สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : แสดงความยินดีกับ นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

กระทรวงการคลัง (2010-10-22 )   Back(89 kB)


(95 kB)


(93 kB)


(95 kB)


(98 kB)


(93 kB)