ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามประเภทสมาชิก

สามัญประเภท 1

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 18  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.PRIMROSE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1992 28  4,908.00 1,321.00 3,220.00

8

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,001.00 4,112.00 7,321.00

9

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 13  9,941.80 3,220.00 6,522.00

10

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  13,019.80 4,117.00 8,539.00

11

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 37  519.40 265.56 390.53

12

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 26  2,203.71 601.00 1,253.00

13

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 27  2,089.72 519.00 1,368.00

14

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 27  2,523.81 772.00 1,408.00

15

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 14  2,657.70 700.00 1,599.00

16

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 18  1,952.40 708.00 1,290.00

17

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 22  6,523.00 2,075.00 3,993.00

18

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 14  2,471.35 667.00 1,425.00

19

M.T.ANCHARA  BIG SEA CO.,LTD  1989 31  2,076.43 601.00 1,012.00

20

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 32  1,929.06 595.00 978.00

21

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 32  1,830.37 624.00 1,014.00

22

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 29  1,878.11 591.00 1,023.00

23

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 28  1,879.00 493.00 1,065.00

24

M.T.BIG SEA 16  BIG SEA CO.,LTD  1987 33  1,968.00 589.00 1,021.00

25

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 26  2,412.00 650.00 1,451.00

26

M.T.BIG SEA 18  BIG SEA CO.,LTD  1992 28  1,950.00 396.00 991.00

27

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 26  1,907.00 487.00 1,148.00

28

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 12  3,200.00 0.00 2,014.00

29

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

30

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

31

M/T C.P.41   C.&P. CO., LTD.  1998 22  3,895.00 1,143.00 2,752.00

32

M/T C.P.45  C.&P. CO., LTD.  2002 18  3,543.00 1,091.00 2,295.00

33

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 24  3,861.83 1,346.00 2,748.00

34

TASCO PHOENIX  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2002 18  2,058.00 457.00 1,523.00

35

TASCO SAKORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2009 11  3,619.00 1,083.00 3,609.00

36

TASCO TARA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00

37

TASCO NIRAND  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2014 4,485.00 1,268.00 4,225.00

38

TASCO AMARIT  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2012 7,532.00 1,832.00 6,106.00

39

TASCO ANAN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 17  3,851.00 1,058.00 3,525.00

40

TASCO AMATA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 17  7,146.00 1,811.00 6,035.00

41

MT.TASCO 1  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1995 25  4,685.00 1,219.00 4,063.00

42

TASCO BRAVO  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1994 26  1,589.62 373.00 1,350.00

43

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 34  2,686.89 1,021.00 1,834.00

44

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 40  1,584.80 630.42 1,165.12

45

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 35  1,600.00 748.00 1,408.00

46

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 33  1,400.00 599.00 1,273.00

47

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 32  1,299.60 389.00 1,021.00

48

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 33  2,103.75 442.00 1,266.00

49

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 32  2,750.00 771.00 1,599.00

50

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 33  2,100.00 491.00 954.00

51

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

52

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 42  7,050.66 184.00 331.40

53

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 43  600.00 181.00 334.00

54

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 42  375.91 144.87 213.04

55

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 46  1,100.00 299.00 486.00

56

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 27  2,999.40 895.00 1,929.00

57

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 27  4,999.40 969.00 3,229.00

58

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  11,944.75 3,824.00 8,479.00

59

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 20  8,973.60 2,686.00 7,659.00

60

M.V.JUTHA BUDDHACHART  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 21  8,976.45 2,686.00 7,659.00

61

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  8,240.92 2,792.00 6,635.00

62

M.V.JUTHA DHAMMARAKSA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  8,691.00 3,891.00 6,275.00

63

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00

64

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 23  0.00 1,727.00 2,032.00

65

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 38  926.74 427.00 772.00

66

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 0.00 50.00 173.00

67

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 20  0.00 56.83 83.58

68

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 11  3,000.00 503.00 1,260.00

69

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 13  0.00 68.00 229.00

70

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 20  3,497.15 1,065.00 2,562.00

71

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 35  4,999.00 1,541.00 3,104.00

72

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 3,138.00 809.00 2,409.00

73

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 3,021.00 812.00 2,398.00

74

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 818.00 2,423.00

75

SRI KHIRI CHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

76

SRI KRABI  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 33  2,016.00 587.00 985.00

77

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 27  4,999.00 1,469.00 2,989.00

78

SRI PHANG-NGA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 33  2,111.00 593.00 929.00

79

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 28  4,999.00 1,551.00 2,995.00

80

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 2,975.00 800.00 2,420.00

81

SRI TAHTHONG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 28  1,869.00 588.00 1,005.00

82

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2016 3,022.00 804.00 2,304.00

83

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

84

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 26  1,300.00 421.80 670.48

85

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

86

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

87

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 18  300,838.00 99,476.00 154,338.00

88

NAVAKUN 11  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1977 43  781.66 434.25 698.71

89

NAVAKUN 14  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 41  741.47 474.22 698.67

90

NAVAKUN 16  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 41  752.03 486.44 699.13

91

NAVAKUN 17  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1980 40  785.53 302.00 727.00

92

NAVAKUN SKALA  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1986 34  1,142.00 383.00 991.00

93

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 33,857.00 10,850.00 23,670.00

94

APISARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  18,596.00 6,343.00 11,474.00

95

BOONTRIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 30  27,881.00 9,904.00 17,066.00

96

BUSSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,573.00 6,343.00 11,474.00

97

CHALOTHORN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  27,079.00 9,303.00 16,285.00

98

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  33,733.00 10,816.00 21,093.00

99

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  33,720.00 10,816.00 21,093.00

100

CHOLLADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,485.00 6,343.00 11,474.00

101

DUSITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,486.00 6,343.00 11,474.00

102

EMWIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,462.00 6,343.00 11,474.00

103

FONTHIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  28,484.00 9,829.00 17,429.00

104

FUJISAN MARU  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1976 44  16,922.00 6,488.00 10,334.00

105

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,920.00 19,231.00 33,044.00

106

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,823.00 19,231.00 33,044.00

107

MATHAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  28,364.00 10,452.00 16,761.00

108

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  30,162.50 10,297.00 19,891.00

109

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,699.00 10,378.00 19,799.00

110

PARINDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  23,720.00 8,741.00 14,430.00

111

PLOYPAILIN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  26,472.00 9,568.00 15,932.00

112

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 18  28,442.00 9,829.00 17,431.00

113

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  29,870.00 10,748.00 17,951.00

114

SARANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1991 29  28,583.00 10,435.00 16,725.00

115

SUCHADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  23,732.00 8,741.00 14,431.00

116

SUJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  28,290.00 9,064.00 18,302.00

117

THARINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  23,724.00 8,741.00 14,431.00

118

URAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  28,415.00 10,452.00 16,766.00

119

VIJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  28,646.00 9,914.00 17,879.00

120

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 23  309,984.00 100,817.00 164,371.00

121

FORTUNE STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1999 21  280,973.00 91,210.00 149,376.00

122

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 10  10,678.00 3,401.00 10,528.00

123

SRIRACHA EAGLE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1996 24  94,999.00 27,821.00 53,639.00

124

AMPAR 1  PSV SUPPLY CO.,LTD  1972 48  3,610.35 1,143.71 1,878.20

125

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

126

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

127

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

128

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

129

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

130

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

131

R.M.1  RAUM-MITR MARINE OIL CO.,LTD.  1993 27  3,481.00 574.00 1,916.00

132

ANAN BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  13,825.00 5,195.00 9,675.00

133

BANI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  13,825.00 5,195.00 9,675.00

134

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

135

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  21,813.30 7,477.00 15,533.00

136

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 30  15,152.00 4,736.00 11,079.00

137

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 22  8,018.00 3,239.00 6,393.00

138

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

139

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 22  8,018.00 3,239.00 6,393.00

140

URA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,805.00 11,523.00 24,955.00

141

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,300.00 11,523.00 24,955.00

142

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  30,832.00 9,737.00 23,922.00

143

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  30,832.00 9,737.00 23,922.00

144

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 23  8,527.00 3,097.00 6,154.00

145

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 18  10,302.00 3,415.00 7,436.00

146

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 17  12,540.49 4,822.00 7,295.00

147

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 14  11,346.00 3,974.00 7,498.00

148

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 13  12,509.00 3,884.00 7,404.00

149

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 10  14,411.00 4,711.00 9,892.00

150

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

151

SC GLORY 8  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2012 132.75 77.00 257.00

152

SC GLORY 9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 130.00 77.00 257.00

153

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

154

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

155

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

156

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 16  3,600.00 991.00 2,839.00

157

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 16  3,600.00 991.00 2,839.00

158

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

159

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 2,300.00 788.00 1,760.00

160

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

161

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

162

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,200.00 109.00 361.00

163

NP JOY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

164

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

165

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

166

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

167

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

168

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,200.00 109.00 361.00

169

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

170

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

171

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

172

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

173

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

174

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

175

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 24  0.00 19.30 28.40

176

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 18.90 27.79

177

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 18.90 27.79

178

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 44  0.00 81.00 270.00

179

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 36  0.00 75.00 170.00

180

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 28  0.00 89.00 194.00

181

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 21  0.00 84.00 279.00

182

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 32  0.00 79.00 262.00

183

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 21  0.00 149.00 495.00

184

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 36  0.00 93.00 194.00

185

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 54.00 118.00

186

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 30  0.00 88.00 230.00

187

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 0.00 29.00

188

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

189

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

190

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

191

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

192

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

193

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

194

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

195

SC VICTOR  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  1,385.00 503.00 1,678.00

196

SC EMERAL  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  1,410.70 441.00 1,470.00

197

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 12.20 40.97

198

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 39  0.00 25.38 42.73

199

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 12.00 36.00

200

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 13.74 45.80

201

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 2.74 9.13

202

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 2.74 9.13

203

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 31  0.00 5.04 7.41

204

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 25  0.00 7.92 11.56

205

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 24  0.00 10.61 15.60

206

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 39  0.00 0.00 44.26

207

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 40  0.00 81.00 270.00

208

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 38  0.00 58.00 195.00

209

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  80.29 83.00 244.00

210

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 114.00 71.00 236.00

211

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 113.00 71.00 236.00

212

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

213

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

214

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

215

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

216

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  163.00 68.00 225.00

217

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 68.00 225.00

218

LOveGISTIC9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  11,455.00 1,483.00 1,946.00

219

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 29  3,398.00 1,050.00 3,501.00

220

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  1,123.00 375.00 977.00

221

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 25  2,999.00 1,055.00 3,516.00

222

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 31  0.00 83.00 243.00

223

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 29  0.00 85.00 249.00

224

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 24  0.00 50.23 73.87

225

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 32  0.00 49.00 135.00

226

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 31  0.00 146.00 495.00

227

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 60  0.00 42.00 75.00

228

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 19  0.00 672.00 2,241.00

229

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 36  0.00 708.00 961.00

230

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 37  0.00 698.00 1,099.00

231

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 34  0.00 571.00 1,076.00

232

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 30  0.00 270.00 815.00

233

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 34  0.00 949.00 1,759.00

234

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 26  0.00 529.00 1,141.00

235

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 48  0.00 68.00 225.00

236

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 32  0.00 0.00 1,329.00

237

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 36  0.00 303.00 1,007.00

238

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 33  0.00 0.00 1,072.00

239

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 33  0.00 10.00 30.00

240

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1993 27  1,005.00 343.00 1,063.00

241

M.T. SM 22  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  2005 15  6,078.00 1,736.00 3,466.00

242

M.T. SM 23  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  1998 22  2,772.00 748.00 1,914.00

243

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 16  12,214.00 3,915.00 9,697.00

244

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 34  4,974.00 1,494.00 2,983.00

245

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 37  3,043.60 914.00 1,989.00

246

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 28  1,283.00 335.00 981.00

247

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 15  2,290.00 554.00 1,388.00

248

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

249

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00

250

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 14  3,214.86 887.00 1,993.00

251

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 28  0.00 0.00 329.00

252

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 24  0.00 0.00 279.00

253

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 328.00

254

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 23  0.00 0.00 283.00

255

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 285.00

256

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 23  0.00 0.00 313.00

257

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 308.00

258

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 25  0.00 0.00 274.00

259

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 27  0.00 0.00 228.00

260

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 262.00

261

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 18  281,050.00 95,718.00 160,072.00

262

BHUREEMAS  THAIMARINE TANKER CO.,LTD  2009 11  7,147.00 2,032.00 5,683.00

263

PHUBAI AMARA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1996 24  32,250.00 8,594.00 21,367.00

264

PHUBAI PATTRA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2008 12  7,177.00 2,037.00 5,681.00

265

PHUBAI PATTRA 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2009 11  7,156.00 2,037.00 5,681.00

266

PHUBAI PATTRA 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1995 25  2,584.00 735.00 1,640.00

267

TMS 1   THAIOIL MARINE CO.,LTD  2011 0.00 63.00 205.00

268

TMS 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

269

TMS 3  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

270

TMS 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

271

TMS 5  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

272

TMS 6  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

273

TMS 7  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

274

TMS 8  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

275

TMS 9  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

276

TMS 10  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

277

TMS 11  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

278

TMS 12  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

279

TMS 14  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

280

TMS 111  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

281

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 14  54,170.00 16,720.00 31,196.00

282

RATANA THIDA  TIAN ASIA CO.,LTD.  1996 24  18,196.00 6,161.00 13,188.00

283

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 11  7,124.87 2,032.00 5,683.00

284

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 14  48,676.00 13,234.00 28,799.00

285

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 12  968.40 333.00 491.00

286

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 28  1,599.89 393.00 991.00

287

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 31  2,007.60 509.00 1,012.00

288

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 32  458.79 107.00 324.00

289

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 34  2,015.66 981.00 981.00

290

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 22  1,755.00 538.00 1,134.00

291

AOS 1  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  1992 28  212.00 79.00 264.00

292

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 16  125.00 51.00 161.00

293

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 18  0.00 478.00 1,595.00

294

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00

295

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

296

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

297

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 13  120.00 63.00 205.00

298

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 13  120.00 63.00 205.00

299

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

300

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

301

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

302

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

303

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

304

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

305

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 11  120.00 63.00 205.00

306

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 10  147.00 74.00 247.00

307

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 10  145.00 71.00 236.00

308

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 18  149.00 77.00 243.00

309

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

310

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

311

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

312

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00

313

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  1,925.00 578.00 1,132.00

314

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

315

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  1,890.00 587.00 1,076.00

316

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  3,215.00 805.00 2,148.00

317

CHUTIPA 5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

318

V.L.10  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 31  2,971.00 852.00 1,846.00

319

V.L.11  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  2,464.00 658.00 1,350.00

320

V.L.12  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  2,409.00 639.00 1,344.00

321

V.L.14  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  1,568.00 426.00 1,074.00

322

V.L.15  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  2,816.00 799.00 1,730.00

323

V.L.16  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,388.00 678.00 1,477.00

324

V.L.17  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.00 678.00 1,477.00

325

V.L.18  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

326

V.L.19  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  5,469.00 1,540.00 3,547.00

327

V.L.20  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  5,578.00 1,526.00 3,629.00

328

V.L.21  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 13  5,676.00 1,455.00 3,660.00

329

V.L.22  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2020 2,802.00 865.00 2,033.00

330

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 32  0.00 86.00 288.00

331

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 28  0.00 117.00 390.00

332

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 23  0.00 103.00 341.00

333

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 41  0.00 65.00 216.00

334

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 30  0.00 75.00 250.00

335

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 26  0.00 116.00 386.00

336

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 46  0.00 62.00 204.00

337

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 49  0.00 58.80 184.00

338

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 0.00 6.00 10.00
   

Total

3,065,637.13 1,009,353.94 1,901,404.54
   

Average

  21 9,069.93 2,986.25 5,625.46

สามัญประเภท 2

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

สามัญประเภท 3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
สามัญประเภท 1  338 3,065,637.13 1,009,353.94 1,901,404.54
สามัญประเภท 2  0.00 0.00 0.00
สามัญประเภท 3  0.00 0.00 0.00
Total 338 3,065,637.13 1,009,353.94 1,901,404.54
Average 9,069.93 2,986.25 5,625.46

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com