ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามประเภทสมาชิก

สามัญประเภท 1

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 27  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 19  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  13,001.00 4,112.00 7,321.00

8

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 14  9,941.80 3,220.00 6,522.00

9

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  13,019.80 4,117.00 8,539.00

10

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 38  519.40 265.56 390.53

11

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 27  2,203.71 601.00 1,253.00

12

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 28  2,089.72 519.00 1,368.00

13

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 28  2,523.81 772.00 1,408.00

14

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 15  2,657.70 700.00 1,599.00

15

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 19  1,952.40 708.00 1,290.00

16

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 23  6,523.00 2,075.00 3,993.00

17

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 15  2,471.35 667.00 1,425.00

18

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 33  1,929.06 595.00 978.00

19

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 33  1,830.37 624.00 1,014.00

20

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 30  2,375.98 638.00 1,455.00

21

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 29  1,863.83 493.00 1,065.00

22

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 27  2,308.00 620.00 1,451.00

23

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 27  1,907.00 487.00 1,148.00

24

M.T.BIG SEA 21  BIG SEA CO.,LTD  1995 26  1,940.78 587.00 1,072.00

25

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 13  3,200.00 855.00 2,014.00

26

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

27

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,384.00 678.00 1,467.00

28

M.T.BIG SEA 104  BIG SEA CO.,LTD  2012 6,424.10 1,905.00 4,347.00

29

M.T.BIG SEA 105  BIG SEA CO.,LTD  2017 3,187.00 2,391.00 979.00

30

M.T.BIG SEA 106  BIG SEA CO.,LTD  2019 4,999.00 3,616.00 649.00

31

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 25  3,861.83 1,346.00 2,748.00

32

PHILIPPA   C.&P. CO., LTD.  2000 21  8,319.00 2,435.00 4,854.00

33

TASCO AMATA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 18  7,140.00 1,811.00 6,035.00

34

TASCO AMARIT  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2012 7,492.00 1,832.00 6,106.00

35

TASCO ANAN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 18  3,851.00 1,058.00 3,525.00

36

TASCO NIRAND  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2014 4,481.00 1,268.00 4,250.00

37

TASCO SAKORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2009 12  3,619.00 1,083.00 3,609.00

38

TASCO PHOENIX  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2002 19  2,058.00 457.00 1,523.00

39

TASCO BRAVO  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1994 27  1,563.00 373.00 1,350.00

40

TASCO TARA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00

41

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 35  2,686.89 1,021.00 1,834.00

42

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 41  1,584.80 630.42 1,165.12

43

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 36  1,800.00 748.00 1,408.00

44

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 34  1,900.00 599.00 1,273.00

45

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 33  1,299.60 389.00 1,021.00

46

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 34  2,103.75 442.00 1,266.00

47

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 33  2,750.00 771.00 1,599.00

48

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 34  2,100.00 491.00 954.00

49

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

50

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 43  7,050.66 184.00 331.40

51

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 44  600.00 181.00 334.00

52

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 43  375.91 144.87 213.04

53

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 47  1,100.00 299.00 486.00

54

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 28  2,999.40 895.00 1,929.00

55

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 28  4,999.40 969.00 3,229.00

56

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  11,944.75 3,824.00 8,479.00

57

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 21  8,973.60 2,686.00 7,659.00

58

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  8,240.92 2,792.00 6,635.00

59

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00

60

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 24  0.00 1,727.00 2,032.00

61

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 39  926.74 427.00 772.00

62

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 10  0.00 50.00 173.00

63

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 21  0.00 56.83 83.58

64

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 12  3,000.00 503.00 1,260.00

65

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 14  0.00 68.00 229.00

66

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 29  4,999.00 1,551.00 2,995.00

67

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 36  4,999.42 1,541.00 3,104.00

68

SRI KHIRICHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2015 4,988.00 1,518.00 4,058.00

69

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2013 2,911.00 818.00 2,423.00

70

SRI SURAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 846.00 2,607.00

71

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2014 3,020.76 812.00 2,398.00

72

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2010 11  2,975.00 800.00 2,420.00

73

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 28  4,999.00 1,469.00 2,989.00

74

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2014 3,007.00 812.00 2,398.00

75

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2010 11  3,138.00 809.00 2,409.00

76

SRI CHAIYA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,066.00 858.00 2,700.00

77

SRI TAHPHET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 2,998.20 835.00 2,700.00

78

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 21  3,497.15 1,065.00 2,562.00

79

SRI PHUNPIN  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2019 2,998.90 835.00 2,700.00

80

SRI PHUMRIANG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2019 2,998.80 835.00 2,700.00

81

SRI LAMPHU  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2020 2,998.90 816.00 2,680.00

82

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

83

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 27  1,300.00 421.80 670.48

84

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

85

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 26  1,300.00 421.80 670.48

86

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 19  300,838.00 99,476.00 154,338.00

87

NAVAKUN 11  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1977 44  781.66 434.25 698.71

88

NAVAKUN 14  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 42  741.47 474.22 698.67

89

NAVAKUN 16  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 42  752.03 486.44 699.13

90

NAVAKUN 17  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1980 41  785.53 302.00 727.00

91

NAVAKUN SKALA  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1986 35  1,142.00 383.00 991.00

92

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  33,857.00 10,850.00 23,670.00

93

APISARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  18,596.00 6,343.00 11,474.00

94

BOONTRIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 31  27,881.00 9,904.00 17,066.00

95

BUSSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 24  18,573.00 6,343.00 11,474.00

96

CHALOTHORN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  27,079.00 9,303.00 16,285.00

97

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  33,733.00 10,816.00 21,093.00

98

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  33,720.00 10,816.00 21,093.00

99

CHOLLADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 24  18,485.00 6,343.00 11,474.00

100

DUSITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 24  18,486.00 6,343.00 11,474.00

101

EMWIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 24  18,462.00 6,343.00 11,474.00

102

FONTHIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  28,484.00 9,829.00 17,429.00

103

FUJISAN MARU  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1976 45  16,922.00 6,488.00 10,334.00

104

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  56,920.00 19,231.00 33,044.00

105

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 10  56,823.00 19,231.00 33,044.00

106

MATHAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  28,364.00 10,452.00 16,761.00

107

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 12  30,162.50 10,297.00 19,891.00

108

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,699.00 10,378.00 19,799.00

109

PARINDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  23,720.00 8,741.00 14,430.00

110

PLOYPAILIN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  26,472.00 9,568.00 15,932.00

111

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 19  28,442.00 9,829.00 17,431.00

112

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  29,870.00 10,748.00 17,951.00

113

SARANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1991 30  28,583.00 10,435.00 16,725.00

114

SUCHADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 27  23,732.00 8,741.00 14,431.00

115

SUJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  28,290.00 9,064.00 18,302.00

116

THARINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 27  23,724.00 8,741.00 14,431.00

117

URAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 24  28,415.00 10,452.00 16,766.00

118

VIJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 24  28,646.00 9,914.00 17,879.00

119

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 11  0.00 0.00 0.00

120

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 24  309,984.00 100,817.00 164,371.00

121

DARIN STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1994 27  299,700.00 95,332.00 158,475.00

122

AQUARIUS STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2001 20  298,641.00 95,799.00 159,397.00

123

CRYSTAL STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2000 21  298,570.00 95,799.00 159,397.00

124

AMPAR 1  PSV SUPPLY CO.,LTD  1972 49  3,610.35 1,143.71 1,878.20

125

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

126

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

127

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

128

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

129

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

130

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 25  675.36 283.62 507.79

131

ATI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 4,827.00 1,546.00 2,761.00

132

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

133

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 25  21,813.00 7,477.00 15,533.00

134

JARU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,948.59 6,096.00 18,341.00

135

KHUNA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2018 19,981.40 6,096.00 17,956.00

136

LALIT BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,779.40 6,096.00 18,341.00

137

MAKHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2019 19,822.70 6,096.00 18,341.00

138

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 31  15,160.57 4,736.00 11,079.00

139

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 23  8,018.00 3,239.00 6,393.00

140

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

141

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 23  8,016.00 3,239.00 6,393.00

142

URU BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,805.00 11,523.00 25,217.00

143

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  31,805.00 11,523.00 24,955.00

144

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  30,832.00 9,737.00 24,181.00

145

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  30,832.00 9,737.00 24,181.00

146

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 24  8,527.00 3,097.00 6,154.00

147

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 19  10,302.00 3,415.00 7,436.00

148

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 18  12,540.49 4,822.00 7,295.00

149

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 15  11,346.00 3,974.00 7,498.00

150

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 14  12,509.00 3,884.00 7,404.00

151

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 11  14,411.00 4,711.00 9,892.00

152

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

153

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

154

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

155

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

156

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

157

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

158

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

159

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

160

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

161

SC PAILIN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 14  1,385.00 503.00 1,678.00

162

SC EMERALD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 14  1,410.70 441.00 1,470.00

163

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  80.29 83.00 244.00

164

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  114.00 71.00 236.00

165

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  113.00 71.00 236.00

166

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

167

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

168

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

169

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

170

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 12.20 40.97

171

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 40  0.00 25.38 42.73

172

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 12.00 36.00

173

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 13.74 45.80

174

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 2.74 9.13

175

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  0.00 2.74 9.13

176

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 32  0.00 5.04 7.41

177

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 26  0.00 7.92 11.56

178

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 25  0.00 10.61 15.60

179

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 40  0.00 0.00 44.26

180

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 41  0.00 81.00 270.00

181

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 39  0.00 58.00 195.00

182

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

183

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

184

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 27  138.68 85.42 284.72

185

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

186

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

187

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 28  0.00 23.32 34.30

188

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 25  0.00 19.30 28.40

189

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 18.90 27.79

190

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 18.90 27.79

191

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 29  0.00 89.00 194.00

192

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 22  0.00 84.00 279.00

193

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 33  91.16 79.00 262.00

194

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 22  273.39 149.00 495.00

195

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 37  0.00 93.00 194.00

196

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 54.00 118.00

197

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 31  0.00 88.00 230.00

198

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  0.00 0.00 29.00

199

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 45  0.00 81.00 270.00

200

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 37  0.00 75.00 170.00

201

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  163.00 68.00 225.00

202

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 15  0.00 68.00 225.00

203

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

204

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

205

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,200.00 109.00 361.00

206

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

207

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

208

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

209

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,020.00 107.00 355.00

210

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 12  1,200.00 109.00 361.00

211

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

212

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 10  2,300.00 788.00 1,760.00

213

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

214

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

215

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

216

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

217

NP SURATTHANI 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 17  3,600.00 991.00 2,839.00

218

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 30  3,398.00 1,050.00 3,501.00

219

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 36  1,123.00 375.00 977.00

220

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 26  2,999.00 1,055.00 3,516.00

221

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 32  0.00 83.00 243.00

222

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 30  0.00 85.00 249.00

223

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 25  0.00 50.23 73.87

224

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 33  0.00 49.00 135.00

225

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 32  0.00 146.00 495.00

226

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 61  0.00 42.00 75.00

227

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 20  0.00 672.00 2,241.00

228

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 37  0.00 708.00 961.00

229

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 38  0.00 698.00 1,099.00

230

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 35  0.00 571.00 1,076.00

231

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 31  0.00 270.00 815.00

232

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 35  0.00 949.00 1,759.00

233

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 27  0.00 529.00 1,141.00

234

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 49  0.00 68.00 225.00

235

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 33  0.00 0.00 1,329.00

236

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 37  0.00 303.00 1,007.00

237

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 34  0.00 0.00 1,072.00

238

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 34  0.00 10.00 30.00

239

SENNA  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  3,700.00 1,201.00 4,002.00

240

SENNA 2  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 30  4,421.00 1,048.00 3,493.00

241

SENNA 3  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1998 23  3,003.00 1,050.00 3,499.00

242

SENNA 4  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1989 32  3,231.00 1,170.00 3,901.00

243

SENNA 5  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  5,243.00 1,346.00 4,405.00

244

SENNA 7  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  3,714.00 1,200.00 4,000.00

245

SENNA 8  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 26  5,174.00 1,767.00 5,888.00

246

SENNA 9  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1995 26  7,031.00 1,763.00 5,707.00

247

PATCHARAWADEE 10  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 41  1,831.00 588.00 1,695.00

248

PATCHARAWADEE 11  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1976 45  1,661.00 457.00 1,255.00

249

PATCHARAWADEE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1979 42  1,737.00 646.00 1,626.00

250

PATCHARAWADEE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1980 41  2,552.00 962.00 3,105.00

251

PATCHARAWADEE 15  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1981 40  2,552.00 965.00 3,105.00

252

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1992 29  1,005.00 343.00 1,063.00

253

UNIQUE 14  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1996 25  1,117.00 397.00 1,324.00

254

PATTARAPUN  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1991 30  1,737.00 646.00 1,626.00

255

T.PETCHSAMUT  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  2017 0.00 0.00 0.00

256

M.T. SM 22  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  2005 16  6,078.00 1,736.00 3,466.00

257

M.T. SM 23  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  1998 23  2,772.00 748.00 1,914.00

258

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 17  12,214.00 3,915.00 9,697.00

259

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 35  4,974.00 1,494.00 2,983.00

260

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 38  3,043.60 914.00 1,989.00

261

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 29  1,283.00 335.00 981.00

262

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 16  2,290.00 554.00 1,388.00

263

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

264

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00

265

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 15  3,214.86 887.00 1,993.00

266

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 200.62

267

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 221.05

268

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 199.34

269

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 209.34

270

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 197.64

271

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 193.72

272

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 297.00

273

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 290.00

274

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 296.00

275

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 169.00

276

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 258.00

277

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 225.00

278

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 297.00

279

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 254.00

280

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2021  0.00 0.00 254.00

281

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 29  0.00 0.00 329.00

282

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 25  0.00 0.00 279.00

283

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 328.00

284

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 24  0.00 0.00 283.00

285

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 285.00

286

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 24  0.00 0.00 313.00

287

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 308.00

288

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 26  0.00 0.00 274.00

289

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 28  0.00 0.00 228.00

290

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 22  0.00 0.00 262.00

291

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 19  281,050.00 95,718.00 160,072.00

292

BHUREEMAS  THAIMARINE TANKER CO.,LTD  2009 12  7,146.56 2,032.00 5,683.00

293

PHUBAI AMARA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1996 25  32,250.00 8,594.00 21,367.00

294

PHUBAI PATTRA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2008 13  7,177.00 2,037.00 5,681.00

295

PHUBAI PATTRA 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2009 12  7,156.00 2,037.00 5,681.00

296

PHUBAI PATTRA 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1995 26  2,584.00 735.00 1,640.00

297

TMS 1   THAIOIL MARINE CO.,LTD  2011 10  0.00 63.00 205.00

298

TMS 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

299

TMS 3  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

300

TMS 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

301

TMS 5  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

302

TMS 6  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

303

TMS 7  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

304

TMS 8  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

305

TMS 9  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

306

TMS 10  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

307

TMS 11  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

308

TMS 12  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

309

TMS 14  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

310

TMS 111  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

311

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 15  54,170.00 16,720.00 31,196.00

312

RATANA THIDA  TIAN ASIA CO.,LTD.  1996 25  18,196.00 6,161.00 13,188.00

313

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 12  7,124.87 2,032.00 5,683.00

314

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 15  48,676.00 13,234.00 28,799.00

315

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 13  968.40 333.00 491.00

316

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 29  1,599.89 393.00 991.00

317

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 32  2,007.60 509.00 1,012.00

318

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 33  458.79 107.00 324.00

319

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 35  2,015.66 981.00 981.00

320

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 23  1,755.00 538.00 1,134.00

321

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 27  3,999.00 1,488.00 2,690.00

322

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 17  125.00 51.00 161.00

323

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 19  0.00 478.00 1,595.00

324

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00

325

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

326

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

327

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 14  120.00 63.00 205.00

328

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 14  120.00 63.00 205.00

329

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

330

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

331

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

332

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

333

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

334

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 13  120.00 63.00 205.00

335

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 12  120.00 63.00 205.00

336

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 11  147.00 74.00 247.00

337

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 11  145.00 71.00 236.00

338

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 19  149.00 77.00 243.00

339

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

340

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

341

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

342

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00

343

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  1,925.00 578.00 1,132.00

344

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

345

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  1,890.00 587.00 1,076.00

346

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 28  3,215.00 805.00 2,148.00

347

CHUTIPA 5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

348

V.L.10  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 32  2,971.00 852.00 1,846.00

349

V.L.11  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  2,464.00 658.00 1,350.00

350

V.L.12  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 26  2,409.00 639.00 1,344.00

351

V.L.14  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  1,568.00 426.00 1,074.00

352

V.L.15  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 28  2,816.00 799.00 1,730.00

353

V.L.16  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,388.00 678.00 1,477.00

354

V.L.17  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.00 678.00 1,477.00

355

V.L.18  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

356

V.L.19  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 13  5,469.00 1,540.00 3,547.00

357

V.L.20  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 16  5,578.00 1,526.00 3,629.00

358

V.L.21  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 14  5,676.00 1,455.00 3,660.00

359

V.L.22  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2020 2,802.00 865.00 2,033.00

360

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 33  0.00 86.00 288.00

361

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 29  0.00 117.00 390.00

362

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 24  0.00 103.00 341.00

363

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 42  0.00 65.00 216.00

364

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 31  0.00 75.00 250.00

365

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 27  0.00 116.00 386.00

366

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 47  0.00 62.00 204.00

367

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 50  0.00 58.80 184.00

368

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 10  0.00 6.00 10.00
   

Total

3,671,078.95 1,206,813.94 2,271,359.25
   

Average

  103 9,975.76 3,279.39 6,172.17

สามัญประเภท 2

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

สามัญประเภท 3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
สามัญประเภท 1  368 3,671,078.95 1,206,813.94 2,271,359.25
สามัญประเภท 2  0.00 0.00 0.00
สามัญประเภท 3  0.00 0.00 0.00
Total 368 3,671,078.95 1,206,813.94 2,271,359.25
Average 9,975.76 3,279.39 6,172.17

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com