2546-002 วันที่ 17/01/2546
เรื่อง : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเริ่มดำเนินการขุดลอกบำรุงรักษา ร่องน้ำต่างๆแล้ว
 

 

ฉบับที่ : 2546-001 วันที่ 17/01/2546
เรื่อง : The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ขอเชิญร่วมประชุม
 

 

ฉบับที่ : 2557-402 วันที่ 00/00/543
Hacked By Ayyildiz Tim
 

 

 

 

 

 

 

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com