Gallery : ประธานและคณะกรรมการไปมอบเสื้อยืดให้กำลังพลกองทัพบกที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ผู้รับเสื้อ พลตรี สำเภา สามดาว ผู้บัญชาการกองพลปืนต่อสู้อากาศยาน)

กองพลปืนต่อสู้อากาศยาน (2011-12-22 )   Back(104 kB)


(104 kB)


(112 kB)


(116 kB)


(115 kB)


(108 kB)


(108 kB)


(103 kB)


(104 kB)