Gallery : สมาคมฯชวนร่วมกิจกรรม CSR โดยได้นำเงินจากผู้บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไปทำการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียน

โรงเรียนวัดกระทุ่มปี จังหวัดสิงห์บุรี (2012-09-03 )   Back(230 kB)


(234 kB)


(235 kB)


(159 kB)


(189 kB)


(206 kB)


(264 kB)


(206 kB)


(195 kB)


(175 kB)


(156 kB)


(179 kB)


(172 kB)


(179 kB)


(194 kB)


(167 kB)


(157 kB)


(140 kB)


(139 kB)


(141 kB)


(129 kB)


(171 kB)


(231 kB)


(157 kB)


(188 kB)


(206 kB)


(187 kB)


(187 kB)


(151 kB)


(205 kB)


(175 kB)


(196 kB)


(176 kB)


(196 kB)


(156 kB)


(148 kB)


(175 kB)


(227 kB)


(175 kB)


(191 kB)


(190 kB)


(186 kB)


(209 kB)


(256 kB)


(244 kB)


(254 kB)


(244 kB)


(230 kB)


(245 kB)


(226 kB)


(231 kB)