สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : ราจา แอนด์ ทานน์ สัมมนาหัวข้อ “How To Make Lien Clauses Work For Shipowners When Charterers Fail To Pay Charter Hire, Freight or Demurrage"

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park (2014-10-06 )   Back(95 kB)


(99 kB)


(110 kB)


(105 kB)


(110 kB)


(101 kB)


(114 kB)


(108 kB)


(100 kB)


(98 kB)


(96 kB)


(110 kB)


(115 kB)


(108 kB)


(101 kB)


(109 kB)


(106 kB)


(123 kB)


(126 kB)


(116 kB)


(129 kB)


(113 kB)


(126 kB)


(106 kB)


(130 kB)


(118 kB)


(126 kB)


(117 kB)


(116 kB)


(111 kB)


(100 kB)


(103 kB)


(115 kB)


(108 kB)


(96 kB)


(108 kB)


(110 kB)


(92 kB)


(94 kB)