สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : การบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันโจรสลัด โดย Captain Chris Chambers USN เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554

ห้องประชุมบริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จำกัด (2011-01-17 )   Back(87 kB)


(106 kB)


(117 kB)


(113 kB)


(122 kB)


(77 kB)


(78 kB)


(82 kB)


(83 kB)


(89 kB)