สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีศึกษา 2562

อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ (2020-10-16 )   Back(160 kB)


(141 kB)


(80 kB)